“Η ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς θεωρεί πολύ σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι γενικότεροι στόχοι που έχουν τεθεί για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και την προστασία του περιβάλλοντος ώστε να τεθεί ένα φιλόδοξο πλάνο για την μείωση των εκπομπών των καινούργιων αυτοκινήτων. Οι στόχοι που θα τεθούν πρέπει να είναι ρεαλιστικοί με βάση τα δεδομένα στην αυτοκινητοβιομηχανία αλλά και τις προοπτικές της ώστε να επιτευχθούν με γνώμονα την δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος.”

Αυτά τόνισε ο Ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, Ν. Συλικιώτης, ενώπιον της Επιτροπής Ενέργειας, Βιομηχανίας και Έρευνας του Ευρωκοινοβουλίου. Θέμα της συζήτησης ήταν η αναθεώρηση του κανονισμού σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούρια επιβατικά αυτοκίνητα και τα καινούρια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.

Μιλώντας ως συντονιστής και σκιώδης εισηγητής εκ μέρους της ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, ο κος Συλικιώτης υπογράμμισε πως όσον αφορά τους καταναλωτές είναι απαραίτητο να διασφαλίσουμε πως θα έχουν ευκολονόητες, συγκρίσιμες και αξιόπιστες πληροφορίες (στις επισημάνσεις) σχετικά τις εκπομπές των αυτοκινήτων αλλά και την πραγματική κατανάλωση των καυσίμων. Επίσης, συμπλήρωσε, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους εργαζόμενους ώστε να προληφθούν οι όποιες επιπτώσεις μπορεί να υπάρξουν στην εργασία (π.χ. με την προώθηση προγραμμάτων στήριξης και εκπαίδευσης των εργαζομένων), σε συνεργασία πάντοτε με τους κοινωνικούς εταίρους.

Ο κος Συλικιώτης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη οι μετρήσεις για τις εκπομπές των ρύπων να γίνονται σε πραγματικές συνθήκες δρόμου καθώς και οι έλεγχοι να είναι συνεχείς ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον νέα σκάνδαλα στην αυτοκινητοβιομηχανία τύπου dieselgate.

Κλείνοντας ο κος Συλικιώτης επισήμανε πως είναι σημαντικό να στηριχτούν τα κράτη μέλη από την ΕΕ ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν στις δημόσιες επενδύσεις που απαιτείται να γίνουν π.χ. για την εγκατάσταση των απαραίτητων υποδομών για την επαναφόρτιση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Τόνισε δε πως είναι σημαντικό να προωθηθεί η χρήση όλων των μορφών τεχνολογίας με στόχο την δραστική μείωση των εκπομπών μέχρι και την πλήρη εξάλειψή τους.