Νέα ανακάλυψη για την πολλαπλή σκλήρυνση από Κύπριους ερευνητές

Σε νέα ανακάλυψη για την Πολλαπλή Σκλήρυνση προχώρησαν Κύπριοι ερευνητές του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, οι οποίοι συνέβαλαν στον προσδιορισμό νέων μορίων βιοδεικτών, για τη μελέτη της Πολλαπλής Σκλήρυνσης και αξιολόγησαν την επίδρασή τους στην κλινική εικόνα των ασθενών.

Σε ανακοίνωσή του, το Ινστιτούτο αναφέρει ότι η εξεύρεση και η εξέταση των υποκείμενων μηχανισμών, που εμπλέκονται στην ανάπτυξη της Πολλαπλής Σκλήρυνσης (ΠΣ), είναι ένα θέμα ζωτικής σημασίας που ελκύει την παγκόσμια έρευνα στους τομείς της Ιατρικής και της Βιολογίας.

Σημειώνει ότι ερευνητική ομάδα του Τμήματος Νευροανοσολογίας του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου αποτελούμενη από τους Καθηγητή Μάριο Παντζαρή, Ανώτερο Νευρολόγο και Διευθυντή του Τμήματος, Δρ. Αναστασία Λαμπριανίδη, Επικεφαλής της έρευνας του Τμήματος και Μαρία Σ. Χατζηαγαπίου, υποψήφια Διδάκτορα, σε συνεργασία με το Τμήμα Μοριακής Ιολογίας, με Επικεφαλής την Καθηγήτρια Χριστίνα Χριστοδούλου, συνέβαλε στον προσδιορισμό νέων μορίων βιοδεικτών για τη μελέτη της ΠΣ και αξιολόγησε την επίδρασή τους στην κλινική εικόνα των ασθενών.

Η έρευνα υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση του προγράμματος TELETHON και τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Multiple Sclerosis and Related Disorders.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο η Πολλαπλή Σκλήρυνση, ή αλλιώς Σκλήρυνση κατά Πλάκας, είναι μια αυτοάνοση, φλεγμονώδης νόσος του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ), η οποία χαρακτηρίζεται από την καταστροφή της μυελίνης, του προστατευτικού περιβλήματος του άξονα των νευρικών κυττάρων με συνέπεια την εκφύλισή του.

Αν και η αιτία ενεργοποίησης της νόσου παραμένει άγνωστη, νεότερα δεδομένα αναδεικνύουν την παρουσία βασικών μορίων πήξης στις περιοχές του ΚΝΣ όπου αργότερα θα εντοπιστούν οι εστίες βλάβης, και την ενεργοποίηση ή ενίσχυση της φλεγμονής από τη λειτουργία αυτών των μορίων, σημειώνει.

Επιπρόσθετα, σημειώνει ότι σε παθήσεις που παρουσιάζουν παρόμοια κλινικά χαρακτηριστικά με την ΠΣ ανιχνεύθηκαν αντισώματα εναντίον παραγόντων πήξης, τα οποία έχουν προταθεί ως προ-πηκτικοί και προ-φλεγμονώδεις παράγοντες συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της φλεβικής θρομβοεμβολής, του ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου καθώς και στην έναρξη της φλεγμονής.

Για την παρούσα έρευνα αναφέρει πως αποτελεί μία πρώτη μελέτη των αντισωμάτων εναντίον παραγόντων πήξης σε ασθενείς με ΠΣ, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν ως πιθανοί βιοδείκτες για την πορεία εξέλιξης της νόσου.

Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι η συχνότητα εμφάνισης των αντισωμάτων είναι σημαντικά μεγαλύτερη στους ασθενείς με ΠΣ σε σύγκριση με τα υγιή άτομα.

Επιπλέον, ασθενείς οι οποίοι ήταν θετικοί στην παρουσία συγκεκριμένων αντισωμάτων παρουσίασαν μεγαλύτερο βαθμό αναπηρίας (διευρυμένη κλίμακα κατάστασης αναπηρίας, EDSS) και βαρύτητας της νόσου (βαθμός βαρύτητας Πολλαπλής Σκλήρυνσης, MSSS).

Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι η ανίχνευση των αντισωμάτων εναντίον της θρομβίνης και του παράγοντα Χ της πήξης συνδεόταν με υψηλό βαθμό EDSS και MSSS, οι οποίοι συσχετίζονται με σημαντική επιδείνωση της νόσου. Αντίθετα, η παρουσία αντισωμάτων εναντίον του παράγοντα ΧΙΙ συσχετίστηκε με ήπια νόσηση.

Το ΙΝΓΚ αναφέρει ότι τα αποτελέσματα αυτά παρέχουν νέα στοιχεία για την εμπλοκή των αντισωμάτων στην ΠΣ και ανοίγουν νέους ορίζοντες στη μελέτη της παθολογίας της νόσου.

Περαιτέρω, προσθέτει ότι μελέτες που θα εστιάζουν στη λειτουργία αυτών των αντισωμάτων θα συμβάλουν στην κατανόηση των υποκείμενων παθολογικών μηχανισμών της ΠΣ αλλά και στον προσδιορισμό τους ως βιοδείκτες για την καλύτερη πρόγνωση και παρακολούθηση της νόσου και ως μόρια-στόχοι για την ανάπτυξη νέων εξατομικευμένων θεραπειών.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.