Να ξανασκεφτούµε τον τουρισµό για να γίνει πιο βιώσιµος

Τα κύρια σηµεία από την εκδήλωση «Επανεξέταση του Τουρισµού» που έγινε στη Λάρνακα, στο πλαίσιο του εορτασµού της Παγκόσµιας Ηµέρας Τουρισµού

«Ο σύγχρονος επισκέπτης απαιτεί πλέον ο προορισµός που επισκέπτεται να σέβεται το περιβάλλον, να του προσφέρει αυθεντικές εµπειρίες και να προσφέρει ο ίδιος µε την παραµονή του στην τοπική κοινωνία»

 

 

Του

Τάσου Περδίου

Αναφερόµενος στο πλαίσιο που έθεσε ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού, ο πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσµου Αειφόρου Τουρισµού, Φίλιππος ∆ρουσιώτης, κάλεσε όλους τους εµπλεκόµενους στην τουριστική βιοµηχανία να αρχίσουν να επαναπροσδιορίζουν τη στρατηγική τους σαν βιοµηχανία αλλά και σαν µονάδες, προκειµένου να διασφαλίσουµε, όπως είπε, τη βιωσιµότητα του τουρισµού στην Κύπρο.

«Ο σύγχρονος επισκέπτης απαιτεί πλέον ο προορισµός που επισκέπτεται να σέβεται το περιβάλλον, να του προσφέρει αυθεντικές εµπειρίες και να προσφέρει ο ίδιος µε την παραµονή του στην τοπική κοινωνία», τόνισε, θέτοντας τις παραµέτρους στις οποίες µπορούν να κινηθούν οι φορείς της τουριστικής βιοµηχανίας επανεξετάζοντας το προϊόν. Αυτές οι παράµετροι, σύµφωνα µε τον πρόεδρο του Κυπριακού Συνδέσµου Αειφόρου Τουρισµού, είναι:

• Η κλιµατική αλλαγή και η συµβολή της τουριστικής αλυσίδας στη µείωση εκποµπών ρύπων µε τη στροφή προς ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

• Η ανάπτυξη της κυκλικής οικονοµίας σε µακροοικονοµικό και µικροοικονοµικό επίπεδο στην τουριστική βιοµηχανία.

• Η δηµιουργία καινοτόµων επιχειρηµατικών µοντέλων και καινοτόµων πρακτικών συνεργασίας κρατικού και ιδιωτικού τοµέα µε υπεύθυνες πρακτικές.

• Η µείωση του πλαστικού µίας χρήσης και των στερεών αποβλήτων στη βιοµηχανία µας.

• Η υλοποίηση έργων βιώσιµης κινητικότητας και προσβασιµότητας.

• Η αναγνώριση της σηµασίας για την προστασία του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος.

• Η ενδυνάµωση της τοπικής κοινωνίας και η πιο ενεργός συµµετοχή των πολιτών στις δράσεις για τον πολιτισµό, το περιβάλλον, την αυθεντικότητα του προϊόντος.

• Η µέτρηση και καταγραφή δεικτών αειφόρας ανάπτυξης.

• Η χρήση σύγχρονων µεθόδων ψηφιοποίησης.

• Η δηµιουργία Destination Management Organization (DMO).

Η προοπτική είναι ένας πράσινος και χωρίς αποκλεισµούς τουρισµός

«Ο τουρισµός, σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού, δηµιουργεί θέσεις εργασίας, προσφέρει ρευστότητα στην οικονοµία και έναν καλύτερο κόσµο. Τώρα είναι η ώρα ευαισθητοποίησής µας µε έµφαση στην επανεξέταση του τουρισµού, κάτι που θα έχει πολλαπλά θετικά αποτελέσµατα για την Κύπρο µας, ένα νησί µε σχεδόν 4 εκατοµµύρια τουρίστες ετησίως», είπε ο κ. ∆ρουσιώτης.

Κάλεσε, στη συνέχεια, τους φορείς της βιοµηχανίας να ευθυγραµµιστούν µε τις συνθήκες που διαµορφώνονται µε τις αποφάσεις της ΕΕ για τη στρατηγική της Πράσινης Ανάπτυξης και τις αποφάσεις των χωρών που συµµετέχουν στο ∆ιεθνές Συνέδριο για τη Κλιµατική Αλλαγή COP των ΗΕ, που φέτος θα γίνει στην Αίγυπτο.

«Οι αποφάσεις αυτές παίρνονται από κοινού από ηγετικά στελέχη κρατών, χρηµατοδοτικών οργανισµών, επιχειρήσεων και εκπροσώπων της κοινωνίας και η Κύπρος δεν µπορεί να µείνει αδρανής», παρατήρησε, προσθέτοντας ότι για να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε τις προκλήσεις των νέων εξελίξεων αλλά και πιθανών µελλοντικών κρίσεων, ο τοµέας µας πρέπει να γίνει οικονοµικά ανθεκτικός, κοινωνικά ορθολογιστικός, χωρίς αποκλεισµούς και υπέρµαχος της προστασίας και διατήρησης του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

«Προκειµένου η Κύπρος να συνεχίσει το ταξίδι της βιωσιµότητας, θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία σε εθνικό, τοπικό και ιδιωτικό επίπεδο. Είναι ουσιώδες να υπάρχει συνεργασία µεταξύ των διαφόρων τοµέων της βιοµηχανίας και των κυβερνητικών υπηρεσιών», συµπλήρωσε ο πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσµου Αειφόρου Τουρισµού.

Α. Βύρας: Ο σηµερινός τουρίστας δεν ζητά µόνο ήλιο και θάλασσα

Στο δικό του χαιρετισµό, ο δήµαρχος Λάρνακας τόνισε την ανάγκη προσαρµογής της τουριστικής βιοµηχανίας στα δεδοµένα της ραγδαίας ανάπτυξης και µεταβολής της βιοµηχανίας σε ολόκληρο τον κόσµο.

«Ο τουρισµός αποτελεί ραγδαία µια αναπτυσσόµενη βιοµηχανία σε σχεδόν ολόκληρο τον κόσµο. Αυτό ακριβώς συµβαίνει και στη χώρα µας. Ως εκ τούτου, και δεδοµένου ότι οι τουριστικές τάσεις εναλλάσσονται µε γοργούς ρυθµούς, είναι απαραίτητη η προσαρµογή της τουριστικής βιοµηχανίας και του τουριστικού προϊόντος στα νέα δεδοµένα, είπε.

Το ζητούµενο, τόνισε, δεν είναι µόνο να διατηρήσουµε, αλλά να αυξήσουµε το µερίδιο και αυτό να γίνει µε αναβάθµιση και εµπλουτισµό του προϊόντος µε αειφόρο τρόπο, ούτως ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες του σύγχρονου τουρίστα και του τουρίστα του µέλλοντος.

Αφετηρία, επεσήµανε ο Ανδρέας Βύρας, είναι η διαπίστωση ότι ο σηµερινός τουρίστας δεν επαναπαύεται µε το κλασικό µοντέλο τουρισµού, ήλιου και θάλασσας, άλλα επιζητεί συνεχώς να έρθει όσο πιο κοντά γίνεται µε την κουλτούρα του κάθε προορισµού.

Αναφερόµενος στο τοπικό επίπεδο, υπέδειξε ότι η Λάρνακα κινείται ήδη προς αυτή την κατεύθυνση, δίδοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάδειξη και βελτίωση των τοµέων όπου η χώρα µας κατέχει συγκριτικά πλεονεκτήµατα σε σχέση και µε τις γύρω χώρες της περιοχής της Μεσογείου.

Προς επίρρωση τούτου παρέθεσε έργα κοινής ωφελείας, τα οποία είτε έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης ή ωρίµανσης και, όπως είπε, εµπλουτίζουν το πολιτιστικό κεφάλαιο της πόλης. Ένα από αυτά είναι ο Πολυχώρος ∆ηµιουργικότητας και Πολιτισµού, αλλιώς πρώην Λέσχη Λάρνακας (όπου έγινε και η εκδήλωση), όπου στεγάζονται, µεταξύ άλλων, το Κέντρο Λαϊκής ∆ηµιουργικότητας, όπου οι επισκέπτες µπορούν να βλέπουν ζωντανά την κατασκευή παραδοσιακών έργων λαϊκής τέχνης, όπως είναι τα λευκαρίτικα κεντήµατα, οι αθηενίτικες δαντέλες, η καλαθοπλεκτική Λιβαδιών και άλλες τέχνες που είναι συνυφασµένες µε την πολιτιστική κληρονοµιά της πόλης και επαρχίας Λάρνακας.

«Το έργο αυτό εµπλουτίζει σε µεγάλο βαθµό το πολιτιστικό κεφάλαιο της πόλης και ειδικά της διατήρησης της λαϊκής µας τέχνης και συµβάλλει στην ενίσχυση της τουριστικής ροής της πόλης µας», τόνισε ο δήµαρχος.

 

Κρίσιµος πυλώνας ανάπτυξης
Η επανεξέταση της τουριστικής βιοµηχανίας, ώστε να γίνει ο τουρισµός πιο βιώσιµος και να λειτουργήσει ως κρίσιµος πυλώνας ανάπτυξης, ήταν στο επίκεντρο της εκδήλωσης για την Παγκόσµια Ηµέρα Τουρισµού που πραγµατοποιήθηκε την περασµένη Τρίτη στη Λάρνακα. Ο Κυπριακός Σύνδεσµος Αειφόρου Τουρισµού (CSTI) σε συνεργασία µε την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Λάρνακας και το ∆ήµο Λάρνακας οργάνωσαν στην πόλη του Ζήνωνα εορταστική εκδήλωση µε κεντρικό θέµα «Επανεξέταση του Τουρισµού» («Rethinking Tourism»), κινούµενοι στο πλαίσιο που έχει ορίσει για φέτος ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού (UNWTO), κατευθυντήρια γραµµή του οποίου είναι ότι η τουριστική βιοµηχανία πρέπει να αναγνωριστεί ως κρίσιµος πυλώνας ανάπτυξης.
Το καίριο θέµα της επανεξέτασης του τουρισµού περιλήφθηκε στην ηµερήσια διάταξη της συνάντησης των G20 που πραγµατοποιήθηκε στη Ρώµη το 2021, µε τους ηγέτες να θέτουν τον τουρισµό στο επίκεντρο τής µετά πανδηµίας ανάπτυξης.

 

Προτεραιότητα στους ανθρώπους και στο περιβάλλον

 

Στη δική του παρέµβαση, ο πρόεδρος της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Λάρνακας, Ντίνος Λευκαρίτης, υπέδειξε ότι µετά την πανδηµία αναδείχθηκε ακόµα πιο έντονα η ανάγκη αναµόρφωσης της τουριστικής βιοµηχανίας.

«Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στους ανθρώπους και στο περιβάλλον, σύµφωνα µε τις συστάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να επικεντρωθούν όλοι, τόσο οι προορισµοί όσο και οι επιχειρήσεις, γύρω από ένα κοινό όραµα για έναν πιο βιώσιµο τοµέα, χωρίς αποκλεισµούς», σηµείωσε.

Σε τοπικό επίπεδο, συνέχισε ο κ. Λευκαρίτης, η ΕΤΑΠ σε συνεργασία µε όλους τους άλλους εµπλεκόµενους φορείς κινείται στην κατεύθυνση της αειφορίας και µάλιστα παρουσιάζει απτά αποτελέσµατα, όπως αποδεικνύει το γεγονός ότι η Λάρνακα είναι ανάµεσα στις 4 υποψήφιες πόλεις ως European Destination of Excellence (Ευρωπαϊκός Προορισµός Αριστείας) για το 2023.

«Η έµφαση που έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια σε πρακτικές που εστιάζουν σε µια πιο βιώσιµη ανάπτυξη άρχισαν να αναγνωρίζονται», είπε ο πρόεδρος της ΕΤΑΠ.

«Οφείλουµε να επανεξετάσουµε τον τουρισµό µας προσαρµοσµένοι στις σύγχρονες προτιµήσεις του επισκέπτη και υιοθετώντας ψηφιακές αναβαθµίσεις, αλλά διαφυλάσσοντας παράλληλα τα ιδιαίτερα µας χαρακτηριστικά. Είναι εξαιρετικά σηµαντικό να διατηρήσουµε την αυθεντικότητα του τόπου µας και ν’ αναδείξουµε τις τέχνες, την κουλτούρα και τον πολιτισµό µας κατά τρόπο ποιοτικό», σχολίασε ο κ. Λευκαρίτης.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.