Νέα σημαντική επιδείνωση του οικονομικού κλίματοςΠροδιαγράφει ότι η οικονομική δραστηριότητα θα αντιμετωπίσει προκλήσεις τα επόμενα τρίμηνα

Τον Μάιο το οικονομικό κλίμα επιδεινώθηκε περαιτέρω, με τον Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) να μειώνεται κατά 4,1 μονάδες σε σύγκριση με τον Απρίλιο, ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19 και των περιοριστικών μέτρων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Κέντρου Οικονομικών Μελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο ΔΟΣ υποχώρησε πολύ πιο κάτω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο του (δηλ. τις 100 μονάδες), υποδηλώνοντας τις προκλήσεις για την οικονομική δραστηριότητα στην Κύπρο τα επόμενα τρίμηνα. Σημειώνεται επίσης ότι η μείωση του ΔΟΣ προήλθε από εκ νέου επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος στις υπηρεσίες και στο λιανικό εμπόριο και σε μικρότερο βαθμό από υποχώρηση του κλίματος στις κατασκευές. Ακόμη, αναφέρεται ότι η μείωση του ΔΟΣ τον Μάιο συνδέεται κυρίως με αρνητικότερες αξιολογήσεις της οικονομικής κατάστασης κατά τους τελευταίους τρεις μήνες παρά με επιδεινούμενες προσδοκίες.

Σύμφωνα με το Κέντρο Οικονομικών Μελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου, με βάση νέα στοιχεία από τις Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας, τα οποία αποσκοπούν στη μέτρηση της αβεβαιότητας, τα υψηλότερα επίπεδα αβεβαιότητας τον Μάιο παρατηρήθηκαν στις κατασκευές και στη μεταποίηση. Αναφέρεται επίσης ότι η μεγαλύτερη άνοδος στο επίπεδο αβεβαιότητας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σε σχέση με το 2019 καταγράφηκε στον τομέα των υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι τον Μάιο η καταναλωτική εμπιστοσύνη καλυτέρεψε ελαφρώς, λόγω κυρίως λιγότερο δυσμενών εκτιμήσεων των καταναλωτών σχετικά με την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους και της Κύπρου γενικότερα.