Μόλις το 11% των σωματείων εναρμονίστηκε με τη νομοθεσίαΤραγικά χαμηλός είναι ο αριθμός των σωματείων που εναρμόνισαν το καταστατικό τους με τη νομοθεσία, γεγονός που αναγκάζει τη Βουλή να επεκτείνει το χρονοδιάγραμμα που τέθηκε για άλλους έξι μήνες.

Ωστόσο η θέση του υπουργείου είναι αντίθετη. Το χρονοδιάγραμμα επικαιροποίησης των καταστατικών των σωματείων, σύμφωνα με τη νομοθεσία, λήγει στις 30 Ιουνίου.

Παρ’ όλα ταύτα ο τραγικός απολογισμός οδήγησε την Επιτροπή Εσωτερικών να προωθήσει τροποποίηση του νόμου ώστε να δοθεί παράταση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Όπως ειπώθηκε εντός της συνεδρίας, στην κατηγορία εμπίπτουν εκτός από αθλητικά σωματεία και μια σειρά άλλων, όπως εθελοντικοί σύνδεσμοι. Επίσης υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις στις οποίες για αντικειμενικούς λόγους δεν επιτεύχθηκε η σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων για επικύρωση των αλλαγών. Σε περίπτωση που δεν δοθεί η συγκεκριμένη παράταση, η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να ξεκινήσει διαδικασίες διαγραφής των σωματείων.

Μάλιστα σε αυτά εμπίπτουν αρκετά με σημαντική πολυεπίπεδη προσφορά στην κοινωνία. Από την πλευρά του το Υπουργείο Εσωτερικών είναι αντίθετο με την επέκταση της προθεσμίας, θεωρώντας ότι έγιναν όλα τα απαραίτητα διαβήματα και εκστρατείες διαφώτισης των σωματείων. Επίσης, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του Υπουργείου, δεν θα διαγραφούν απευθείας τα σωματεία, αλλά θα τους δοθεί περιθώριο τριών μηνών να τοποθετηθούν για τους λόγους που δεν εναρμονίστηκαν.

Ωστόσο τα στοιχεία που δόθηκαν αποδεικνύουν το αντίθετο, αφού μόλις το 11% των σωματείων προχώρησε σε επικαιροποίηση. Στην επαρχία Λευκωσίας υπάρχουν εγγεγραμμένα 3.119 σωματεία, από τα οποία μόλις τα 350 έχουν εναρμονιστεί. 116 βρίσκονται υπό εξέταση και 14 υπό διάλυση. Στη Λεμεσό υπάρχουν 1.152 εγγεγραμμένα σωματεία, με τα 91 να έχουν εναρμονιστεί, 231 να βρίσκονται υπό εξέταση και 24 υπό διάλυση. Στη Λάρνακα έχουν εναρμονιστεί 93 από τα 539 και άλλες 57 περιπτώσεις βρίσκονται υπό εξέταση. Στην Πάφο εναρμονίστηκαν τα 11 από τα 360 σωματεία και εκκρεμούν άλλες 39 αιτήσεις. Ενώ για την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου εναρμονίστηκαν 35 σωματεία από τα 225 και εκκρεμούν άλλα 15 υπό εξέταση.

Η κατάθεση των αριθμών επιβεβαίωσε την ανάγκη εξάμηνης παράτασης, με την Επιτροπή να συμφωνεί ομόφωνα. Η Επιτροπή θα επανέλθει σε κατοπινό στάδιο για επαναξιολόγηση της κατάστασης. Σε τοποθέτησή του ο βουλευτής Ανδρέας Κυπριανού, σημείωσε ότι η παράταση δεν δίνει κάλυψη στους φορείς που χρησιμοποιούνται για άσκηση παράνομων δραστηριοτήτων, αφού ο νόμος υπερισχύει του όποιου καταστατικού.

Γιάννης Κακαρής