Μία συν δύο υποθέσεις εναντίον τραπεζών για καταχρηστικές ρήτρες
Γ.Ε.: Καμία πρόθεση παραγνώρισης του έργου των Επιτροπών της Βουλής

 

Η Νομική Υπηρεσία έχει ήδη καταχωρήσει στο δικαστήριο μια υπόθεση εναντίον της Τράπεζας Κύπρου για καταχρηστικές ρήτρες, δήλωσε χθες στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης, απορρίπτοντας την ίδια ώρα τις επικρίσεις που δέχθηκε η Νομική Υπηρεσία λόγω της μη παρουσίας εκπροσώπου της σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου που συζήτησε το θέμα.

Ο κ. Κληρίδης ανέφερε ότι οι δύο άλλες υποθέσεις είναι εδώ και καιρό έτοιμες για καταχώρηση στο δικαστήριο, κάτι που δεν κατέστη μέχρι σήμερα εφικτό λόγω κάποιων προβλημάτων που παρουσιάζονται σε αρμόδια κυβερνητικά τμήματα, όπως είπε.

Ο Γενικός Εισαγγελέας είπε, επίσης, ότι η καταχώρηση και αυτών των υποθέσεων αναμένεται να γίνει εντός των επόμενων ημερών.

 

Αναφορικά με τις επικρίσεις στη Βουλή εναντίον της Νομικής Υπηρεσίας λόγω της μη παρουσίας εκπροσώπου της Υπηρεσίας στη συνεδρία της Επιτροπής Εμπορίου προχθές, κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα των καταχρηστικών ρητρών των τραπεζών, ο κ. Κληρίδης δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι η Νομική Υπηρεσία δεν έχει καμία πρόθεση για παραγνώριση του έργου που συντελείται στις Επιτροπές της Βουλής «και εκεί και όπου απαιτείται η παρουσία της πάντα προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες, έτσι ώστε να παρίσταται και να συνδράμει στο έργο της».

 

Επανέλαβε την έκκλησή του όπως δίδεται ικανοποιητική χρονική προθεσμία κατά τη σύγκληση των συνεδριών, «έτσι ώστε να είναι δυνατή η διενέργεια διευθετήσεων που να καθιστούν εφικτή την παρουσία εκπροσώπων της Νομικής Υπηρεσίας σε αυτές».