Μπάχαλο σε έργο που ζητούν ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ-Αλληλεγγύη €60 εκατ. κρατική εγγύηση
Οδηγείται στην Ολομέλεια της Βουλής παρά τις συστάσεις της Νομικής Υπηρεσίας

Μπάχαλο με εγγυήσεις 60 εκατ. ευρώ για χρηματοδότηση μεγάλου έργου ΑΠΕ

 

Μπάχαλο επικρατεί μεταξύ των κρατικών υπηρεσιών σε σχέση με έργο αξίας 60,2 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά τον τομέα των ΑΠΕ και το οποίο εξασφάλισε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε στη Βουλή αίτημα για την παραχώρηση κυβερνητικής εγγύησης ύψους 60,2 εκατ. ευρώ προς όφελος της εταιρείας Alfa Mediterranean Enterprises, αφού είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Άλλα το Υπουργείο Γεωργίας και άλλα η Νομική Υπηρεσία

Ωστόσο, κατά τη χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών αποκαλύφθηκε από την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας ότι για το υπό αναφορά έργο ζητήθηκαν διευκρινίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε σχέση με περιβαλλοντικά θέματα. Αναφέρθηκε μάλιστα ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος επιβολής κυρώσεων από την Κομισιόν σε βάρος της Κύπρου, τόσο για το συγκεκριμένο έργο όσο και για άλλα 40-50 έργα, τα οποία βρίσκονται στον ίδιο κατάλογο.

Παρά τα πιο πάνω ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας σημείωσε ότι σε κατ’ ιδίαν επικοινωνία που είχε με την Κομισιόν τού αναφέρθηκε πως έχει επιλυθεί το θέμα, το οποίο έχει σχέση με το υπό αναφορά έργο. Υποστήριξε μάλιστα ότι εάν δεν εγκριθεί άμεσα η σχετική κυβερνητική εγγύηση, ενδεχομένως να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα. Επίσης, ανέφερε ότι το συγκεκριμένο έργο έχει συμπεριληφθεί στους στόχους για τις ΑΠΕ και ως εκ τούτου σε περίπτωση μη υλοποίησής του θα προκύψουν πρόσθετα προβλήματα.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας επέμεινε πάντως ότι δεν έχει οποιαδήποτε πληροφόρηση για άρση των ενστάσεων της Κομισιόν και συμβούλευσε τη Βουλή να αναμένει μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα.  Ανέφερε μάλιστα ότι μόλις πρόσφατα έλαβε επιστολή από το Υπουργείο Γεωργίας με την οποία της ζητήθηκε παράταση, προκειμένου το Υπουργείο Γεωργίας να διαβιβάσει στη Νομική Υπηρεσία τα επιχειρήματά του για σκοπούς απάντησης της επιστολής της Κομισιόν. Επίσης, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση προώθησης του θέματος χωρίς τη λήψη της συγκατάθεσης της Κομισιόν, ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Τέσσερις προϋποθέσεις

Σημειώνεται ότι στο σημείωμά του το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι πέρα από την έγκριση της Βουλής για την παραχώρηση της κυβερνητικής εγγύησης, απαιτείται επίσης η προσκόμιση τραπεζικής εγγύησης ύψους 60,2 εκατ. ευρώ προς όφελος της Δημοκρατίας, η εξασφάλιση σχετικής γνωμοδότησης από τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων και η υπογραφή της Νομικά Δεσμευτικής Πράξης από την εμπλεκόμενη εταιρεία. Επίσης ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δεν έφερε ένσταση στην αναβολή του θέματος.

Παρά τα πιο πάνω η Επιτροπή Οικονομικών αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, όπως το θέμα οδηγηθεί για ψήφιση στην ερχόμενη συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020. Υπέρ της προώθησης του θέματος στην Ολομέλεια τάχθηκαν τα κόμματα ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και Αλληλεγγύη. Αντίθετα το ΑΚΕΛ εισηγήθηκε όπως ακολουθηθούν οι συστάσεις της Νομικής Υπηρεσίας, ώστε να αποφευχθούν ενδεχόμενα προβλήματα. Μάλιστα ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία επεσήμανε ότι για το συγκεκριμένο θέμα εκκρεμούν καίρια ερωτήματα, τα οποία κατατέθηκαν από την προηγούμενη συνεδρία και τα οποία παραμένουν αναπάντητα.

Σημειώνεται ότι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας ανέλαβε να στείλει στοιχεία στη Βουλή, αλλά και στη Νομική Υπηρεσία, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου