Νέα προγράμματα σπουδών στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα

 • Καθημερινή ενημέρωση

  Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.


Γαλακτοκομία – Τυροκομία και Τεχνολογία CNC – Ξυλουργική Βιομηχανία τα νέα προγράμματα που θα προσφέρονται στα Μ.Ι.Ε.Ε.Κ. από τη νέα χρονιά

Του Σπύρου Σωτηρίου

Με δύο νέα προγράμματα συνεχίζεται τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά ο θεσμός των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.). Από τη νέα χρονιά 2016-2017 θα λειτουργήσουν τα νέα προγράμματα Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας και Τεχνολογίας CNC – Ξυλουργικής Βιομηχανίας, ενώ θα συνεχιστούν και τα υφιστάμενα προγράμματα, Αρτοποιία – Ζαχαροπλαστική, Συντήρηση και Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων, Ηλεκτρομηχανολογικές – Ψυκτικές Εγκαταστάσεις στη Βιομηχανία, Διαχείριση Αγορών και Προμηθειών – Ναυτιλιακά, Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες, Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών.

Κατά επαρχία:

 • Λευκωσία (Α’ Τεχνική Σχολή): Αρτοποιία – Ζαχαροπλαστική, Συντήρηση και Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων, Ηλεκτρομηχανολογικές – Ψυκτικές Εγκαταστάσεις στη Βιομηχανία, Γαλακτοκομία – Τυροκομία.
 • Λεμεσός (Γ’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού): Αρτοποιία – Ζαχαροπλαστική, Διαχείριση Αγορών και Προμηθειών – Ναυτιλιακά, Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες.
 • Λάρνακα (Τεχνική Σχολή Λάρνακας): Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών, Ηλεκτρομηχανολογικές – Ψυκτικές Εγκαταστάσεις στη Βιομηχανία, Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες.
 • Πάφος (Τεχνική Σχολή Πάφου): Αρτοποιία – Ζαχαροπλαστική, Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες.

Γαλακτοκομία – Τυροκομία

Το σκεπτικό για την απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικής Εκπαίδευσης να εισάγει στα προ- γράμματα των Μ.Ι.Ε.Ε.Κ τη Γαλακτοκομία και Τυροκομία είναι ότι ο κλάδος εξελίσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια και έχει επιτύχει σημαντικές βελτιώσεις τόσο στην ποιότητα των τυροκομικών προϊόντων, όσο και στην αύξηση της παραγωγικότητας. Εχουν δημιουργηθεί μικρές μονάδες παραγωγής/βιοτεχνίες με εξαιρετικά ποιοτικά, αλλά και δημιουργικά προϊόντα τα οποία παράγονται με παραδοσιακές διαδικασίες και τρόπους παρασκευής. Στη γαλακτοκομική και τυροκομική βιομηχανία η αυτοματοποίηση της παραγωγής μέσα από την αξιοποίηση των ηλεκτρονικά ελεγχόμενων μηχανημάτων, έχει δημιουργήσει μια νέα εικόνα για τον σύγχρονο χώρο εργασίας.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης “Γαλακτοκομία – Τυροκομία” προετοιμάζει τους σπουδαστές για σταδιοδρομία στον τομέα της Γαλακτοκομικής και Τυροκομικής Βιομηχανίας ειδικότερα, αλλά και άλλων βιοτεχνιών παραγωγής με εξειδίκευση στις παραγωγές διαφόρων ειδών τυριού. Το πρόγραμμα δίνει έμφαση σε ένα συνδυασμό θεωρίας και πράξης που απαιτείται για την επιτυχή απασχόληση τόσο στην Τυροκομική Βιομηχανία όσο και σε άλλες συναφείς βιομηχανίες.

Με την επιτυχή παρακολούθηση του Προγράμματος, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να:

 • Χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν συστηματικά τα μέσα και μέτρα ατομικής προστασίας και υγιεινής που επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία.
 • Κατανοούν και εξασφαλίζουν την τήρηση των προδιαγραφών και των τεχνικών οδηγιών λειτουργίας και ασφάλειας των μηχανημάτων παρασκευής τυριών και παστερίωσης γάλακτος.
 • Χειρίζονται και προγραμματίζουν μηχανήματα παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων σε σύγχρονα τμήματα παραγωγής στη βιομηχανία.
 • Επιλέγουν και συντηρούν τον απαραίτητο εξοπλισμό όπως συσκευές, όργανα, εργαλεία και υλικά για τη μέγιστη απόδοση των μηχα- νημάτων παραγωγής τυροκομικών.
 • Εντοπίζουν προληπτικά κινδύνους που μπορεί να εμφανισθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής και μεριμνούν για την αποφυγή των κινδύνων ή λαθών που μπορεί να γίνουν, διασφαλίζοντας την υψηλή ποιότητα της εργασίας τους και του τελικού αποτελέσματος χωρίς ζημιές.
 • Γνωρίζουν και εφαρμόζουν ορθή συμπεριφορά ως ευσυνείδητοι επαγγελματίες σε ένα καλά οργανωμένο και σύγχρονο περιβάλλον.
 • Προβαίνουν σε κοστολόγηση της παραγωγής τόσο σε ό,τι αφορά τα υλικά όσο και τα εργατικά.
 • Οργανώνουν και διαχειρίζονται προγράμματα πα- ραγωγής ορίζοντας τα κατάλληλα χρονοδιαγράμματα.
 • Προσαρμόζονται και εξοικειώνονται σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, ώστε να παράγουν με ευχέρεια τυροκομικά προϊόντα.

Τεχνολογία CNC – Ξυλουργική Βιομηχανία

Η ραγδαία εξέλιξη της κατασκευαστικής τεχνολογίας και για αυτοματοποίηση της παραγωγής, μέσα από την αξιοποίηση των ηλεκτρονικά ελεγχόμενων εργαλειομηχανών, έχει δημιουργήσει μια νέα εικόνα για τον σύγχρονο χώρο εργασίας. Εξ ου και το πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης “Τεχνολογία CNC – Ξυλουργική Βιομηχανία”, το οποίο προετοιμάζει τους σπουδαστές για σταδιοδρομία στον τομέα της Ξυλουργικής Βιομηχανίας ειδικότερα, αλλά και άλλων βιομηχανιών παραγωγής με εξειδίκευση στις ηλεκτρονικά ελεγχόμενες εργαλειομηχανές CNC. Το πρόγραμμα δίνει έμφαση σε ένα συνδυασμό θεωρίας και πράξης που απαιτείται για την επιτυχή απασχόληση, τόσο στην Ξυλουργική Βιομηχανία, όσο και σε άλλες συναφείς βιομηχανίες.

Με την επιτυχή παρακολούθηση του Προγράμματος, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να:

 • Χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν συστηματικά τα μέσα και μέτρα ατομικής προστασίας και υγιεινής που επιβάλλει η ισχύουσα νομο- θεσία.
 • Κατανοούν και εξασφαλίζουν την τήρηση των προδιαγραφών και των τεχνικών οδηγιών λειτουργίας και ασφάλειας των εργαλειομηχανών CNC.
 • Χειρίζονται και προγραμματίζουν εργαλειομηχανές CNC για κατεργασίες σε σύγχρονα τμήματα παραγωγής στη βιομηχανία, ιδιαίτερα στην Ξυλουργική Βιομηχανία.
 • Επιλέγουν και συντηρούν τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως συσκευές, όργανα, εργαλεία και υλικά για τη μέγιστη απόδοση των εργαλειομηχανών CNC.
 • Προσαρμοσθούν και εξοικειωθούν άμεσα και να αποδώσουν σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον και να χειρίζονται με ευχέρεια πραγματικές εργαλειομηχανές CNC.
 • Εντοπίζουν προληπτικά κινδύνους που μπορεί να εμφανισθούν κατά την κατεργασία CNC και μεριμνούν για την αποφυγή αυτών των κινδύνων ή λαθών που μπορεί να γίνουν, διασφαλίζοντας την υψηλή ποιότητα της εργασίας τους και του τελικού αποτελέσματος χωρίς ζημιές.
 • Γνωρίζουν και εφαρμόζουν ορθή συμπεριφορά ως ευσυνείδητοι επαγγελματίες σε ένα καλά οργανωμένο και σύγχρονο περιβάλλον.
 • Προβαίνουν σε κοστολόγηση της παραγωγής, τόσο σε ό,τι αφορά τα υλικά, όσο και τα εργατικά.
 • Διαβάζουν και κατανοούν αρχιτεκτονικό και κατασκευαστικό σχέδιο.
 • Επικοινωνούν, σχεδιάζοντας με ελεύθερο χέρι και με όργανα σχεδίασης, τις ιδέες σε σχέση με την εργασία τους.
 • Οργανώνουν και διαχειρίζονται έργα παραγωγής, ορίζοντας τα κατάλληλα χρονοδιαγράμματα.
 • Σχεδιάζουν με ηλεκτρονικό υπολογιστή και αξιοποιούν προγράμματα CAD/CAM.
 • ΧειρίζονταιλογισμικάόπωςWord-processing, Spread sheet, Power Point, Search engines και άλλα.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 22 Ιουλίου

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εισδοχής για φοίτηση στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2016 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης είναι η Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016 (ώρα 12:00 το μεσημέρι), ενώ η προσκόμιση του φακέλου με τα απαραίτητα έγγραφα θα γίνεται στις Τεχνικές Σχολές μέχρι τh 13:30 της ίδιας ημέρας.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο/η αιτητής/τρια δεν προσκομίσει το φάκελο με τα απαιτούμενα έγγραφα πριν τη λήξη της διορίας, η αίτηση θα θεωρείται άκυρη. Στοιχεία που δηλώνονται κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης και δεν τεκμηριώνονται με τα απαιτούμενα έγγραφα στο φάκελο, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Oλες οι σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης, καθώς επίσης και όλες οι συναφείς πληροφορίες για το θεσμό και τη λειτουργία των Μ.Ι.Ε.Ε.Κ. είναι αναρτημένες σε αυτό τον σύνδεσμο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Στόχος να λειτουργήσουν ως Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας βρίσκεται στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων προς τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης για την ιδρυματική και προγραμματική αξιολόγηση των ΜΙΕΕΚ, σύμφωνα με το Νόμο. Στόχος είναι τα Μ.Ι.Ε.Ε.Κ. να λειτουργήσουν ως Δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Διετούς διάρκειας τα προγράμματα

Τα Προγράμματα Σπουδών είναι διετούς διάρκειας (τέσσερα εξάμηνα) και προσφέρονται στις εγκαταστάσεις των Τεχνικών Σχολών της επαρχίας Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου.

Η φοίτηση διαρκεί 14 εβδομάδες για κάθε εξάμηνο και περιλαμβάνει τεχνολογικά και εργαστηριακά μαθήματα, ενώ προβλέπεται πρακτική εξάσκηση στη βιομηχανία διάρκειας έξι εβδομάδων για κάθε έτος σπουδών. Στο τέλος κάθε εξαμήνου διεξάγονται γραπτές και πρακτικές εξετάσεις για διακρίβωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των σπουδαστών και κατοχύρωση των αντίστοιχων προσόντων.

Για την πρακτική εξάσκηση στη βιομηχανία είναι ευθύνη του/της σπουδαστή/τριας να εξεύρει θέση σε βιομηχανία/επιχείρηση που να είναι συναφής με την ειδικότητά του/της. Η εξάσκηση στη βιομηχανία θα πρέπει να γίνεται σε χρόνο που δεν θα επηρεάζει την παρακολούθηση των μαθημάτων.

Τα προγράμματα διεξάγονται σε απογευματινό και βραδινό χρόνο (πέντε μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα – Παρασκευή). Σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται μέρος των μαθημάτων να προσφερθεί σε πρωινό χρόνο.

Η φοίτηση είναι δωρεάν.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.