«Να υιοθετηθεί ανθρωπιστική πολιτική για µακροχρόνιους µετανάστες µε πρώτο κριτήριο τα ανήλικα παιδιά»

Σηµαντικές συστάσεις της Επιτρόπου Προστασίας ∆ικαιωµάτων του Παιδιού µε αφορµή την υπόθεση της οικογένειας του πρώην ποδοσφαιριστή Mohamed Kamara που συγκλόνισε το παγκύπριο τον περασµένο Νοέµβριο. Καλεί το Υπουργείο Εσωτερικών να µετακινηθεί από τη µονοδιάστατη αντιµετώπιση οικογενειών µε κριτήριο µόνο το µεταναστευτικό ιστορικό και να υιοθετήσει πολιτική που να βασίζεται σε ανθρωπιστικά κριτήρια, µε πρώτο και κύριο την προστασία των επηρεαζόµενων ανήλικων παιδιών.

 

«Το Υπουργείο Εσωτερικών να αλλάξει ρότα και να βλέπει τις υποθέσεις οικογενειών µε πολλά χρόνια παραµονής στην Κύπρο µε ανθρωπιστικά κριτήρια και κριτήρια φιλευσπλαχνίας, µε πρώτο και κύριο την προστασία των ανήλικων παιδιών»

 

Του

Τάσου Περδίου

Αλλαγή πολιτικής αντιµετώπισης οικογενειών µεταναστών µε µακροχρόνια παραµονή στην Κύπρο, µε επίκεντρο την προστασία των ανήλικων παιδιών, ζητά η Επίτροπος Προστασίας ∆ικαιωµάτων του Παιδιού.

Με αφορµή την πολύκροτη υπόθεση του πρώην ποδοσφαιριστή Mohamed Kamara που συγκλόνισε το παγκύπριο τον περασµένο Νοέµβριο, η κα ∆έσπω Μιχαηλίδου εξέδωσε απόφαση µε την οποία καλεί το Υπουργείο Εσωτερικών ουσιαστικά να αλλάξει πολιτική και να µετακινηθεί από τη µονοδιάστατη αντιµετώπιση οικογενειών µε κριτήριο µόνο το µεταναστευτικό ιστορικό. Αντί αυτής της πολιτικής, η Επίτροπος εισηγείται να υιοθετηθεί πολιτική που να βασίζεται σε ανθρωπιστικά κριτήρια, µε πρώτο και κύριο το συµφέρον και την προστασία των επηρεαζόµενων ανήλικων παιδιών όσον αφορά οικογένειες µε µακρά και εδραιωµένη παραµονή στην Κύπρο, όπως είναι η οικογένεια Καµαρά.

H Επίτροπος Προστασίας ∆ικαιωµάτων του Παιδιού διερεύνησε τη µεταχείριση της οικογένειας του πρώην ποδοσφαιριστή Mohamed Kamara από τη Σιέρα Λεόνε, ο οποίος, ως γνωστό, µετά από 20 χρόνια συνεχούς παραµονής στην Κύπρο διατάχθηκε να εγκαταλείψει τη χώρα µε τη σύζυγο και τα τρία ανήλικα παιδιά του, τα οποία γεννήθηκαν και µεγάλωσαν στην Κύπρο.

Η δηµοσιοποίηση της υπόθεσης από τη «Χαραυγή» προκάλεσε έναν άνευ προηγουµένου σάλο και κοινωνική κινητοποίηση που ανάγκασε τελικά το Υπουργείο Εσωτερικών να λυγίσει και να υποχωρήσει από την άτεγκτη και απάνθρωπη στάση του επιτρέποντας στην οικογένεια να παραµείνει, προς το παρόν, στην Κύπρο.

Να εξετασθεί η επέκταση της ειδικής άδειας που δόθηκε στην οικογένεια

Στο µεσοδιάστηµα είχαν υποβληθεί παράπονα προς την Επίτροπο Προστασίας ∆ικαιωµάτων του Παιδιού για διερεύνηση της υπόθεσης. Το πόρισµα της κας Μιχαηλίδου όµως, το οποίο απευθύνεται στον Υπουργό Εσωτερικών µε κοινοποίηση στο Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ) και στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, δεν περιορίζεται στην οικογένεια Καµαρά, αλλά αποτελεί, όπως προαναφέραµε, σύσταση προς το Υπουργείο Εσωτερικών να αλλάξει ρότα και να βλέπει τις υποθέσεις οικογενειών µε πολλά χρόνια παραµονής στην Κύπρο µε ανθρωπιστικά κριτήρια και κριτήρια φιλευσπλαχνίας, µε πρώτο και κύριο την προστασία των ανήλικων παιδιών, αντί µε τον µονοδιάστατο φακό του µεταναστευτικού ιστορικού και τη µονοδιάστατη αντίληψη του συµφέροντος του παιδιού.

Η Επίτροπος χαιρετίζει αρχικώς την απόφαση για παραχώρηση ειδικής άδειας για ανθρωπιστικούς λόγους στην οικογένεια Καµαρά µέχρι τον Ιούλιο του 2023. Ζητά όµως ταυτόχρονα να επανεξεταστεί, στα πλαίσια του άρθρου 18ΟΖ του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόµου, το ενδεχόµενο επέκτασης/ανανέωσης της ειδικής άδειας που παραχωρήθηκε στην οικογένεια. Όπως επαναλαµβάνει η κα Μιχαηλίδου, κατά τη λήψη των αποφάσεων αυτών πρέπει να ληφθεί υπόψη η µακρόχρονη και εδραιωµένη παραµονή της οικογένειας και ειδικότερα το συµφέρον των παιδιών της οικογένειας.

Θεσµοθέτηση πολιτικής για µετανάστες µε µακράν παραµονή

Στο επίπεδο της γενικής πολιτικής όµως, η κα Μιχαηλίδου τονίζει ότι η διακριτική ευχέρεια που εκχωρήθηκε στον Υπουργό Εσωτερικών για παραχώρηση άδειας παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους ή λόγους φιλευσπλαχνίας ή άλλους λόγους πρέπει να θεσµοθετηθεί σε µέσο νοµιµοποίησης των άτυπων µεταναστών και κατά κύριο λόγο των οικογενειών άτυπων µεταναστών µε µακροχρόνια και εδραιωµένη παραµονή, από τις οποίες δεν συντρέχει κανένας λόγος δηµόσιας τάξης ή ασφάλειας.

Στο πλαίσιο της θεσµοθέτησης της διαδικασίας αυτής, σηµειώνει επίσης, θα πρέπει να καθοριστεί αριθµός κριτηρίων στα οποία να συµπεριληφθεί το κριτήριο του συµφέροντος των επηρεαζόµενων παιδιών ως το πρωταρχικό κριτήριο, στο οποίο φυσικά θα συνυπολογίζεται, ανάµεσα σε άλλα, η µακροχρόνια και εδραιωµένη παραµονή της οικογένειας αλλά και των ίδιων των παιδιών ως µετανάστες δεύτερης γενιάς.

∆εδοµένων των πιο πάνω, ο Υπουργός Εσωτερικών καλείται από την Επίτροπο να δώσει οδηγίες και να ενηµερώσει για τα εξής:

– Τη διαδικασία και το περιεχόµενο των βασικών προϋποθέσεων για χορήγηση άδειας διαµονής ή άλλης άδειας που παρέχει δικαίωµα παραµονής, για λόγους φιλευσπλαχνίας ή ανθρωπιστικούς λόγους που έχουν θεσπιστεί από το ΥΠΕΣ.

– Την πρακτική που ακολουθεί το ΤΑΠΜ σε σχέση µε τις επιστολές που στέλνονται σε παιδιά για ενηµέρωση για τις αιτήσεις αδειών διαµονής που υποβάλλουν µέσω των γονιών τους.

Το ιστορικό της υπόθεσης Καµαρά

Η Επίτροπος Προστασίας ∆ικαιωµάτων του Παιδιού παρέθεσε το ιστορικό της υπόθεσης Καµαρά, η οποία τον περασµένο Νοέµβριο κατέληξε να δείξει τη δύναµη της κοινωνίας απέναντι στον παραλογισµό του κράτους.

Ο Mohamed Kamara και η σύζυγός του, Adama Kamara, κατάγονται από τη Σιέρα Λεόνε, βρίσκονται στην Κύπρο 20 χρόνια και κατά τη διάρκεια της παραµονής τους απέκτησαν 3 παιδιά: τη Σεβαστιανή 14 ετών, τη Μαρία Αργυρώ 11 ετών και τη Ντιόνα ∆ιονυσία 5 ετών. Ο 41χρονος σήµερα πρώην ποδοσφαιριστής ήρθε στην Κύπρο στις 10/10/2002 ως ποδοσφαιριστής της Νέας Σαλαµίνας και αγωνίστηκε και σε αρκετές άλλες οµάδες της Α’ Κατηγορίας.

Η οικογένεια είχε καταβάλει διάφορες προσπάθειες για νοµιµοποίηση του καθεστώτος τους, αλλά χωρίς θετική απάντηση. Η πιο πρόσφατη αφορούσε επιστολή του Καµαρά προς τον Υπουργό Εσωτερικών, ηµερ. 24/01/2022, µε την οποία υπέβαλε αίτηµα για εξασφάλιση ειδικής άδειας προσωρινής διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

Αντί άλλης απάντησης, η αν. διευθύντρια του ΤΑΠΜ απέστειλε επιστολή ηµερ. 11/05/2022 προς τη 14χρονη Σεβαστιανή Καµάρα, µε την οποία απέρριπτε την αίτησή της για προσωρινή άδεια διαµονής επισκέπτη, διότι δεν παρουσίασε επαρκείς πόρους συντήρησης και εµβάσµατα από το εξωτερικό! Την ενηµέρωνε, µάλιστα, ότι θα πρέπει να προβεί σε ενέργειες για διευθέτηση της παραµονής της εντός 30 ηµερών µε την προειδοποίηση για λήψη µέτρων εναντίον της.

Η αν. διευθύντρια του ΤΑΠΜ απέστειλε επιστολή ηµερ. 05/08/2022 και προς τον πατέρα, µε την οποία τον ενηµέρωσε ότι µετά από εξέταση του αιτήµατός του, διαπιστώθηκε ότι δεν ικανοποιούσε τις βασικές προϋποθέσεις για χορήγηση άδειας διαµονής ή άλλης άδειας που παρέχει δικαίωµα παραµονής για λόγους φιλευσπλαχνίας ή ανθρωπιστικούς λόγους. Όπως ισχυρίστηκε, µάλιστα, δεν αξιοποίησε καµία ευκαιρία που του δόθηκε από τη διοίκηση για εθελούσιο επαναπατρισµό ή νοµιµοποίηση της παραµονής τους στη ∆ηµοκρατία. Με αυτά τα δεδοµένα, το ΤΑΠΜ κατέληγε ότι εν τη απουσία ουσιαστικής προοπτικής νοµιµοποίησης του καθεστώτος, ήταν εκ των πραγµάτων αδύνατο για τον Υπουργό Εσωτερικών να ασκήσει την εξουσία που του παρέχει ο Νόµος και να εγκρίνει το αίτηµα για ειδική άδεια παραµονής στη ∆ηµοκρατία, συνεπώς το αίτηµα απορρίφθηκε, ενώ ο παλαίµαχος ποδοσφαιριστής διατάχθηκε να εγκαταλείψει την Κύπρο.

Παρόλα αυτά, τεκµηριώνοντας τη µακροχρόνια και εδραιωµένη παραµονή της οικογένειας στην Κύπρο, η Επίτροπος Προστασίας ∆ικαιωµάτων του Παιδιού σηµείωσε ότι τα τρία παιδιά της οικογένειας φοιτούν σε δηµόσια σχολεία της Λάρνακας και συγκεκριµένα η Σεβαστιανή είναι διαπρέπουσα αθλήτρια του βόλεϊ και αγωνίζεται µε την οµάδα του Μαραθώνα Κάτω Βαρωσίων.

Υπενθυµίζεται ότι µετά το αρχικό πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ στη «Χαραυγή» στις 8 Νοεµβρίου 2022, ακολούθησε πρωτοφανής κοινωνική κινητοποίηση και δηµοσιότητα που ανάγκασε τελικά τον Υπουργό Εσωτερικών να αλλάξει απόφαση και να παραχωρήσει ειδική άδεια για ανθρωπιστικούς λόγους µέχρι τέλος Ιουλίου 2023, µε την προϋπόθεση ότι στο µεσοδιάστηµα οι γονείς θα αποταθούν στο ΤΑΠΜ για εξασφάλιση άδειας διαµονής και νοµιµοποίηση της παραµονής τους.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy