Άλλη μια ήττα για το κυπριακό χαλούμι

Παρά την προσπάθεια του Οργανισμού Προστασίας του Παραδοσιακού Χαλουμιού, βουλγαρική εταιρεία είναι ελεύθερη να εγγράψει το σήμα για το τυρί BBQLOUMI.

Στις 17/10/2019, με γνώμη της Γενικής Εισαγγελέως, Julianne Kokot εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απορρίφθηκε η έφεση του Οργανισμού Προστασίας του Παραδοσιακού Χαλουμιού της Κύπρου με την ονομασία Χαλούμι εναντίον της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δικαίωσε το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕUIPO).

Σύμφωνα με τον Άλφα Κύπρου, ο Οργανισμός έχοντας εξασφαλίσει το ευρωπαϊκό συλλογικό σήμα με την ονομασία Χαλούμι, επιδίωξε να εμποδίσει μία βουλγαρική εταιρεία να αποκτήσει εικονικό σήμα, το οποίο θα περιελάμβανε την λέξη ΒΒQLOUMI για τυρί.

Σημειώνεται ότι, οι προηγούμενες προσπάθειες του Οργανισμού να αποτρέψει την εγγραφή της λέξης ΒΒQLOUMI στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕUIPO) ήταν ανεπιτυχείς, καθώς το Γραφείο έκρινε ότι το σήμα «Χαλούμι» έχει μόνο διακριτικό χαρακτήρα. Θεωρήθηκε ότι ήταν απίθανο ότι το γενικό κοινό θα διαπίστωνε οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ των παραγωγών στον Οργανισμό και των Παραγωγών του ΒΒQLOUΜΙ. Η Έφεση που υποβλήθηκε στο Γενικό Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εναντίον του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας απορρίφθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018.

Κατ΄ έφεση εναντίον της απόφασης του Γενικού Ευρωπαϊκού Δικαστήριο, ο Οργανισμός ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι υπάρχει πιθανότητα σύγχυσης μεταξύ του δικού του σήματος και το προς κατοχύρωση σήμα BBWLOUMI , καθώς τα αγαθά που καλύπτουν τα δύο σήματα είναι πανομοιότυπα ή παρόμοια.

Η Έφεση απορρίφθηκε, επιβεβαιώνοντας ως ορθή την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι το σήμα «Χαλούμι» ονοματίζει ένα πολύ γνωστό κυπριακό τυρί. Ένεκα του ότι το σήμα έχει πολύ χαμηλό διακριτικό χαρακτήρα, αποφασίστηκε ότι το Γενικό Δικαστήριο δεν έσφαλλε στην απόφασή του ότι δεν υπήρχε οποιαδήποτε πιθανότητα σύγχυσης. Επιπρόσθετα, κρίθηκε ότι το σήμα «Χαλούμι» δεν ονοματίζει ένα συγκεκριμένο μέρος, αλλά απλώς συνδέεται με ένα μέρος, την Κύπρο.