Μόνο στα παράλια εγγυοδοτικές μηχανές ανακυκλώσιμων  Δεν εφαρμόζεται σε ευρεία κλίμακα συγκεκριμένο μέτρο για την επιστροφή των πλαστικών και την ταυτόχρονη πληρωμή παρά μόνο η συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών, συμπεριλαμβανομένου του πλαστικού, με εγγυοδοτικές μηχανές στα παραλιακά μέτωπα των περιοχών Λάρνακας/Αμμοχώστου/Πάφου.

  Αυτό αναφέρει ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Κώστας Καδής, απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή των Οικολόγων, Γιώργου Περδίκη. Ο κ. Καδής υπογραμμίζει ότι το μέτρο αυτό προϋποθέτει σημαντικές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο και γι’ αυτό εξετάζεται αν μπορεί να εφαρμοστεί περαιτέρω.

  Ο κ. Περδίκης αφού πληροφορήθηκε ότι η Λιθουανία –χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης– έχει επιτύχει ανακύκλωση των πλαστικών μπουκαλιών σε ποσοστό 93% εφαρμόζοντας ένα σχέδιο πληρωμής με την επιστροφή άδειων πλαστικών σακουλιών και φιαλών, κυρίως του εμφιαλωμένου επιτραπέζιου νερού –παρόμοια προγράμματα εφαρμόζονται στις Γερμανία, Εσθονία, Σουηδία, Φινλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία κ.λπ.– ζήτησε όπως ο αρμόδιος υπουργός πληροφορήσει τη Βουλή για την εφαρμογή αυτού του μέτρου πληρωμής με την επιστροφή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο και ποια παρόμοια προγράμματα εφαρμόζει ή πρόκειται να εφαρμόσει η Κύπρος.

  Επ’ αυτού ο κ. Καδής ανέφερε ότι μελετώνται από την αρμόδια Αρχή προγράμματα πληρωμής με την επιστροφή άδειων πλαστικών σακουλιών και φιαλών και γενικότερα του πλαστικού, τα οποία εφαρμόζονται σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσθεσε ότι η αξιολόγηση των προγραμμάτων γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετικότητα των συνθηκών/παραμέτρων, το κόστος αλλά και την καταναλωτική και περιβαλλοντική συμπεριφορά ανά χώρα.

  Όσον αφορά στη μείωση της χρήσης της πλαστικής σακούλας μεταφοράς που εφαρμόζεται από την 1/7/2018, ο Υπουργός Περιβάλλοντος ανέφερε ότι στα πλαίσια της εφαρμογής του προγράμματος πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων 2015-2021 προβλέπονται μέτρα και δράσεις για τη μείωση του πλαστικού, όπως εκστρατείες ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης, πρόγραμμα μείωσης χρήσης πλαστικής μπουκάλας εμφιαλωμένου νερού κ.λπ.

  Άννα Μισιαούλη