Του
Ξενή Χ. Ξενοφώντος*

Ελπίδες για ένα καλύτερο κοινωνικο-οικονομικό αύριο για τους εργαζομένους και τους πολίτες γενικότερα, σκόρπισε η καταρχήν συμφωνία Συντεχνιών – Ξενοδόχων για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης στην ξενοδοχειακή βιομηχανία και κατ’ επέκταση στον ευρύτερο τομέα του Τουρισμού.

Η ισορροπημένη διαμεσολαβητική πρόταση την οποία υπέβαλε η Υπουργός Εργασίας, Ζέτα Αιμιλιανίδου, έσπασε τον πάγο αποτρέποντας την εργασιακή σύγκρουση μεσούσης της περιόδου τουριστικής αιχμής.


Η συμφωνία αυτή θεωρείται ιστορικής σημασίας καθώς επιτυγχάνεται σε μια κομβική περίοδο για τα κοινωνικο-οικονομικά μας πράγματα και σε μία εποχή που η ανάπτυξη πήρε  τα πάνω της μετά την επτάχρονη επώδυνη κρίση. Αφενός αποτρέπει την κρίση στον Τουρισμό που αποτελεί τον κινητήριο μοχλό της κυπριακής οικονομίας θέτοντας τις βάσεις για μακρόχρονη εργασιακή ειρήνη. Και αφετέρου περιέχει πρόνοιες που θα συμβάλουν στην ορθολογιστική ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας, αποτρέποντας την εργασιακή εκμετάλλευση, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα το επάγγελμα του ξενοδοχοϋπάλληλου, με όλα τα θετικά συνεπακόλουθα για την οικονομία και την κοινωνία.

Θετικότατο αντίκτυπο για το κοινωνικο-οικονομικό αύριο αντανακλά και η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ των Συντεχνιών Οικοδόμων και Εργολάβων, η οποία συμβάλλει αποφασιστικά στην πάταξη της αδήλωτης εργασίας ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου και μεταξύ των εργαζομένων, εδραιώνοντας υγιείς σχέσεις στην αγορά εργασίας.

Έχοντας αυτά κατά νουν, φρονούμε ότι στο νέο διαμορφούμενο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον της μετα-κρίσης εποχής αυτό που προέχει είναι: 1. Να δημιουργηθούν οι συνθήκες για τάχιστη ρύθμιση της αγοράς εργασίας και να ληφθούν τα ενδεικνυόμενα μέτρα, ώστε να επανέλθει η γενικότερη ομαλότητα στις εργασιακές σχέσεις. 2. Να τύχουν σεβασμού οι συλλογικές συμβάσεις, απολαμβάνοντας οι εργαζόμενοι αυτό που δικαιούνται από τη συμβολή τους στον παραγόμενο πλούτο. 3. Να αντιληφθούν οι εργοδότες ότι το προσωπικό αποτελεί το ζωντανό κύτταρο της επιχείρησης που θα την απογειώσει. 4. Η Πολιτεία να ενεργήσει κατά τρόπον που να επανέλθει η συνολική ομαλότητα στην αγορά εργασίας και να ενισχυθεί σημαντικά η κοινωνική συνοχή που είχε τρωθεί στην περίοδο της βαθιάς ύφεσης 2012-17.

*Δημοσιογράφος