Μνημόνιο Συνεργασίας Παν. Λευκωσίας με το Παν. Cranfield του Ηνωμένου Βασιλείου

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Cranfield του Ηνωμένου Βασιλείου νωρίτερα αυτό το έτος. Το μνημόνιο υπογράφηκε από τον Καθηγητή Φίλιππο Πουγιούτα, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, και τον Καθηγητή Simon Pollard, Αναπληρωτή Πρύτανη Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Cranfield. Τα δύο μέρη συμφώνησαν να συνεργαστούν για την περαιτέρω προώθηση και κατανόηση της Μηχανικής και της Τεχνολογίας μέσω επιμορφωτικών προγραμμάτων μικρής διάρκειας, προπτυχιακών προγραμμάτων, μεταπτυχιακών προγραμμάτων και έρευνας. Ως πρώτο βήμα, τα δύο μέρη αποφάσισαν να συνδιοργανώσουν δύο επιμορφωτικά προγράμματα εντός του έτους.

Ο Καθηγητής Simon Pollard δήλωσε: «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με αυτή τη συνεργασία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή η νέα σχέση θα ανοίξει νέους ορίζοντες και για τα δύο μέρη». Από την πλευρά του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ο Πρύτανης Πουγιούτας δήλωσε: «Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι πολύ πρόθυμο να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία για να ενισχύσει περαιτέρω τους δεσμούς με το Πανεπιστήμιο Cranfield. Θεωρούμε αυτή τη σχέση ως μια μεγάλη ευκαιρία για συνεργασία στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, την έρευνα και την καινοτομία».