Μέτρα τώρα για στήριξη του τουριστικού τοµέα

Του Δρος Αμβρόσιου Προδρόμου*

 

Η συνεχιζόµενη αιµατοχυσία µετά τη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία θα δηµιουργήσει αναπόφευκτα σηµαντικά προβλήµατα στην οικονοµία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πάρα πολλούς τοµείς, αφού η οικονοµία της Ένωσης είναι αλληλένδετη µε αυτή της Ρωσίας. Ακόµα και οι πιο αισιόδοξοι οικονοµικοί και πολιτικοί αναλυτές προβλέπουν, δυστυχώς, ότι οι επιπτώσεις θα είναι τραγικές, πέραν φυσικά από την Ουκρανία, τόσο στη Ρωσία όσο και σε ολόκληρη την Ένωση.

Για την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, µια χώρα η οποία τα τελευταία δύο χρόνια έχει περάσει µέσα από δύσκολες κοινωνικές και οικονοµικές καταστάσεις ελέω της συνεχιζόµενης πανδηµίας, το 2022 θα έπρεπε να αποτελέσει µια χρονιά ανασύνταξης σε όλους τους τοµείς. ∆εδοµένου ότι η τουριστική βιοµηχανία αποτελεί τον βασικό πυλώνα της οικονοµικής ανάπτυξής µας µε συνολική συνεισφορά (άµεση και έµµεση) που φτάνει στο 23%, η άµεση επιστροφή στην κανονικότητα αποτελεί αδήριτη ανάγκη.

Την ίδια στιγµή, η ρωσική αγορά αποτελεί το 23% των αφίξεων στη χώρα µας, ενώ η ουκρανική αγορά είχε µια συνεχή αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια. Μαζί οι δύο χώρες συνεισφέρουν το 25% στον τουρισµό µας. Η πλήρης καταστροφή της Ουκρανίας και οι παράλληλές κυρώσεις κατά της Ρωσίας µάς αναγκάζουν να δούµε τις νέες πραγµατικότητες.

Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία θα πρέπει να πάρει µέτρα, τα οποία να είναι εφαρµόσιµα, µετρήσιµα και σίγουρα άµεσα. Αυτά τα µέτρα θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι οι περισσότερες µικροµεσαίες επιχειρήσεις του τουριστικού τοµέα βρίσκονται σε δυσχερή κατάσταση λόγω της πίεσης που δέχτηκαν κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Υπολογίζεται ότι πέραν του 20% των επιχειρήσεων του τοµέα δεν θα µπορέσουν να επαναλειτουργήσουν.

Για να µπορέσει η βιοµηχανία να σταθεί στα πόδια της και να αντιµετωπίσει την παρούσα κρίση, θα πρέπει να ληφθούν άµεσα µέτρα όπως:

– Άµεση ανάπτυξη προγραµµάτων ενίσχυσης του εγχώριου τουρισµού. Προγράµµατα τα οποία θα απευθύνονται σε συγκεκριµένες οµάδες του πληθυσµού, όπως π.χ. οι συνταξιούχοι και οι οικογένειες µε µικρά παιδιά θα δώσουν την ευκαιρία στις ξενοδοχειακές µονάδες να αυξήσουν την πληρότητά τους. Πολλές από τις µονάδες αυτές αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα, ειδικά αυτές που δεν ανήκουν σε µεγάλους οµίλους και δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα να αντέξουν ακόµα µια ή και περισσότερες χρονιές χωρίς να έχουν κύκλο εργασιών. Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα για τις συγκεκριµένες επιχειρήσεις είναι το ότι έχουν σοβαρές ζηµιές στις υποδοµές λόγω υπολειτουργίας. Ως εκ τούτου, τα πιο πάνω προγράµµατα θα πρέπει να αποτελέσουν βασική προτεραιότητα.

– Ενίσχυση των διαφηµιστικών εκστρατειών προς τις υφιστάµενες αγορές, µε ιδιαίτερη προσοχή στη βρετανική αγορά, η οποία για δεκαετίες τώρα αποτελεί τον βασικό αιµοδότη της τουριστικής βιοµηχανίας µας. Παράλληλα, θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη στόχευση προς την παροικία µας στη Βρετανία, η οποία αριθµεί πέραν των 450.000 και δυστυχώς η χώρα µας δεν έχει ποτέ προσπαθήσει στοχευµένα να τους εξυπηρετήσει. Θα πρέπει ακόµα να δοθούν επιπλέον κίνητρα στους διοργανωτές ταξιδιών για να αναδείξουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας µας, κυρίως αυτά που αφορούν τα θέµατα ασφάλειας, που στις στιγµές που περνούµε θα αποτελούν σηµαντικό παράγοντα απόφασης των επισκεπτών.

– Μείωση των τελών στα αεροδρόµια Λάρνακας και Πάφου, για να µειωθεί το κόστος των πακέτων. Τα τέλη των αεροδροµίων µας είναι αρκετά υψηλά και µεταφέρονται στους επισκέπτες. Το κράτος θα πρέπει να κινηθεί άµεσα προς τη συγκεκριµένη κατεύθυνση, ούτως ώστε οι διαχειριστές των αεροδροµίων να απορροφήσουν το µερίδιο που τους αναλογεί στη συγκεκριµένη περίπτωση. Αυτό δεν είναι το ίδιο µε την πανδηµία, και θα πρέπει να αντιµετωπίσουµε το µέτρο αυτό ως µια τεράστια ανάγκη, την οποία θα πρέπει να εξετάσουµε µέχρι το τέλος της εισβολής και του πολέµου.

– Φορολογικά κίνητρα προς τις μικροµεσαίες επιχειρήσεις, αφού πολλές από αυτές βρίσκονται στο χείλος της καταστροφής. Φορολογίες όπως είναι το ΦΠΑ και η Ενέργεια θα πρέπει οπωσδήποτε να επανεξετασθούν, τουλάχιστον για το 2022, για να δοθεί η ευκαιρία στις μικροµεσαίες επιχειρήσεις να πάρουν βαθιά ανάσα, η οποία θα τις βοηθήσει να παραµείνουν ενεργές. Ούτως ή άλλως το θέµα της Ενέργειας ήταν στο τραπέζι από καιρό, και η παρούσα κατάσταση έχει φέρει στο τραπέζι την ανάγκη για µείωση της φορολογίας.

– Εκπαίδευση ανέργων για ενίσχυση των επιχειρήσεων µέσα από ειδικά προγράµµατα. Η κρίση του πολέµου θα πρέπει να καταστεί η ευκαιρία για εισδοχή νέων στον τοµέα, δίνοντάς τους παράλληλα σηµαντικά κίνητρα µέσα από τις συλλογικές συµβάσεις.

Σίγουρα η παρούσα κατάσταση δεν είναι καθόλου εύκολη, αλλά δεν µπορούµε τη στιγµή που χάνουµε το 25% των τουριστών µας να παραµείνουµε απαθείς.

Θα µπορούσαµε να παραθέσουµε µια σειρά από προτάσεις, κυρίως θεωρητικού περιεχοµένου, που δεν θα µπορούσαν να εφαρµοσθούν. Τα πιο πάνω µέτρα είναι άµεσα εφαρµόσιµα και είναι µέσα στις δυνατότητες του κράτους. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λάβουν τα µηνύµατα των καιρών και να αναπτύξουν τρόπους διαχείρισης των προβληµάτων τους, κάτι το οποίο πολλές δεν µπορούν ή δεν θέλουν να το αντιληφθούν. Σε κάθε περίπτωση ο ρόλος του κράτους είναι βασικός και αυτός που θα δηµιουργήσει τις ευκαιρίες για αντιµετώπιση της όποιας κρίσης.

* Ακαδηµαϊκός – Σύµβουλος Εκπαίδευσης και Επιχειρήσεων, [email protected]

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.