Νέα δέσμη μέτρων για προστασία και ανάδειξη πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς από Τμήμα Πολεοδομίας

Νέα δέσμη μέτρων για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του τόπου εξήγγειλε το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω ανακοίνωσης την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι το Τμήμα έχει προβεί στην αναθεώρηση του Σχεδίου Παροχής Επιχορηγήσεων για Διατηρητέες Οικοδομές Παγκύπρια, στη βάση του Νέου Διατάγματος ΚΔΠ 378/2022.

Στη νέα δέσμη μέτρων περιλαμβάνεται η κάλυψη του 50% του αναγνωρισμένου κόστους της συντήρησης/ αποκατάστασης διατηρητέας οικοδομής, με αύξηση του ποσού μέγιστης παρεχόμενης επιχορήγησης, από €90.000 τώρα σε €100.000. Ακόμη, περιλαμβάνεται η αύξηση του ποσού της χορηγίας στη βάση νέων εκτιμήσεων αναγνωρισμένου κόστους συντήρησης/ αποκατάστασης διατηρητέας οικοδομής ως πιο κάτω:

– με εμβαδόν μέχρι 300 τ.μ. (αντί μέχρι 120 τ.μ.) – €1400/τ.μ. (αντί €1200/τ.μ.)

– με εμβαδόν 301-1000 τ.μ. – €1300/τ.μ. (αντί €1100/τ.μ.)

– με εμβαδόν > 1001 τ.μ. – €1000/τ.μ. (αντί €700/τ.μ.)

Επιπρόσθετα, προνοείται η κάλυψη των 2/3 του κόστους εργασιών στήριξης οικοδομής, με αύξηση του ποσού μέγιστης παρεχόμενης επιχορήγησης, από €5.000 τώρα σε €20.000.

Πέραν των πιο πάνω αυξήσεων και αλλαγών, έχει προστεθεί και ένα νέο κίνητρο για επιχορήγηση συντήρησης κελύφους διατηρητέας οικοδομής, με την προϋπόθεση ότι θα έχει παρέλθει περίοδος 10 ετών από την προηγούμενη επιχορήγηση συνολικής συντήρησης/αποκατάστασης. Το ποσό αυτό καλύπτει επίσης τα 2/3 του κόστους εργασιών συντήρησης, με μέγιστη παρεχόμενη επιχορήγηση τις €20.000.

Αναφέρεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανά έτος είναι €4.500.000, και κάθε χρόνο διατίθεται πλήρως στους αιτητές, λόγω της μεγάλης ζήτησης.

Σημειώνεται ότι τα σχέδια επιχορηγήσεων για συντήρηση και αποκατάσταση διατηρητέων θεωρούνται από τα πλέον γενναιόδωρα στην Ευρώπη.

Περισσότερες πληροφορίες για το Σχέδιο Επιχορήγησης Διατηρητέων Οικοδομών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, καταλήγει η ανακοίνωση.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy