Να αξιοποιηθούν τα πορίσματα για τη ρύπανση των ακτών

Του Χρήστου Χαραλάμπους

 

Συγκεκριμένα είναι τα πορίσματα της μελέτης που έγινε, μέσα από την οποία αποτυπώνεται το περιβαλλοντικό φορτίο της θαλάσσιας και παράκτιας περιοχής Λεμεσού και αναδεικνύονται οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν. Και βέβαια, εκείνο που έχει σημασία και θα πρέπει να το αντιληφθούν όλες οι αρμόδιες Αρχές, δεν είναι απλά η κατανόηση των πορισμάτων, αλλά η αξιοποίησή τους ως σημαντικά εργαλεία αντιμετώπισης των προβλημάτων με αποκλειστικό στόχο τη μείωση στον ελάχιστο δυνατό βαθμό των ορατών και αόρατων κινδύνων που απειλούν το θαλάσσιο περιβάλλον της Λεμεσού.

Με λίγα λόγια, βασική προϋπόθεση είναι να μην αφεθεί και αυτή η μελέτη αναξιοποίητη στα συρτάρια του Δήμου Λεμεσού και των όποιων άλλων κρατικών υπηρεσιών. Ξεκάθαρα οι μελετητές δίνουν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για το πώς μπορεί και θα πρέπει να αξιοποιηθούν τα ευρήματα. Σε αυτή την προσπάθεια, βασική προϋπόθεση επιτυχίας αποτελεί η μεθοδευμένη, ουσιαστική και εποικοδομητική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων και αρμόδιων φορέων. Κι αυτό είναι κάτι που το απαιτεί η κοινωνία της Λεμεσού, η οποία θέλει μια σωστή διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, καθώς η θάλασσα και οι παραλίες αποτελούν ένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα για την πόλη.

Η μελέτη παραθέτει μια σειρά εισηγήσεων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τόσο την κρατική εξουσία όσο και τις τοπικές Αρχές στην ανάπτυξη σχεδίων δράσης, με σκοπό την πρόληψη και μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων, ώστε μέσα από τη ραγδαία ανάπτυξη που συνεχώς παρουσιάζει η πόλη της Λεμεσού να αισθανόμαστε ότι εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος και οι αρχές της αειφορίας.

Μεταξύ άλλων, όπως μας έχει επισημανθεί και από επιστήμονες που είχαν καθοριστικό ρόλο στη διενέργεια της μελέτης, έχει αναδειχθεί η ανάγκη να γίνει περισσότερη χρήση τεχνολογίας σε όλα τα στάδια διαχείρισης του περιβάλλοντος.

Για παράδειγμα, γίνεται εισήγηση για μελέτη πληθυσμιακής πυκνότητας, όπου μέσα και από τη βοήθεια τρισδιάστατων προσομοιωτών θα μπορούσαν εντοπισθούν οι ευάλωτες περιοχές του Κόλπου της Λεμεσού, ώστε να υπάρξει και ο ανάλογος προγραμματισμός που αφορά την πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες, αλλά και να γίνει ο κατάλληλος σχεδιασμός στην ανάπτυξη που υπάρχει στη Λεμεσό που αφορά και τις κτιριακές κατασκευές.

Επίσης, θα μπορούσε να εξεταστεί η πιθανότητα εγκατάστασης καμερών με ειδικούς αισθητήρες που θα μπορούσαν να συνδράμουν στον αποτελεσματικό έλεγχο και την παρακολούθηση των ακτών, αλλά και να διαπιστώνεται κατά πόσον εφαρμόζονται οι υφιστάμενοι κανονισμοί. Επιπλέον, η εναέρια συστηματική επιτήρηση του θαλάσσιου χώρου με τη χρήση drones θεωρείται κεφαλαιώδους σημασίας πρακτική για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, για τον εντοπισμό των πηγών ρύπανσης και την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιστατικών.

Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά θεωρείται απαραίτητη και η ανάγκη να κτιστεί περιβαλλοντική κουλτούρα, κάτι που μπορεί να γίνει με την επιμόρφωση σε νεαρές ηλικίες και μέσα από ακαδημαϊκά προγράμματα.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.