Μείωση στον βραχυπρόθεσμο δανεισμό στο 2ο τρίμηνο του 2016 

Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός της Κεντρικής Κυβέρνησης το 2ο τρίμηνο του 2016 έφτασε τα €342 εκ. σημειώνοντας μείωση €20 εκ. σε σχέση με το πρώτο, σύμφωνα με το τριμηνιαίο δελτίο που εκδίδει το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο «η μέση σταθμική απόδοση στη δημοπρασία Γραμματίων Δημοσίου 13 εβδομάδων του Ιουνίου αυξήθηκε στις 0,89%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη δημοπρασία του Μαρτίου που ανήλθε στο 0,58%».

«Ο δείκτης κάλυψης (bid to cover ratio) της δημοπρασίας του Ιουνίου παρουσίασε οριακή μείωση στο 1,1 σε σύγκριση με την αντίστοιχη δημοπρασία του Μαρτίου η οποία ανήλθε στο 1,2».

Συνολικά, προστίθεται, «ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2016 σημείωσε μείωση κατά 20 εκ. ευρώ σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο φθάνοντας στα 342 εκ».

Οι εκδόσεις σειρών του 6-ετούς ομολόγου για φυσικά πρόσωπα συνεχίστηκαν με έκδοση 68 εκ. ευρώ κατά το υπό αναφορά τρίμηνο.

Αποπληρωμές χρέους

Σε σχέση με τις αποπληρωμές χρέους που έγιναν τον Ιούνιο έληξαν εγχώρια ομόλογα ύψους €34 εκ.

Σύμφωνα με το δελτίο οι λήξεις βραχυπρόθεσμου χρέους για το τρίμηνο ανήλθαν στα €362 εκ.

Προστίθεται ότι έγιναν επίσης αποπληρωμές δανείων για το δεύτερο τρίμηνο ύψους €38 εκ.

Ακολουθεί πίνακας προσωρινών στοιχείων για τη δομή του χρέους της Κεντρικής Κυβέρνησης:

30 Ιουνίου 2016 31 Μαρτίου 2016 30 Ιουνίου 2015
Χρέος Κεντρικής Κυβέρνησης €18.717 εκ. €18.736 εκ. €19.014 εκ.
Χρέος εσωτερικού 23% 23% 35%
Χρέος εξωτερικού 77% 77% 65%
Βραχυπρόθεσμης διάρκειας 2% 2% 5%
Μεσομακροπρόθεσμης διάρκειας 98% 98% 95%
Κυβερνητικοί τίτλοι 31% 31% 43%
Δάνεια 69% 69% 57%
Σταθερού επιτοκίου 54% 54% 65%
Κυμαινόμενου επιτοκίου 46% 46% 35%
Σε εγχώριο νόμισμα 95% 95% 98%
Σε ξένα νομίσματα 5% 5% 2%


Τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν ενδοκυβερνητικές υποχρεώσεις και χρέος ημικρατικών οργανισμών. Τα στοιχεία κυμαινόμενου επιτοκίου δεν περιλαμβάνουν το βραχυπρόθεσμο χρέος.

Ολόκληρο το δελτίο εδώ

 

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy