Μισθοί και κόστος ζωής: Πώς συγκρίνεται η Κύπρος με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.


  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.


Στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας επιβεβαιώνουν την ανάγκη λήψης άµεσων µέτρων για στήριξη των εργαζοµένων

Του Κωνσταντίνου Ζαχαρίου

Κοκτέιλ χαµηλών µισθών και ακρίβειας σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, δείχνουν τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, τα οποία επιβεβαιώνουν την ανάγκη για άµεση λήψη µέτρων για στήριξη των εργαζοµένων.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία στην Κύπρο, το µέσο ωριαίο κόστος εργασίας στους βασικούς τοµείς της πραγµατικής οικονοµίας (βιοµηχανία, κατασκευές και υπηρεσίες εκτός από τη δηµόσια διοίκηση) είναι 14,8 ευρώ, σε σύγκριση µε 21,9 ευρώ στην ΕΕ και 24,5 ευρώ στην ευρωζώνη. ∆ηλαδή η Κύπρος βρίσκεται 32,4% πιο κάτω από τον µέσο όρο της ΕΕ και 39,6% πιο κάτω από τον µέσο όρο της ευρωζώνης.

Την ίδια ώρα, οι τιµές στα τρόφιµα και τα µη αλκοολούχα ποτά -που αποτελούν τα πιο σηµαντικά αγαθά για την επιβίωση του κάθε νοικοκυριού- είναι 9,2% πιο ψηλές από τον µέσο όρο της ΕΕ. Ενδεικτικά, στο γάλα η Κύπρος βρίσκεται στην πρώτη θέση, αφού οι τιµές είναι 38,3% πιο ψηλές από τον µέσο όρο της ΕΕ. Επίσης, παρά το γεγονός ότι η Κύπρος είναι γη της λεµονιάς, της ελιάς, οι τιµές στα έλαια και τα λίπη είναι 23,4% πιο ψηλές από τον µέσο όρο της ΕΕ. Ακόµη, στο ψωµί -που µαζί µε το γάλα αποτελούν τα δύο πιο σηµαντικά αγαθά για κάθε νοικοκυριό- οι τιµές στην Κύπρο είναι 17,4% πιο ψηλές από τον µέσο όρο της ΕΕ.

Ο τοµέας όµως στον οποίο η χώρα χτυπά ρέστα είναι οι χρεώσεις των τραπεζών, ιδιαίτερα στα δάνεια. Με βάση στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στα δάνεια προς τα νοικοκυριά για αγορά κατοικίας το κόστος στην Κύπρο είναι 2,2%, ενώ ο µέσος όρος στην ευρωζώνη είναι 1,61%. Μάλιστα, η χώρα βρίσκεται στην τέταρτη θέση µε τα υψηλότερα επιτόκια. Επίσης, στα δάνεια προς τις επιχειρήσεις το κόστος στην Κύπρο είναι 2,81%, ενώ ο µέσος όρος στην ευρωζώνη είναι µόλις 1,51%. Σηµειώνεται επίσης ότι στη συγκεκριµένη κατηγορία η χώρα βρίσκεται στην πέµπτη θέση µε τα υψηλότερα επιτόκια.

Επισηµαίνεται ότι τα στοιχεία τα οποία είναι καταχωρηµένα στη βάση δεδοµένων της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας αφορούν το 2021. ∆ηλαδή περιλαµβάνουν µόνο το πρώτο τσουνάµι ακρίβειας, το οποίο παρουσιάστηκε µετά την κρίση του κορονοϊού, όχι όµως και τις πρόσφατες µεγάλες αυξήσεις τιµών, οι οποίες παρουσιάστηκαν µετά τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Σύµφωνα µε στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, µέχρι τον Μάιο ο πληθωρισµός έφτασε στο 9,1%, µε τον ηλεκτρισµό και τα πετρελαιοειδή να καταγράφουν αυξήσεις της τάξης του 40,8% και 37% αντίστοιχα. Αυτό σηµαίνει ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί και είναι πλέον επιτακτική ανάγκη η λήψη µέτρων για στήριξη των εργαζοµένων που -λόγω και των µισθών που έχουν παραµείνει καθηλωµένοι- έχουν χάσει µεγάλο µέρος της αγοραστικής τους δύναµης.

40% πιο χαµηλοί οι µισθοί σε σχέση µε τον µέσο όρο της ΕΕ

Οι µισθοί στην Κύπρο είναι σχεδόν 40% πιο χαµηλοί από τον µέσο όρο στην ΕΕ και στην ευρωζώνη. Το µέσο ωριαίο κόστος εργασίας στους βασικούς τοµείς της πραγµατικής οικονοµίας (βιοµηχανία, κατασκευές και υπηρεσίες εκτός από τη δηµόσια διοίκηση) είναι 14,8 ευρώ, σε σύγκριση µε 21,9 ευρώ στην ΕΕ και 24,5 ευρώ στην ευρωζώνη.

Οι χώρες µε τους υψηλότερους µισθούς είναι η ∆ανία (40,2 ευρώ), το Λουξεµβούργο (38,1 ευρώ), το Βέλγιο (32 ευρώ) και η Ιρλανδία (30,1 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, οι χώρες µε τους πιο χαµηλούς µισθούς είναι η Ρουµανία (8 ευρώ), η Ουγγαρία (8,4 ευρώ), η Λετονία (8,8 ευρώ) και η Πολωνία (9,4 ευρώ).

Στην ίδια οµάδα µε την Κύπρο (µεταξύ 12- 16 ευρώ) βρίσκονται η Μάλτα (15,8 ευρώ), η Ελλάδα (13,6 ευρώ) και η Πορτογαλία (12,7 ευρώ). Σηµειώνεται ότι τα στοιχεία αφορούν τους εργαζοµένους πλήρους απασχόλησης. ∆εν περιλαµβάνουν δηλαδή τους εργαζοµένους µερικής απασχόλησης, οι οποίοι συνήθως λαµβάνουν πιο χαµηλούς µισθούς.

17% πιο ακριβό το ψωµί και 38% το γάλα στην Κύπρο

Ακριβό Το Ψωμί Πανάκριβο Το Γάλα

Παρά τη µειωµένη αγοραστική δύναµη των νοικοκυριών, ένεκα του γεγονότος ότι οι µισθοί είναι σχεδόν 40% πιο χαµηλοί σε σύγκριση µε τον µέσο όρο της ΕΕ και της ευρωζώνης, οι τιµές στα τρόφιµα και τα µη αλκοολούχα ποτά που αποτελούν τα πιο σηµαντικά αγαθά για την επιβίωση του κάθε νοικοκυριού είναι 9,2% πιο υψηλές από τον µέσο όρο της ΕΕ.

Ενδεικτικά στην κατηγορία η οποία περιλαµβάνει το γάλα, το τυρί και τα αβγά, η Κύπρος βρίσκεται στην πρώτη θέση αφού οι τιµές είναι κατά 38,3% πιο υψηλές από τον µέσο όρο της ΕΕ. Επίσης, παρά το γεγονός ότι η Κύπρος είναι γη της λεµονιάς και της ελιάς, οι τιµές στα έλαια και τα λίπη είναι 23,4% πιο ψηλές από τον µέσο όρο της ΕΕ.

Ακόµη, στο ψωµί οι τιµές είναι 17,4% πιο ψηλές από τον µέσο όρο της ΕΕ. Επιπρόσθετα, παρά το γεγονός ότι είµαστε νησί, οι τιµές στα ψάρια και τα θαλασσινά είναι 5,6% πιο πάνω από τον µέσο όρο της ΕΕ.

49% πιο υψηλό το κόστος στον τοµέα της εκπαίδευσης

Sxolio Protimera Prodromou 13 Scaled

Η ακρίβεια επεκτείνεται και σε σηµαντικές υπηρεσίες, οι οποίες συνδέονται µε το βιοτικό επίπεδο της κοινωνίας. Ενδεικτικά στον τοµέα της εκπαίδευσης το κόστος στην Κύπρο είναι 48,8% πιο υψηλό από τον µέσο όρο της ΕΕ. Αυτό επηρεάζει σηµαντικά τον προϋπολογισµό των νοικοκυριών µε παιδιά, αλλά και τους νέους οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν.

Το δε υψηλό κόστος του τοµέα έρχεται σε αντίθεση µε το στόχο της Πολιτείας για µετατροπή της Κύπρου σε εκπαιδευτικό κέντρο. Ακρίβεια υπάρχει και στον τοµέα της Υγείας όπου οι τιµές στην Κύπρο είναι 9,2% πιο υψηλές από τον µέσο όρο της ΕΕ.

Σηµειώνεται ότι το ΓεΣΥ συνέβαλε στη συγκράτηση του πληθωρισµού, αφού ο σχετικός δείκτης βρίσκεται στο 0,6% πολύ πιο κάτω από το 9,1% που είναι ο Γενικός ∆είκτης. Παρά ταύτα, φαίνεται ότι στις υπηρεσίες εκτός ΓεΣΥ, οι τιµές βρίσκονται στα ύψη.

Ακρίβεια υπάρχει και στις επικοινωνίες, αφού οι τιµές στην Κύπρο είναι 9% πιο υψηλές από τον µέσο όρο της ΕΕ.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.