Όλοι συμφωνούν στους κανονισμούς για την ευημερία των ζώων

«Μπάχαλο» χαρακτηρίστηκε ο υφιστάμενος περί σκύλων νόμος χθες στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, όπου συζητήθηκαν οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων κανονισμοί που αφορούν την προστασία των σκύλων και γάτων σε εκτροφεία, ξενοδοχεία, καταφύγια και υποστατικά φύλαξης.

Απαντώντας σε ερώτηση του προέδρου της Επιτροπής, Αδάμου Αδάμου, κατά πόσον εφαρμόζεται η υφιστάμενη νομοθεσία για τους σκύλους και αν όχι για ποιο λόγο, υπηρεσίες και μη κυβερνητικοί οργανισμοί χαρακτήρισαν «μπάχαλο» τον υφιστάμενο νόμο. Γι’ αυτό το λόγο όλοι τόνισαν την αναγκαιότητα ψήφισης των κανονισμών έστω και αν παρατηρούνται κενά ή και πρόνοιες που χρήζουν βελτίωσης.

Μόνη εξαίρεση αποτέλεσε το Κόμμα για τα Ζώα που υπέβαλε υπόμνημα εκφράζοντας τη διαφωνία του, με τον πρόεδρο της Επιτροπής να ζητά όπως οι εμπλεκόμενοι απαντήσουν σε αυτό γραπτώς και πριν από την επόμενη συζήτηση για το θέμα στις 8 Μαΐου. Στο υπόμνημά του το Κόμμα για τα Ζώα δηλώνει «κάθετα αντίθετο» συγκεκριμένα για τον κανονισμό που αφορά τα καταφύγια, τα ξενοδοχεία σκύλων και γάτων και τα εκτροφεία. Το Κόμμα για τα Ζώα προβάλλει ως λόγο το σοβαρό πρόβλημα αύξησης των εγκαταλελειμμένων και αδέσποτων σκύλων.

«Το να στρουθοκαμηλίζουμε δεν βοηθά κανένα», αναφέρεται στο υπόμνημα. Επιπρόσθετα, το Κόμμα για τα Ζώα διερωτάται κατά πόσον το κράτος μπορεί να «αντέχει τέτοιου είδους κραδασμούς» όσον αφορά στη συνεχιζόμενη αύξηση του πληθυσμού των εγκαταλελειμμένων και αδέσποτων σκύλων και γάτων, τη στιγμή που οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες θα έπρεπε να είχαν ήδη εφαρμόσει με βάση το νόμο προγράμματα συμβατά με την ευημερία, προστασία και τα δικαιώματα των ζώων που θα μείωναν το συγκεκριμένο φαινόμενο.

Υπενθύμιση διορίας για νομοσχέδιο

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος υπενθύμισε τόσο στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες όσο και στον Επίτροπο Εθελοντισμού που ανέλαβε συντονιστικό ρόλο, ότι αν δεν κατατεθεί το τροποποιητικό νομοσχέδιο εντός ενός μηνός, δηλαδή μέχρι τα μέσα Μαΐου, τότε η κοινοβουλευτική επιτροπή θα προχωρήσει με τις δικές της τροπολογίες.

Ο Επίτροπος Εθελοντισμού, Γιαννάκης Γιαννάκη, ανέφερε ότι το νομοσχέδιο αναμένεται να υποβληθεί αρχές Μαΐου. Ο κ. Γιαννάκη υπογράμμισε ότι το τροποποιητικό νομοσχέδιο θα πρέπει να προχωρήσει έστω και αν υπάρχουν σε αυτό το στάδιο κάποια κενά. Αυτά, σημείωσε, μπορούν να βελτιωθούν.

Όμως ο υφιστάμενος νόμος προκαλεί ένα μπάχαλο. Ο κ. Ιωάννου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών συμφώνησε με τον Επίτροπο Εθελοντισμού και πρόσθεσε ότι η υφιστάμενη νομοθεσία εμπλέκει αρμοδιότητες με αποτέλεσμα «κανένας να μην είναι υπεύθυνος». Επεσήμανε ότι μέλημα στο τροποποιητικό νομοσχέδιο τίθεται η συνέργεια μεταξύ των εμπλεκομένων υπηρεσιών, ώστε να μην συγκρούονται οι αρμοδιότητές τους.

Άννα Μισιαούλη