Μοχλός ανάπτυξης η οικοδομική βιομηχανία

Του
Μιχάλη Χατζηπαναγιώτου*

 

Μοχλός ανάπτυξης η οικοδοµική βιοµηχανία

Η προηγούµενη περίοδος, το τέλος της οποίας φαίνεται σύντοµα να πλησιάζει, ήταν διδακτική σε πολλά επίπεδα για την τοπική αλλά και την παγκόσµια οικονοµία. Μεταξύ άλλων, ανέδειξε και πάλι τους τοµείς που λειτουργούν ως ατµοµηχανή της ανάπτυξης στην Κύπρο.

Στην κορυφή αυτών των τοµέων κατατάσσω την οικοδοµική βιοµηχανία. Αυτό διαφαίνεται τόσο από τους αριθµούς της Στατιστικής Υπηρεσίας, όσο και από την αντίληψη της ίδιας της κοινωνίας, µεγάλο µέρος της οποίας σχετίζεται µε τον κλάδο. […] Ο κλάδος της οικοδοµής εισφέρει το 17% της εγχώριας ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας. Για να γίνει αντιληπτό αυτό το µέγεθος, αρκεί να σηµειωθεί ότι συνδυαστικά ο τουρισµός, το χονδρικό και το λιανικό εµπόριο εισφέρουν το 25%. Ανάλογα µεγάλης σηµασίας είναι ο κλάδος και στο επίπεδο του αριθµού των εργαζοµένων, καθώς σήµερα απασχολεί περισσότερα από 35.000 άτοµα, που στην πλειονότητά τους είναι Κύπριοι. Εφόσον σε αυτούς προστεθούν οι εργαζόµενοι των συνδεδεµένων κλάδων, γίνεται αντιληπτή η σηµασία του όχι µόνο για την ανάπτυξη της οικονοµίας, αλλά και για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Ένας από τους βασικότερους στόχους των επιχειρηµατιών του κλάδου είναι η διατήρηση του εργατικού τους δυναµικού, το οποίο εξάλλου έχει αποκτήσει πολύτιµη τεχνογνωσία.

Σε αυτήν όµως την προσπάθεια θεµελιώδη ρόλο κατέχει το κράτος και τα κίνητρα που οφείλει να δώσει για τη διατήρηση των θέσεων αυτών. Η πρόσφατη πρωτοβουλία για επιδότηση του επιτοκίου µε σκοπό την απόκτηση πρώτης κατοικίας είναι αναµφισβήτητα σε σωστή κατεύθυνση, ενισχύοντας σηµαντικά τους εγχώριους αγοραστές. Είναι ωστόσο σηµαντική η παροχή ανάλογων κινήτρων, µε στόχευση τους αγοραστές του εξωτερικού. Η επιβολή µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ για όσους επενδύσουν σε ακίνητα έως το 2022 και η κατάργηση του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών για ακίνητα που εγγράφονται στο Κτηµατολόγιο έως το τέλος του ίδιου έτους, είναι δεδοµένο πως θα λειτουργήσουν ευνοϊκά για την προσέλκυση αγοραστών από την εγχώρια αγορά αλλά και το εξωτερικό.

[…] Από τις άµεσες ξένες επενδύσεις, στον τοµέα των ακινήτων προέρχεται το µεγαλύτερο µερίδιο ανάπτυξης για την εθνική οικονοµία και κατά συνέπεια για το κράτος. Η Κύπρος διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να καταστεί προορισµός που να συνδυάζει διαµονή, εργασία και ψυχαγωγία. Το περιβάλλον που ζούµε, ωστόσο, είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Είναι σηµαντική η διαρκής εξέλιξή µας ως πόλος έλξης των επενδυτών αυτών, βάσει των πλεονεκτηµάτων της Κύπρου. Αυτά τα πλεονεκτήµατα είναι που πρέπει να αξιοποιήσει το κράτος, ώστε να προσελκύσει τους ξένους επενδυτές.

Έχουν ήδη γίνει σηµαντικά βήµατα, για παράδειγµα, στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών. Το κρίσιµο ωστόσο είναι όλες αυτές οι µεταρρυθµίσεις να ολοκληρωθούν, δηµιουργώντας ένα σύγχρονο και φιλικό στις επενδύσεις περιβάλλον. […] Το επίδικο ουσιαστικά είναι να αντισταθούµε στον κακό εαυτό µας και να µην αφήσουµε ηµιτελείς ή να υπονοµεύσουµε τις µεταρρυθµίσεις αυτές.

* Πρόεδρος Παγκύπριου Συνδέσµου Επιχειρηµατιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδοµών

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.