• Το Υπουργείο δεν διατηρεί στοιχεία που να αφορούν το ποσοστό της αγοράς που καλύπτεται από βιολογικά προϊόντα διατροφής

Μόνο 4,57% είναι η βιολογικά καλλιεργούμενη έκταση στην Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία τα οποία κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Γεωργίας, Κώστας Καδής. Σημειώνεται μάλιστα ότι το Υπουργείο «δεν διατηρεί στοιχεία που να αφορούν το ποσοστό της αγοράς που καλύπτεται από βιολογικά προϊόντα διατροφής».
Ο Υπουργό Γεωργίας κατέθεσε στοιχεία στη Βουλή, σε απάντηση σε τέσσερις ερωτήσεις του βουλευτή των Οικολόγων, Γιώργου Περδίκη, όσον αφορά τα βιολογικά προϊόντα στην Κύπρο.

Οι έλεγχοι
Ειδικότερα, στην ερώτηση πόσοι πιστοποιούντες οργανισμοί λειτουργούν στην Κύπρο, ο Κ. Καδής απάντησε ότι στο παρόν στάδιο δραστηριοποιούνται τέσσερις Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ), οι οποίοι λαμβάνουν σχετική άδεια και εποπτεύονται από το Τμήμα Γεωργίας.
Επίσης, στην ερώτηση κατά πόσον υπάρχει έλεγχος στην αγορά σε σχέση με την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά τα βιολογικά προϊόντα ο Κ. Καδής απάντησε ότι κάθε επιχειρηματίας (γεωργός, μεταποιητής ή έμπορας) πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ή συχνότερα βάσει αξιολόγησης κινδύνου, από τους αναγνωρισμένους ΟΕΠ. Αντίστοιχα, όπως αναφέρεται, τα καταστήματα λιανικής πώλησης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεραγορών) ελέγχονται από εξουσιοδοτημένους λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας τουλάχιστον μια φορά το έτος.

Χημικές αναλύσεις
Ακόμη στην ερώτηση κατά πόσο γίνονται χημικές αναλύσεις για να ελεγχθεί η αξιοπιστία των πιστοποιήσεων σε εγχώρια προϊόντα ή σε προϊόντα εισαγωγής, ο υπουργός απάντησε ότι οι ΟΕΠ διενεργούν χημικές αναλύσεις για διαπίστωση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της βιολογικής παραγωγής. Όπως αναφέρεται, οι χημικές αναλύσεις αφορούν τουλάχιστον το 5% των επιχειρηματιών με τους οποίους διατηρούν σύμβαση για σκοπούς ελέγχου και πιστοποίησης ετησίως. Σημειώνεται επίσης ότι ο αριθμός των χημικών αναλύσεων που διενεργούν οι ΟΕΠ ανέρχεται περίπου στις 60 ανά έτος. Ακόμη, όπως αναφέρεται, στα πλαίσια της εποπτείας του συστήματος ελέγχου η αρμόδια Αρχή διενεργεί περίπου 80 χημικές αναλύσεις ανά έτος σε όλα τα στάδια της αλυσίδας διανομής συμπεριλαμβανομένων και της λιανικής αγοράς. Όπως αναφέρεται οι χημικές αναλύσεις αφορούν προϊόντα κυπριακής παραγωγής, προϊόντα διακίνησης και προϊόντα εισαγωγής από τρίτες χώρες.

Τα στοιχεία
Επιπρόσθετα, στην ερώτηση κατά πόσον υπάρχουν στοιχεία για το ποσοστό της αγοράς που καλύπτεται από βιολογικά προϊόντα διατροφής, ο υπουργός απάντησε ότι «η βιολογικά καλλιεργούμενη έκταση καλύπτει ποσοστό που ανέρχεται στο 4,57% της συνολικά καλλιεργούμενης έκτασης της Κύπρου». Σημειώνεται ωστόσο ότι «το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος δεν διατηρεί στοιχεία που να αφορούν το ποσοστό της αγοράς που καλύπτεται από βιολογικά προϊόντα διατροφής».

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου