Να τελειώσει ο εφιάλτης γύρω από τη Βιομηχανική Περιοχή Αθηένου

  • Μια αφόρητη κατάσταση με οχληρία, δυσοσμία και ρύπανση του περιβάλλοντος στις παρυφές της οικιστικής περιοχής Αθηένου είναι στο επίκεντρο μελέτης που έχει ενεργοποιήσει ο Δήμος Αθηένου. Πρόκειται συγκεκριμένα για τη διαχείριση των αποβλήτων από τη Βιομηχανική Περιοχή, που πόρρω απέχει από τις σύγχρονες μεθόδους επεξεργασίας και διαχείρισης τέτοιων υλικών.
  • Λύματα που ρέουν στα χωράφια και άλλα απόβλητα, όπως νοροί από γαλακτοκομικά προϊόντα, ξεπλύματα και άλλα υπολείμματα, τα οποία μεταφέρονται με βυτιοφόρα προκαλώντας φριχτή δυσοσμία, συνθέτουν την εικόνα

 

Του Τάσου Περδίου

Με τα σημερινά δεδομένα, κάθε βιομηχανία διαχειρίζεται κατά το δοκούν τα απόβλητά της, ένα καθεστώς όμως που έχει δημιουργήσει μια απαράδεκτη κατάσταση για τους ανθρώπους που εργάζονται στις βιομηχανίες αλλά κυρίως για τους περίοικους. Ο Δήμος Αθηένου επιδιώκει να βάλει τάξη με τη μελέτη που θα διενεργήσει μέσω του ιδιωτικού τομέα. Όπως αποκαλύψαμε την περασμένη Δευτέρα, ο σχετικός διαγωνισμός προκηρύχθηκε εκ νέου λόγω αποτυχίας της πρώτης προκήρυξης και μέχρι τις 5 Μαΐου η δημοτική Αρχή θα λάβει τις προσφορές και θα προχωρήσει με κατακύρωση.

Στους όρους προσφορών προς τους υποψήφιους μελετητές η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας ως προς το επείγον της εξεύρεσης λύσης. Η Βιομηχανική Περιοχή Αθηένου δημιουργήθηκε πριν από 25 χρόνια περίπου σε ιδιωτική γη, η οποία απαλλοτριώθηκε από το κράτος και δημιουργήθηκαν 40 βιομηχανικά οικόπεδα τα οποία εκμισθώθηκαν σε 30 βιομήχανους. Οι ίδιες βιομηχανίες λειτουργούν μέχρι σήμερα με ένα βασικό πρόβλημα: Το γεγονός ότι η ζώνη είναι χαρακτηρισμένη ως περιορισμένης και πολύ περιορισμένης οχληρίας ουσιαστικά απάλλαξε τους αρμόδιους φορείς από την υποχρέωση εφαρμογής ενιαίου τρόπου διαχείρισης και επεξεργασίας των βιομηχανικών αποβλήτων. Αυτό, σε συνδυασμό με τη μειωμένη απορροφητικότητα του εδάφους, έχει δημιουργήσει ιδανικές συνθήκες για διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως διαρροές, διοχέτευση αποβλήτων στο σύστημα ομβρίων υδάτων, δυσοσμία και οχληρία. Γίνεται συνεπώς αντιληπτό ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων σήμερα πραγματοποιείται από τις ίδιες τις βιομηχανίες με σηπτικούς / απορροφητικούς λάκκους ή με απομάκρυνση (νωρών, ξεπλυμάτων, υπολειμμάτων και αστικών λυμάτων) με βυτιοφόρα.

Επίσης, έχει διαπιστωθεί ότι:

• στο Σταθμό Επεξεργασίας Βιομηχανικών Αποβλήτων, Οικιακών Λυμάτων και Περίσσειας Λάσπης στη Βαθια Γωνιά του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων έχουν αδειοδοτηθεί ορισμένες γαλακτοβιομηχανίες που παράγουν ξεπλύματα από γαλακτοβιομηχανίες και οικιακά απόβλητα.

• οι νοροί που παράγονται διατίθενται σε χοιροστάσια.

•  ορισμένες βιομηχανίες συνεργάζονται με ιδιωτικούς αδειοδοτημένους σταθμούς επεξεργασίας αποβλήτων που διαθέτουν αναερόβιο χωνευτή στην περιοχή του Δήμου Αθηένου και στην ευρύτερη περιοχή της Επαρχίας Λευκωσίας.

Επιπρόσθετα, παρόλο που το πρόβλημα των διαρροών / οχληρίας δεν παρουσιάζεται από το σύνολο των βιομηχανιών, υπάρχει ανάγκη όπως καθοριστεί η ποσότητα και ποιότητα των παραγόμενων αποβλήτων από κάθε βιομηχανία, προκειμένου να εξευρεθεί ένας ενιαίος τρόπος διαχείρισης / επεξεργασίας των αποβλήτων ολόκληρης της Βιομηχανικής Περιοχής.

Τα σενάρια και οι λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν

Με βάση τους όρους προσφορών, η ζητούμενη μελέτη θα συμπεριλαμβάνει σε επίπεδο γενικών κατευθυντήριων γραμμών τα εξής:

•   Καταγραφή των μονάδων στη Βιομηχανική Περιοχή της Αθηένου που παράγουν βιομηχανικά (και το είδος τους) και οικιακά υγρά απόβλητα.

•   Κατηγοριοποίηση των βιομηχανικών αποβλήτων.

•   Προσδιορισμό των παραγόμενων ποσοτήτων βιομηχανικών αποβλήτων ανά κατηγορία και της ποιότητάς τους.

•   Προσδιορισμό των παραγόμενων ποσοτήτων οικιακών αποβλήτων.

•   Συγκριτική αξιολόγηση των προτεινόμενων εναλλακτικών επιλογών / τεχνικών επεξεργασίας των αποβλήτων.

•   Καθορισμό του τρόπου και τόπου επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών αποβλήτων και της παραγόμενης λάσπης και άλλων παραγόμενων αποβλήτων.

•   Εισήγηση για επιβολή τελών.

Ο Δήμος Αθηένου καλεί τους μελετητές να κινηθούν κατά το μίνιμουμ (χωρίς να αποκλείεται να προτείνουν άλλες λύσεις) με βάση τις εξής λύσεις και σενάρια:

1. Ξεχωριστή προεπεξεργασία για ορισμένες βιομηχανίες στο χώρο τους και μετά σύνδεση με τον νέο σταθμό επεξεργασίας της βιομηχανικής περιοχής.

Στην περίπτωση που θα επιλεγεί αυτή η λύση, θα πρέπει να διερευνηθούν και καθοριστούν χώροι εντός του τεμαχίου της κάθε βιομηχανίας για την εγκατάσταση συστήματος προεπεξεργασίας (εάν αυτό απαιτείται) και να καθοριστεί και ο χώρος για την κατασκευή του σταθμού, να αναθεωρηθούν τα σχέδια για την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου της βιομηχανικής περιοχής και να συνυπολογιστεί το κόστος για την κατασκευή του απαιτούμενου δικτύου. Για καθαρά σκοπούς κοστολόγησης θα πρέπει να γίνει εισήγηση για συγκεκριμένη τεχνολογία, για προεπεξεργασία και επεξεργασία.

2. Νέος σταθμός επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων που θα περιλαμβάνει και προεπεξεργασία.

Σε αυτή την περίπτωση όλα τα απόβλητα -βιομηχανικά και οικιακά- θα οδηγούνται στον νέο σταθμό χωρίς κάποια προεπεξεργασία στο χώρο της κάθε βιομηχανίας. Στην περίπτωση που θα επιλεγεί αυτή η λύση, θα πρέπει να διερευνηθεί και καθοριστεί και ο χώρος για την κατασκευή του σταθμού, να αναθεωρηθούν τα σχέδια για την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου της βιομηχανικής περιοχής και να συνυπολογιστεί το κόστος για την κατασκευή του απαιτούμενου δικτύου.

3. Μεταφορά του κάθε παραγόμενου βιομηχανικού αποβλήτου ξεχωριστά και των αστικών λυμάτων της Βιομηχανικής Περιοχής Αθηένου με βυτιοφόρο στο Σταθμό Επεξεργασίας Οικιακών Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων στη Βαθιά Γωνιά του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων ή σε άλλο ιδιωτικό αδειοδοτημένο σταθμό.

Θα πρέπει πρώτα να διερευνηθεί ποιες βιομηχανίες έχουν ήδη σχετική άδεια από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για απόρριψη στο Σταθμό Επεξεργασίας Οικιακών Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων στη Βαθιά Γωνιά του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων ή σε άλλο ιδιωτικό αδειοδοτημένο σταθμό.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι βιομηχανίες δεν είναι αδειοδοτημένες να απορρίπτουν στο Σταθμό Επεξεργασίας Οικιακών Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων στη Βαθιά Γωνιά, τότε θα πρέπει να γίνουν προκαταρκτικές αιτήσεις στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για να εντοπιστεί εάν είναι δυνατή η απόρριψή τους.

4. Προεπεξεργασία των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων από την κάθε βιομηχανία ξεχωριστά στο χώρο της, κατασκευή και σύνδεση του δικτύου της βιομηχανικής περιοχής με τον υφιστάμενο σταθμό επεξεργασίας αστικών λυμάτων Αθηένου.

Στην περίπτωση που θα επιλεγεί αυτή η λύση, θα πρέπει να διερευνηθούν και καθοριστούν χώροι εντός του τεμαχίου της κάθε βιομηχανίας για την εγκατάσταση συστήματος προεπεξεργασίας (εάν αυτό απαιτείται).

Θα πρέπει να αναθεωρηθούν τα σχέδια για την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου της βιομηχανικής περιοχής και να συνυπολογιστεί το κόστος για την κατασκευή του απαιτούμενου δικτύου.

Δήμαρχος: Έντονη δυσοσμία ταλαιπωρεί εργαζόμενους, επισκέπτες και περιοίκους

Κληθείς από τη «Χ» να τοποθετηθεί για την αναγκαιότητα αυτής της μελέτης, ο δήμαρχος Αθηένου ξεκαθάρισε ότι η σημερινή κατάσταση δεν μπορεί να παραμείνει, καθότι προκαλεί πολλά προβλήματα για τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες της βιομηχανικής περιοχής αλλά και τους περίοικους, με πρώτο την αφόρητη δυσοσμία. Εξηγώντας, ο Κυριάκος Καρεκλάς σημείωσε ότι τα λύματα τρέχουν και συγκεντρώνονται σε παρακείμενα τεμάχια, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι ή οι επισκέπτες στη βιομηχανική περιοχή να βιώνουν έντονα τη δυσοσμία, η οποία επηρεάζει και τις παρυφές της οικιστικής περιοχής, αφού η απόσταση μεταξύ βιομηχανικής και οικιστικής ζώνης Αθηένου είναι πολύ μικρή. «Αυτός είναι ο λόγος που προκηρύξαμε τη μελέτη. Πρέπει να βρεθεί τρόπος ενιαίας και σύγχρονης διαχείρισης των βιομηχανικών αποβλήτων για ν’ απαλλάξουμε τον κόσμο από την ταλαιπωρία», σχολίασε ο κ. Καρεκλάς. Εξέφρασε, τέλος, την ελπίδα αυτή τη φορά να τελεσφορήσει ο δημόσιος διαγωνισμός, ούτως ώστε ο Δήμος Αθηένου να μπορέσει μέσα στο 2023 να υποβάλει τη μελέτη στο αρμόδιο υπουργείο και μέσα στο 2024 να ενεργοποιήσει διαδικασίες για κατασκευαστικά έργα.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy