Μοναδικό μεταπτυχιακό για Κλινικά Εργαστήρια από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Εγκεκριμένο από τον Σύνδεσμο Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει ένα μοναδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Βιοϊατρικών Επιστημών με ειδικότητα στην Ανοσολογία. Σύμφωνα με την συντονίστρια του προγράμματος, Δρ. Στέλλα Νικολάου, «πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το οποίο παρέχει στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Λευκωσίας μια στέρεη γνώση της βασικής θεωρίας, της πρακτικής και των αρχών έρευνας στην κλινική ειδικότητα της Ανοσολογίας».

Το πρωτοπόρο πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από τον Σύνδεσμο Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων, και θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης ενός Κλινικού Χημικού, για την απόκτηση προσόντων που επιτρέπουν τη διεύθυνση Κλινικού Εργαστηρίου. Για να διευθύνει κάποιος Κλινικό Εργαστήριο απαιτείται η ολοκλήρωση 5-ετούς εκπαίδευσης / κατάρτισης και στις τέσσερις βιοϊατρικές επιστήμες: Ανοσολογία, Μικροβιολογία, Κλινική Βιοχημεία και Αιματολογία.

Η Δρ. Νικολάου αναφέρθηκε και στις πολύ καλές προοπτικές εργοδότησης και συνέχισης σπουδών των αποφοίτων του μεταπτυχιακού προγράμματος Βιοϊατρικών Επιστημών. «Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ως βιοϊατρικοί εργαστηριακοί επιστήμονες ή τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων.

Επίσης, αν επιλέξουν να εκπονήσουν μεταπτυχιακή εργασία, θα αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρία στο σχεδιασμό και στη μεθοδολογία έρευνας, ενισχύοντας τις δυνατότητες τους για να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους σε διδακτορικό επίπεδο», κατέληξε.