Το Υπουργικό Συμβούλιο με σημερινή του απόφαση διόρισε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, μέχρι τη λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή τις 22.7.2021, τους πιο κάτω:

Τον Μαρίνο Πουργούρη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστημίου Κύπρου στη θέση του Προέδρου και τον Ανδρέα Παρπαρίνου Καλλή, Νομικό στη θέση του μέλους.

Διαβάστε επίσης:

Σκοπιμότητες και εξυπηρέτηση συμφερόντων – Καμία ενημερώση στο Υπ.Παιδείας για Συμφ.Ορχήστρα