Να αναζητηθούν οι αιτίες για τις ελλείψεις εργατικού δυναµικού

  • Ελλείψεις παρατηρούνται όχι µόνο στη γεωργία και στην κτηνοτροφία, αλλά και στη µεταφορά των προϊόντων
  • Χωρίς το ξένο ανθρώπινο δυναµικό, ο πρωτογενής τοµέας, τόσο η γεωργία όσο και η κτηνοτροφία, θα βουλιάξει

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν επανειληµµένα τονίσει ότι ο ξενοδοχειακός και επισιτιστικός τοµέας µπορεί να προσελκύσει εργαζόµενους από την Κύπρο και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν βελτιώσει τους όρους εργοδότησης τους, παραπέµποντας σε έρευνα της Στατιστικής Υπηρεσίας όπου διαπιστώνεται ότι ο τοµέας είναι οι πιο χαµηλά αµειβόµενοι από όλους τους τοµείς της οικονοµίας. Τονίζουν µάλιστα ότι τυχόν απασχόληση εργαζοµένων από τρίτες χώρες δεν πρέπει να επιτραπεί να χρησιµοποιηθεί ως µοχλός πίεσης για περαιτέρω απορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων.


Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | HuaweiΤου Κωστή Πιτσιλλούδη

Με το ξέσπασµα της πανδηµίας εντάθηκε η έλλειψη εργατικού δυναµικού, σε διάφορους τοµείς, µε τον πρωτογενή τοµέα – γεωργία, κτηνοτροφία – να αντιµετωπίζει το µεγαλύτερο πρόβληµα.

Η γραφειοκρατία, τα µέτρα που έχουν παρθεί για τον περιορισµό της πανδηµίας, αλλά και το χρηµατικό ποσό που καλείται ο εργοδότης να πληρώσει, καθιστούν την άφιξη εργατών από τρίτες χώρες ιδιαίτερα δύσκολη.

Σηµειώνεται ότι το συνδικαλιστικό και αγροτικό κίνηµα έχoυν προτείνει λύσεις προς το αρµόδιο Υπουργείο και πρόσφατα έχει υπογραφεί µία αναβαθµισµένη συλλογική σύµβαση µε τους κοινωνικούς εταίρους για διασφάλιση των εργαζοµένων, αλλά παραµένουν πολλά ουσιώδη για να επιλυθούν.

Παράλληλα, η ΟΕΒ και ο ΣΤΕΚ τονίζουν την άµεση ανάγκη καθόδου ξένου ανθρώπινου δυναµικού, καταθέτοντας προτάσεις που θα µπορούσαν να οδηγήσουν στη βελτίωση της κατάστασης.

Στη γεωργία-κτηνοτροφία το µεγαλύτερο πρόβληµα

«Πρέπει να εκτιµήσουµε την πολύ καθοριστική συµβολή του ξένου εργατικού δυναµικού στην ανάπτυξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, ιδιαίτερα τώρα που έχουµε πετύχει την κατάταξη του χαλλουµιού ως προϊόντος ΠΟΠ», ανέφερε στη «Χαραυγή» ο Γενικός Γραµµατέας της ΕΚΑ, Πανίκος Χάµπας.

Πρόσθεσε ότι µετά το ξέσπασµα της πανδηµίας και λόγω των µέτρων που έχουν παρθεί για αντιµετώπιση της, παρατηρείται έλλειψη ξένου εργατικού δυναµικού καθώς η όλη διαδικασία έχει καταστεί πιο δύσκολη και η γραφειοκρατία είναι µεγάλη. Εξήγησε ότι για να έρθει ένας εργάτης από τρίτη χώρα, ο εργοδότης θα πρέπει να πληρώσει πέραν των 500 ευρώ και ο εργαζόµενος να παραµείνει σε καραντίνα περίπου δύο εβδοµάδες.

Συµπλήρωσε ότι παρατηρείται και το φαινόµενο οι εργάτες τρίτων χωρών να αλλάζουν επάγγελµα και να έρχονται σε σύγκρουση µε το νόµο, ο οποίος αναφέρει πως για να καταφθάσουν στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία θα πρέπει να µείνουν στο ίδιο επάγγελµα που έχουν δηλώσει. «Αναγνωρίζουµε βέβαια ότι υπάρχουν αρκετά προβλήµατα που αφορούν τους εργάτες τρίτων χωρών, όπως υπάρχουν επίσης και για τους Κυπρίους», ανέφερε.

Επεσήµανε ότι το Αγροτικό Κίνηµα σε συνεργασία µε το Συνδικαλιστικό Κίνηµα, µε τους κοινωνικούς εταίρους και το Υπουργείο Εργασίας, έχουν υπογράψει πρόσφατα µία αναβαθµισµένη συλλογική σύµβαση, που διασφαλίζει και τον εργαζόµενο.

Ο κ. Χάµπας υπογράµµισε ότι χωρίς το ξένο ανθρώπινο δυναµικό, ο πρωτογενής τοµέας θα βουλιάξει γιατί δυστυχώς οι Κύπριοι δεν ακολουθούν το επάγγελµα της γεωργίας. Γνωστοποίησε ότι µετά την αποχώρηση του Ηνωµένου Βασιλείου από την ΕΕ, παρατηρήθηκε έλλειψη τροφίµων ως απότοκο της φυγής αρκετών εργαζοµένων. «Στην Κύπρο δεν χρειαζόµαστε µόνο ξένους εργαζοµένους στη γεωργία και στην κτηνοτροφία, αλλά στη µεταφορά των προϊόντων. Εποµένως, θα πρέπει να είµαστε όλοι προσεκτικοί στις αποφάσεις που λαµβάνουµε για το ξένο εργατικό προσωπικό», συµπλήρωσε.

Ξενοδοχεία: Ίδιο το πρόβληµα, άλλες οι αιτίες

Η Γενική ∆ιευθύντρια του Συνδέσµου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ), Χρυσαίµιλη Ψηλογένη, ανέφερε στη «Χ» πως η δυστοκία στην εξεύρεση προσωπικού για την ξενοδοχειακή και ευρύτερη βιοµηχανία του τοµέα της φιλοξενίας, δεν είναι µόνο κυπριακό φαινόµενο, αλλά υπάρχει και σε πολλές άλλες χώρες ως απότοκο της πανδηµίας του κορονοϊού. Ως παράδειγµα έφερε την Ιταλία, τη Γαλλία, το Ηνωµένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, που αντιµετωπίζουν παρόµοιο πρόβληµα.

Τόνισε ότι στην Κύπρο το πρόβληµα έχει επιδεινωθεί λόγω τριών βασικών αιτιών.

«Καταρχάς, φαίνεται πως αρκετά άτοµα που τους τελευταίους µήνες λάµβαναν το επίδοµα στήριξης, απασχολήθηκαν και µε άλλες εργασίες, άλλοι νόµιµα κι άλλοι όχι, και πλέον δεν είναι διατεθειµένοι να επιστρέψουν στις παλιές τους εργασίες», ανέφερε. Ως  δεύτερο αίτιο εντοπίζει το γεγονός ότι λόγω του παρατεταµένου κλεισίµατος της ξενοδοχειακής βιοµηχανίας κάποιοι εργαζόµενοι άλλαξαν τοµέα απασχόλησης. «Τρίτον, αρκετοί Ευρωπαίοι εργαζόµενοι έχουν πλέον επιστρέψει στις χώρες τους», συµπλήρωσε.

Επεσήµανε ότι ακόµα και φέτος που οι πληρότητες των ξενοδοχειακών µονάδων κυµάνθηκαν µόλις στο 40-45%, το πρόβληµα ήταν έντονο.

Σύµφωνα µε την κα Ψηλογένη, το 2022 θα είναι αρκετά καλύτερο µε αυξηµένες πληρότητες, αν το επιτρέψουν τα επιδηµιολογικά δεδοµένα, προσθέτοντας ότι σίγουρα το πρόβληµα θα είναι µεγαλύτερο και θα υπονοµεύσει τις προσπάθειες ανάκαµψης του τοµέα, αλλά και την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών.

Χαιρέτισε το γεγονός πως το πρόβληµα αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Εργασίας και η αρµόδια υπουργός ήδη επεξεργάζεται λύσεις που θα συµβάλουν στην άµβλυνσή του, όµως αυτό πρέπει να γίνει άµεσα, καθώς οι ξενοδοχειακές µονάδες θα πρέπει στους επόµενους µήνες να βρουν προσωπικό, να το εκπαιδεύσουν και να το τοποθετήσουν στις θέσεις εργασίας τους για τη νέα τουριστική σεζόν του 2022.

«Ως ΣΤΕΚ είχαµε εισηγηθεί και παλαιότερα τη διενέργεια µίας µελέτης στρατηγικής για το manpower planning της βιοµηχανίας που θα αναδείκνυε τις ανάγκες για ανθρώπινο δυναµικό του κλάδου για τα επόµενα χρόνια, αλλά και ένα πλάνο εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των ατόµων για κάλυψη αυτών των αναγκών», κατέληξε.

Από την πλευρά της η διευθύντρια Εργασιακών Σχέσεων της ΟΕΒ, Λένα Παναγιώτου, χαρακτήρισε ως τη βασικότερη προτεραιότητα του εργοδοτικού κόσµου την έλλειψη ανθρώπινου δυναµικού, που όπως ανέφερε δηµιουργεί ελλείµµατα στις επιχειρήσεις που δεν µπορούν να στελεχωθούν σωστά. Επεσήµανε πως η µη εξεύρεση κατάλληλου προσωπικού, σε κάποιες περιπτώσεις, οδήγησε στην αναβολή επενδύσεων και νέων δραστηριοτήτων.

Η κα Παναγιώτου τόνισε ότι υπάρχει επιβεβληµένη ανάγκη να δούµε το ζήτηµα τάχιστα, για να διασφαλίσουµε την απρόσκοπτη πρόσβαση των επιχειρήσεων σε ανθρώπινο δυναµικό, τόσο αλλοδαπών όσο και ηµεδαπών.

«Η νέα Στρατηγική για την Απασχόληση Ξένου Εργατικού ∆υναµικού µπορεί να βοηθήσει, καθώς σε αυτήν εµπίπτουν οι αλλοδαποί φοιτητές και οι αιτητές ασύλου, δύο κατηγορίες ατόµων δηλαδή που βρίσκονται ήδη στην Κύπρο και µπορούν να προσφέρουν άµεσα. Θεωρούµε ότι, µεσοπρόθεσµα, µε την άρση των περιορισµών απασχόλησης που αντιµετωπίζουν αυτές οι δύο κατηγορίες θα βοηθήσουν στη βελτίωση της κατάστασης, χωρίς φυσικά να είναι η οριστική λύση», ανέφερε.

Συντεχνίες: Οι χαμηλοί μισθοί είναι ο λόγος που δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τον ξενοδοχειακό τομέα

Ο ΓΓ της Συντεχνίας Ξενοδοχοϋ­παλλήλων ΑΛΛΑΓΗ-ΔΕΟΚ, Κυριάκος Ευθυμίου, σε δηλώσεις του στη «Χ» υπογράμμισε ότι όντως υπάρχει έλλει­ψη προσωπικού στα ξενοδοχεία καθώς λόγω της πανδημίας αρκετοί κοινοτι­κοί επέστρεψαν στις χώρες τους. Εξή­γησε πως το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως σε θέσεις καμαριερών, καθαρι­στών και σε βοηθητικές θέσεις σε δια­φόρους τομείς. Δήλωσε, μάλιστα ότι η ΔΕΟΚ τάσσεται υπέρ του να δοθεί από τη νέα χρονιά αυξημένος αριθμός αδει­ών για την κάθοδο εργαζομένων από τρίτες χώρες.

Παρατήρησε όμως παράλληλα πως οι μισθοί των ξενοδοχοϋπαλλήλων εί­ναι ιδιαίτερα χαμηλοί. «Tο 2013 απο­κόπηκε από τους ξενοδοχοϋπάλλη­λους το 16% των ωφελημάτων τους, με την υπόσχεση πως θα επανέλθουν στα επόμενα δύο χρόνια. Παρά την εκτό­ξευση της ξενοδοχειακής βιομηχανίας στη συνέχεια, μόλις το 6-7% επιστρά­φηκε πίσω. Το γεγονός αυτό συμβάλλει στο να μην ενδιαφέρονται οι Κύπριοι να ψάξουν για δουλειά, καθώς οι μι­σθοί είναι πολύ χαμηλοί», τόνισε.

Με την έναρξη της πανδημίας, σημείωσε ο κ. Ευθυμίου, παρατηρή­θηκε εκμετάλλευση από τους εργοδό­τες διότι ένας υπάλληλος που έπαιρνε για παράδειγμα 1.000 ευρώ το μήνα, λάμβανε μόλις το 40% των ωφελημά­των που δικαιούταν και ως εκ τούτου έχανε από το Ταμείο Προνοίας αλλά και την αναλογία άδειας. Γνωστοποίησε ακόμα πως λόγω πανδημίας δεν έχει εφαρμοστεί η συμφωνία που προέβλε­πε μισθολογικές αυξήσεις για τους ξε­νοδοχοϋπαλλήλους. «Η συμφωνία θα εφαρμοζόταν από την 1/1/2020, κάτι που δεν κατέστη δυνατόν λόγω παν­δημίας. Από το νέο έτος όμως οφείλουν να την εφαρμόσουν», συμπλήρωσε.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.