Μονάδα υγρών αποβλήτων στον Ύψωνα

Θα εξοικονομηθούν οικονομικοί πόροι και θα αποφορτιστεί το Βατί


Σταθμός επεξεργασίας υγρών αποβλήτων προωθείται στη βιομηχανική περιοχή Αγίου Σίλα στον Ύψωνα.

Το έργο αφορά την κατασκευή και τη λειτουργία Μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων από εργοστάσιο γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, της εταιρείας «ASY Water Treatment Ltd», δυναμικότητας 500 κυβικών μέτρων κάθε μέρα, με φορτίο σχεδιασμού στην είσοδο της Βιομηχανικής Περιοχής σε χώρο που παραχωρήθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο.

Το προτεινόμενο έργο, με βάση τη μελέτη που έγινε, θα επεξεργάζεται κυρίως τα υγρά απόβλητα της γαλακτοβιομηχανίας «Δωδώνη Κύπρου Λτδ», η οποία είναι θυγατρική του φορέα υλοποίησης αλλά και άλλων βιομηχανιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Αγίου Σίλα, οι οποίες θα επιδείξουν σχετικό ενδιαφέρον.

Σημειώνεται ότι σήμερα οι βιομηχανίες της περιοχής μεταφέρουν τα υγρά απόβλητά τους με βυτιοφόρα στη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στο Βατί ή σε άλλες παρόμοιες μονάδες, ακόμα και εκτός της επαρχίας Λεμεσού.

Με τη λειτουργία του προτεινόμενου έργου αναμένεται να εξοικονομηθούν σημαντικοί πόροι, αφού η διαχείριση των υγρών αποβλήτων θα είναι πιο εύκολη και οικονομική, ενώ παράλληλα θα αποφορτιστεί ο υφιστάμενος σταθμός επεξεργασίας στο Βατί, ο οποίος αδυνατεί να εξυπηρετήσει μεγάλο όγκο και συγκεκριμένα είδη γαλακτοκομικών υγρών αποβλήτων.

Ο Σταθμός θα κατασκευαστεί σταδιακά σε 3 φάσεις και η ολοκλήρωσή του αναμένεται να διαρκέσει συνολικά 30 μήνες. Η πρώτη φάση, η οποία αφορά την προ-επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, αναμένεται να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε λειτουργία τρεις μήνες μετά την έκδοση των απαιτούμενων αδειών. Στη δεύτερη Φάση θα γίνεται αερόβια επεξεργασία των αποβλήτων και στην τρίτη αναερόβια επεξεργασία (περιλαμβανομένου και του νορού).

Σύμφωνα με τη μελέτη, κατά την πρώτη φάση του έργου, το υγρό απόβλητο από την προ-επεξεργασία θα μεταφέρεται σε άλλες αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις για περαιτέρω επεξεργασία, ενώ με την ολοκλήρωση του έργου τα υγρά απόβλητα θα τυγχάνουν τριτοβάθμιας επεξεργασίας εντός της προτεινόμενης Μονάδας και το επεξεργασμένο νερό θα διατίθεται στον Δήμο Ύψωνα για άρδευση χώρων πρασίνου ή και καλλιεργειών. Η παραγόμενη αφυδατωμένη λάσπη θα μεταφέρεται σε άλλες αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις όπου θα χρησιμοποιείται σαν καύσιμο για παραγωγή ενέργειας.

Τρεις φάσεις

Ο Σταθμός θα κατασκευαστεί σε 3 φάσεις και η ολοκλήρωσή του αναμένεται να διαρκέσει συνολικά 30 μήνες. Η πρώτη φάση, η οποία αφορά την προ-επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, αναμένεται να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε λειτουργία τρεις μήνες μετά την έκδοση των απαιτούμενων αδειών. Στη δεύτερη Φάση θα γίνεται αερόβια επεξεργασία των αποβλήτων και στην τρίτη αναερόβια επεξεργασία (περιλαμβανομένου και του νορού).

 

Χρήστος Χαραλάμπους

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.