Μη επανδρωµένα αεροσκάφη και προστασία της φύσης

Του Άντρου Γ. Καραγιάννη*

Χρόνο µε το χρόνο τα ακραία καιρικά φαινόµενα, όπως οι πυρκαγιές, οι πληµµύρες και οι δυνατοί άνεµοι, αυξάνονται επιδρώντας αρνητικά στο φυσικό περιβάλλον. Η κλιµατική αλλαγή επιβάλλει την αξιοποίηση και χρήση της τεχνολογίας για αποφυγή περαιτέρω καταστροφικών πυρκαγιών αλλά και για προστασία των σιτηρών και των γεωργικών προϊόντων γενικότερα. […]

Η φετινή χρονιά ήταν πολύ δύσκολη όσον αφορά την αντιµετώπιση των πυρκαγιών σε παγκόσµιο επίπεδο. Για την αντιµετώπιση των πυρκαγιών και την αποκατάσταση της καµένης γης δαπανάται περίπου το 87% του σχετικού προϋπολογισµού των επηρεαζόµενων χωρών, ενώ µόνο το υπόλοιπο 13% διατίθεται για τον περιορισµό και πρόληψη των πυρκαγιών.

Η χρήση των µη επανδρωµένων αεροσκαφών ή δρόνων θα µπορούσε να περιορίσει την εξάπλωση ή να προλάβει την έκρηξη πυρκαγιών, προµηθεύοντας τους ειδικούς και την Πυροσβεστική Υπηρεσία µε φωτογραφικό και άλλο υλικό. Οι δρόνοι µπορούν επίσης να συµβάλουν στη διάσωση ζωών σε έκτακτες ανάγκες ή να παραχωρήσουν πρώτες βοήθειες σε δυστυχήµατα, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι µπορούν να αντικαταστήσουν την ανθρώπινη βοήθεια και παρέµβαση.

Στην Πολωνία οι δρόνοι χρησιµοποιούνται στη γεωργία και κτηνοτροφία, κυρίως για ψεκασµούς και παρακολούθηση της βόσκησης των κοπαδιών. Μπορούν επίσης να εντοπίσουν περιοχές όπου η σοδειά καταστρέφεται ή δεν αναπτύσσεται κανονικά. Σε αποµακρυσµένες και αποµονωµένες περιοχές οι δρόνοι χρησιµοποιούνται για µεταφορά δεµάτων ή αλληλογραφίας γενικότερα. Μια µεγάλη καινοτοµία στη χρήση δρόνων είναι η παρακολούθηση της κυκλοφοριακής συµφόρησης και η καταγραφή πληροφοριών µέσω των εµπλεκόµενων φορέων προς τους χρήστες του οδικού δικτύου. Οι δρόνοι αποτελούν βασικό εργαλείο για τις τοπικές Αρχές για έλεγχο των µετακινήσεων στις πόλεις, συµβάλλοντας στη µείωση της ρύπανσης και της κυκλοφοριακής συµφόρησης αλλά και στην ασφάλεια των µετακινήσεων από τις αστικές στις αγροτικές ή τουριστικές περιοχές. Ο πόλεµος στην Ουκρανία ανέδειξε την προτίµηση των δύο αντιπαλευόµενων χωρών στους δρόνους.

Η αξία της παγκόσµιας αγοράς δρόνων ανήλθε στα 28 δις ευρώ το 2022, ενώ µέχρι το 2030 αναµένεται να φτάσει στα 541 δις ευρώ, δηλαδή θα έχει µια αύξηση της τάξης του 38,6% ετησίως, σύµφωνα µε σχετική γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.

Το µεγαλύτερο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι χειριστές δρόνων είναι οι πτήσεις πάνω ή κοντά σε στρατιωτικές ή σε περιοχές χωρίς οπτική επαφή, όπως για παράδειγµα εντός της Νεκρής Ζώνης ή της κατεχόµενης περιοχής της Κύπρου.

Η χρήση δρόνων αποτελεί µια σύγχρονη τεχνολογική ανάγκη, παρά τα προβλήµατα θορύβου λόγω της αυξανόµενης παρουσίας τους στον ουρανό και της µη ρύθµισης της νοµοθεσίας. Ο κόσµος θα πρέπει πρώτα να εµπιστευτεί τη συµβολή της τεχνολογίας στους τοµείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας, αρχαιολογίας, της αεροναυτικής και της προστασίας του περιβάλλοντος, αναγνωρίζοντας λάθη του παρελθόντος που οδήγησαν σε φυσικές καταστροφές, οι οποίες θα µπορούσαν να αποφευχθούν.

* ∆ήµαρχος ∆ερύνειας

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy