Συναντήσεις/ Ορίζοντας

Νέα Κίνηση Χορευτών και Χορογράφων Κύπρου: Χρειάζεται να κατοχυρωθεί ο καλλιτέχνης ως επαγγελματίας, δικαιούχος της κοινωνικής πρόνοιας

 Η Ελεάνα Αλεξάνδρου και η Χλόη Μελίδου μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου της Νέας Κίνησης Χορευτών και Χορογράφων Κύπρου μιλάνε  στον Ορίζοντα για το θεσμικό πλαίσιο που αφορά τον Πολιτισμό και το Νομοσχέδιο για το καθεστώς καλλιτέχνη

Η κρίση της πανδημίας φανέρωσε όλες τις αδυναμίες και έφερε μια έκτακτη ανάγκη για διεκδίκηση γιατί διαφορετικά αμφιβάλω τρομερά αν θα υπήρχαν πρωτοβουλίες από πλευράς του κράτους

Η περίοδος αυτή που πέρασε αλλά και οι νέες συνθήκες λόγω πανδημίας φανέρωσαν αδυναμίες στην πολιτική στήριξης των καλλιτεχνών και του πολιτισμού γενικότερα. Τι πρέπει να γίνει για ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου που αφορά τον Πολιτισμό αλλά και την οικονομική στήριξη;

Ελεάνα Αλεξάνδρου: Η κρίση της πανδημίας φανέρωσε όλες τις αδυναμίες και έφερε μια έκτακτη ανάγκη για διεκδίκηση γιατί διαφορετικά αμφιβάλω τρομερά αν θα υπήρχαν πρωτοβουλίες από πλευράς του κράτους. Δημιουργήθηκε η κεντρική ομάδα Artists of Cyprus στην οποία συμμετέχω ως πρόεδρος της Νέας Κίνησης εκπροσωπώντας τους επαγγελματίες στο τομέα του χορού. Η δουλειά που κάναμε και συνεχίζουμε να κάνουμε με αμέτρητες ώρες εθελοντισμού, η συλλογή πληροφοριών, η καταγραφή, η οργάνωση, οι συναντήσεις κλπ, δε θα έπρεπε να γίνεται από εμάς. Είναι δουλειά του κράτους και οφείλει να τοποθετηθεί επιτέλους με σοβαρότητα απέναντι στο τομέα του Πολιτισμού.  Χρειάζεται να κατοχυρωθεί ο καλλιτέχνης ως επαγγελματίας, δικαιούχος της κοινωνικής πρόνοιας με ένα τρόπο λειτουργικό και σχετικό με τη φύση της εργασίας του. Χρειάζεται να ληφθούν υπόψη τα ακανόνιστα εισοδήματα, τα ακανόνιστα προγράμματα εντός της κάθε χρονιάς, οι πολλαπλοί ρόλοι που μπορεί να έχει ένας καλλιτέχνης εντός της δουλειάς του, οι, σε πολλές περιπτώσεις, δύσκολες συνθήκες και λειτουργίες των διάφορων χορηγιών, οι χαμηλοί προϋπολογισμοί στο Πολιτισμό γενικά.

Για να τύχει ανάπτυξης ένας τομέας χρειάζεται επένδυση. Αν δεν ανεβούν οι προϋπολογισμοί, αν δεν συμμετέχουν εμπειρογνώμονες, αν δεν αφήσουμε τις παλαιωμένες αντιλήψεις του τι είναι τέχνη στο πλάι και να δημιουργηθούν σωστά προγράμματα όπως και συνθήκες ανέλιξης εντός των προγραμμάτων, αν δε σχεδιαστούν προγράμματα που να επιτρέπουν την ανέλιξη και στήριξη των οργανισμών και φορέων που λειτουργούν για πολλά χρόνια με συνεχή εργασία, η πρόοδος δεν θα προκύψει έτσι από μόνη της.

Χρειάζεται φροντίδα, σοβαρότητα, συνέπεια και ανάληψη της ευθύνης για τη δουλειά που χρειάζεται να γίνει όσο αφορά το τομέα του Πολιτισμού. Η Νέα Κίνηση έχει μια καλή συνεργασία με τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες μέχρι στιγμής, αλλά και οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες είναι ένα τμήμα που λειτουργεί με μειωμένους αριθμούς προσωπικού, με τεράστιο φόρτο εργασίας και πολλές φορές αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες που προκύπτουν και φτάνουμε συχνά σε αδιέξοδα.

Nα μην μείνουν εκτός καλλιτέχνες που πρέπει να στηριχτούν από το σχέδιο. Προς το παρόν είναι όλα υπό μελέτη και υπό συζήτηση

Ως χορογράφοι και χορευτές έχετε μελετήσει το προτεινόμενο νομοσχέδιο για το καθεστώς του καλλιτέχνη; Ποιες είναι συνοπτικά οι θέσεις σας για αυτό;

(Πώς «ορίζετε» εσείς τον καλλιτέχνη, ποια η γνώμη σας για την απαίτηση τα κύρια εισοδήματα του «καλλιτέχνη» να είναι από την τέχνη του  πόσο αυτό συμβαίνει στην Κύπρο, ποιοι καλλιτέχνες πρέπει να τυγχάνουν στήριξη και ποια θεωρείτε είναι τα μίνιμουμ που πρέπει μια Πολιτεία να εξασφαλίζει στους καλλιτέχνες; )

Χλόη Μελίδου: Το νομοσχέδιο πρέπει να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο. Όμως είναι μια δύσκολη διαδικασία ακριβώς για αυτά που αναφέρεις στην ερώτηση. Δηλαδή το να “οριστεί” το ποιος είναι καλλιτέχνης και σε ποιό τομέα, π.χ. κάποιος μπορεί να είναι και μουσικός και σκηνοθέτης. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος. Δεν υπάρχει σταθερή και μόνιμη απασχόληση για την πλειοψηφία των καλλιτεχνών στην Κύπρο. Είναι δύσκολο κάποιος να βιοποριστεί αποκλειστικά από την τέχνη του χωρίς να καταφύγει και σε άλλα επαγγέλματα. Επίσης δεν υπάρχει σταθερότητα στο αν είμαστε αυτοτελώς εργαζόμενοι ή εργοδοτούμενοι, αυτό αλλάζει με κάθε δουλειά που αναλαμβάνουμε. Δεν υπάρχει σταθερός μισθός αφού αυτό εξαρτάται από τον οργανισμό με τον οποίο θα συνεργαστούμε και με το ποσό επιχορήγησης που θα εγκριθεί, με τα εισιτήρια και την προσέλευση κοινού. Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη για να μην μείνουν εκτός καλλιτέχνες που πρέπει να στηριχτούν από το σχέδιο. Προς το παρόν είναι όλα υπό μελέτη και υπό συζήτηση.