Κάνοντας πράξη την ευαισθησία της σε θέματα που αφορούν στην ικανότητα επικοινωνίας του κάθε ανθρώπου, η Cyta παρέδωσε στο Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής (ΚΠΠ) ποσό €10.000, το οποίο ήταν αποτέλεσμα χριστουγεννιάτικων προωθητικών ενεργειών του Οργανισμού. Η παράδοση έγινε από τον Αναπληρωτή Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή της Cyta στη Γενική Διευθύντρια του Κέντρου κα Πατρούλα Χατζήπαπα και στο Συντονιστή του Προγράμματος Ανίχνευσης Ακοής Νεογνών Δρα Μάριο Βογαζιανό, σε σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού.