Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν Υφυπουργός Ναυτιλίας και Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας

Με στόχο την αντιμετώπιση των κινδύνων του κυβερνοχώρου στον τομέα της ναυτιλίας, Υφυπουργείο Ναυτιλίας και Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας, υπέγραψαν την Τρίτη μνημόνιο συνεργασίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το μνημόνιο συνεργασία υπέγραψαν σήμερα, στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας, ο Υφυπουργός Βασίλης Δημητριάδης και ο Επίτροπος Επικοινωνιών Γιώργος Μιχαηλίδης, στο πλαίσιο της Μακροχρόνιας Εθνικής Στρατηγικής για την Κυπριακή Ναυτιλία «SEA Change 2030», η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων του κυβερνοχώρου στον τομέα της ναυτιλίας.

«Το Μνημόνιο Συνεργασίας επιβεβαιώνει την αμοιβαία βούληση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας (ΥΦΥΝ) και της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ) για καθίδρυση μεταξύ τους συνεργασίας και καθορίζει το πλαίσιο αυτής της συνεργασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων του κυβερνοχώρου στον τομέα της ναυτιλίας», προστίθεται.

Ειδικότερα, συνεχίζει η ανακοίνωση, η σχετική συνεργασία αποσκοπεί στη  δημιουργία πλαισίου παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης για θέματα κυβερνοασφάλειας  με την στήριξη της ΑΨΑ και σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στην Θάλασσα (EMSA) και τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA).

Η εν λόγω συνεργασία αποσκοπεί επίσης στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων και κινδύνων που απορρέουν από τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ναυτιλιακής βιομηχανίας παρέχοντας καθοδήγηση και προστασία από τις απειλές και επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, σε συνεργασία με την  ΑΨΑ.

Σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεργασίας, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας και η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας, θα συνεργαστούν σε τέσσερα επίπεδα/τομείς τα οποία περιλαμβάνουν την ανταλλαγή πληροφοριών, την επιχειρησιακή συνεργασία, τη συνεργασία στην εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης κρίσεων και την παροχή τεχνικής υποστήριξης.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.