Ναι στην αλλαγή για ελπίδα, για καλύτερο αύριο

Της
Μαρίας Ιωαννίδου*

 

Την ώρα που Αβέρωφ Νεοφύτου και Νίκος Χριστοδουλίδης ερίζουν ποιος είναι ο πιο καλός συναγερµικός και συνεχιστής της κυβέρνησης Αναστασιάδη και των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που ακολουθούν τα τελευταία 10 χρόνια, οι πολίτες βιώνουν καθηµερινά τη φτώχεια, την ακρίβεια, την οικονοµική ανασφάλεια, την απογοήτευση.

Παρά τις βαρύγδουπες δηλώσεις της συναγερµικής κυβέρνησης περί «κάθετης µείωσης της ανισότητας», η πραγµατικότητα που ζει η πλειοψηφία της κοινωνίας είναι εντελώς διαφορετική. ∆εκάδες χιλιάδες εργαζόµενοι βλέπουν τα εισοδήµατά τους να µειώνονται και την ακρίβεια να συνθλίβει το οικογενειακό εισόδηµα. Φοβούνται να ανοίξουν το λογαριασµό του ρεύµατος, αδυνατούν να πληρώσουν το ενοίκιό τους, κάθε µέρα αγωνιούν πώς θα βγάλουν το µήνα, πώς θα πληρώσουν για τις σπουδές των παιδιών τους.

Αναστασιάδης και ∆ΗΣΥ για 10 ολόκληρα χρόνια περιορίστηκαν στα ελάχιστα για στήριξη των εργαζοµένων και της κοινωνίας ευρύτερα, µε τις ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού να δέχονται τις µεγαλύτερες πιέσεις. Με τις αποφάσεις τους απορρύθµισαν την αγορά εργασίας και επέφεραν περαιτέρω µείωση στους µισθούς. Μεγαλώνει ολοένα το πρόβληµα των εργαζόµενων φτωχών.

∆έκα χρόνια διακυβέρνησης του Συναγερµού και αυτό που έχουν «επιτύχει» είναι ένα διάταγµα για τον κατώτατο μισθό, πολύ κατώτερο των προσδοκιών των εργαζοµένων, αφού στην ουσία διαβρώνει τις συλλογικές συµβάσεις και θεσµοθετεί τη φθηνή εργασία. Είναι ακόµα η υπαναχώρηση της κυβέρνησης στο θέµα της ΑΤΑ, είναι η διαφωνία µε την κατάργηση του πέναλτι του 12% στις συντάξεις, είναι η αδυναµία ή η άρνησή της να λάβει µέτρα στήριξης των νοικοκυριών για αντιµετώπιση της ακρίβειας.

∆έκα χρόνια µετά και η κυβέρνηση του ∆ΗΣΥ αρνείται, έστω να συζητήσει, αύξηση του ΕΕΕ, το οποίο παραµένει καθηλωµένο στα €480 για µονήρη άτοµα. Καταγράφονται τεράστιες καθυστερήσεις στην εξέταση και καταβολή του ΕΕΕ, του επιδόµατος χαµηλοσυνταξιούχου και των επιδοµάτων και συντάξεων του Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Καταγράφονται οι ανεκπλήρωτες δεσµεύσεις τους για δηµιουργία ανεξάρτητης νοµοθεσίας για τα ΑΜεΑ, η οποία να συνάδει µε τις αρχές της Σύµβασης του ΟΗΕ, οι ανεκπλήρωτες δεσµεύσεις για εκσυγχρονισµό σηµαντικών νοµοθεσιών, όπως ο περί Παίδων, ο περί Στεγών Ηλικιωµένων και ο περί Υιοθεσίας, καθώς και οι ανεκπλήρωτες δεσµεύσεις για εκσυγχρονισµό των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας.

Οι κυβερνώντες κωφεύουν στην αδυναµία των νέων για απόκτηση ιδιόκτητης στέγης.

Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση Συναγερµού, όπως και οι επίδοξοι συνεχιστές της, παρά τις δεσµεύσεις που µοιράζουν, θα συνεχίσουν να βρίσκονται πάντοτε απέναντι στην κοινωνία. Η Κύπρος χρειάζεται µια πραγµατική αλλαγή. Χρειάζεται έναν Πρόεδρο και µια κυβέρνηση που θα ενισχύσουν και θα ανοικοδοµήσουν το κοινωνικό κράτος, ώστε να µπορεί το κράτος να στηρίζει αποτελεσµατικά, ολόχρονα και ολόπλευρα την κοινωνία, τους εργαζοµένους, τα νέα ζευγάρια, τα νοικοκυριά, τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, τους συνταξιούχους, τις ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού. Και αυτός ο Πρόεδρος είναι ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, ο οποίος µε συγκεκριµένες και στοχευµένες προτάσεις θα προχωρήσει:

•  Στην κατάργηση του πέναλτι του 12% για συνταξιοδότηση στο 63ο έτος.

•  Στην πλήρη απόδοση της ΑΤΑ και διεύρυνσή της για όλους τους εργαζοµένους.

•  Στη νοµοθετική κατοχύρωση ελάχιστων εργασιακών δικαιωµάτων εκεί και όπου δεν καλύπτονται από συλλογικές συµβάσεις.

•  Στην κατοχύρωση αξιοπρεπούς κατώτατου µισθού µε δικαιώµατα.

•  Στην κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιµα.

•  Στη δηµιουργία µηχανισµού προστασίας των δανειοληπτών.

•  Στην εκπόνηση ολοκληρωµένης στεγαστικής πολιτικής.

•  Στην εφαρµογή µιας ολοκληρωµένης πολιτικής στήριξης της οικογένειας, σε όλες τις µορφές της.

•  Στην εναρµόνιση του νοµοθετικού και θεσµικού πλαισίου µε τις πρόνοιες της Σύµβασης του ΟΗΕ για τα άτοµα µε αναπηρίες.

Ζητούµενο, λοιπόν, η αλλαγή και η απαλλαγή από τις πολιτικές της κυβέρνησης του Συναγερµού και των συνεχιστών της και η δηµιουργία ενός πραγµατικού κράτους πρόνοιας. Και αυτά µόνο µε τον Ανδρέα Μαυρογιάννη ως Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας µπορούν να επιτευχθούν.

*Μέλος Κεντρικής Επιτροπής ΑΚΕΛ

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.