Πυξίδα/ Ορίζοντας

Μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία να Παρεμποδίσει την Πρόσβαση σε Διαδικασίες Ασύλου;

Η ανακοίνωση της κυβέρνησης που ακολούθησε τη διυπουργική επιτροπή της προηγούμενης εβδομάδας (10/11/2021), για το ότι, στη βάση του άρθρου 78(3) της ΣΛΕΕ (Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ), η Κύπρος θα αποστείλει «αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη λήψη μέτρων υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης του δικαιώματος αναστολής της υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου από άτομα που εισέρχονται στη χώρα παράνομα» αποτελεί προφανώς παραπληροφόρηση για εσωτερική κατανάλωση. Η με οποιοδήποτε τρόπο παρεμπόδιση πρόσβασης στις διαδικασίες ασύλου δεν αποτελεί δικαίωμα, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, αλλά παράνομη ενέργεια που παραβιάζει το εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο.


Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | HuaweiΗ διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, η εθνική κυριαρχία, η δημόσια ασφάλεια, δε μπορούν να δικαιολογήσουν άρνηση υποβολής και καταγραφής αιτημάτων ασύλου

Το άρθρο 78(3) παρέχει στα κράτη-μέλη της ΕΕ μια πολύ συγκεκριμένη νομική βάση για τη διαχείριση επειγουσών καταστάσεων στα εξωτερικά σύνορα: «Εφόσον ένα ή περισσότερα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν επείγουσα κατάσταση, λόγω αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρίτων χωρών, το Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει, μετά από πρόταση της Επιτροπής, προσωρινά μέτρα υπέρ του εν λόγω κράτους μέλους ή των εν λόγω κρατών μελών. Το Συμβούλιο αποφασίζει μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο». Αυτά τα έκτακτα, προσωρινά μέτρα, δε νοείται να περιλαμβάνουν αναστολή της πρόσβασης στο άσυλο, η οποία δεν έχει κανένα νομικό έρεισμα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές. Μπορεί να περιλαμβάνει αίτημα μετεγκατάστασης αιτούντων άσυλο και προσφύγων από τα κράτη πρώτης υποδοχής σε άλλα κράτη-μέλη (όπως έγινε το 2015 και απέτυχε παταγωδώς, καθώς ο αριθμός των ατόμων που τελικά μετεγκαταστάθηκε ήταν πολύ κατώτερος των αρχικών δεσμεύσεων των κρατών) ή/και οικονομική ενίσχυση, όχι όμως άρνηση καταγραφής αιτήσεων ασύλου.

Αν και αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα κάθε κράτους να ελέγχει την είσοδο υπηκόων άλλων χωρών στην επικράτειά του, το κράτος αυτό δε μπορεί να «αναστείλει» την ισχύ της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 για το νομικό καθεστώς των προσφύγων και κυρίως, την υποχρέωση συμμόρφωσης με την απόλυτη αρχή της μη επαναπροώθησης.

Η πρόσβαση στο άσυλο είναι αδιαπραγμάτευτη. Η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, η εθνική κυριαρχία, η δημόσια ασφάλεια, δε μπορούν να δικαιολογήσουν άρνηση υποβολής και καταγραφής αιτημάτων ασύλου.

Υπενθυμίζουμε ότι την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2020, υπήρξε ξανά άρνηση καταγραφής αιτημάτων ασύλου από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς καμία επίσημη ανακοίνωση ή ενημέρωση και εξίσου παράνομα. Το αποτέλεσμα ήταν άτομα, ανάμεσά τους και ευάλωτα, να μείνουν «αόρατα» για μήνες χωρίς πρόσβαση σε βασικά δικαιώματα, αλλά και η συσσώρευση των αιτήσεων που εντέλει καταγράφηκαν με εγκληματική καθυστέρηση.

Racism Watch

Το Racism Watch δραστηριοποιείται για την ενδυνάμωση των προσπαθειών αντιμετώπισης του ρατσισμού. Για πληροφορίες https://www.facebook.com/Racism-Watch-Πρωτοβουλία-Κατά-του-Ρατσισμού-στην-Κύπρο-102876444850062/
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.