Νέα σημαντική επιτυχία του ΤΕΠΑΚ στον τομέα της Καινοτομίας

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (The European Institute of Innovation and Technology – EIT), ενέκρινε πρόταση, με συντονιστή το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας στη συμμαχία του Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου (EUt+).

Το Έργο «The Innovative European University of Technology» (Inno-EUt+), με συντονιστή τον Επίκουρο Καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του ΤΕΠΑΚ, Δρ Στέλιο Γιατρό,  έχει επιλεγεί για χρηματοδότηση ύψους €1,2εκ από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα EIT HEI Initiative του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για την περίοδο 2021-2023. Μέσα από τους στόχους που έθεσε, αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, των οργανωσιακών δυνατοτήτων και της μέτρησης του αντίκτυπου των πιο πάνω δράσεων.

Αυτό είναι το τρίτο χρηματοδοτούμενο έργο κάτω από την συμμαχία του Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου (EUt+) που εξασφαλίζει το ΤΕΠΑΚ (με συνολικό προϋπολογισμό και για τα 3 έργα που πλησιάζει τα €10εκ).

Σε μήνυμά του προς την πανεπιστημιακή κοινότητα, ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης αναφέρει πως «οι συνεχείς επιτυχίες μας σε αυτή την κατεύθυνση είναι αποτέλεσμα της μεθοδικής και συντονισμένης προσπάθειας του συνάδελφου καθηγητή Σωτήρη Καλογήρου».

Ο Πρύτανης έκανε λόγο για μια νέα επιτυχία και για μια πολύ θετική εξέλιξη η οποία, «μέσα από την αξιολόγηση των ευρωπαϊκών θεσμών,  δικαιώνει τη στρατηγική μας επιλογή για επικέντρωση στα θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, μια σειρά στρατηγικών δράσεων που με επιτυχία συντονίζει ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων καθηγητής Παντελής Κελίρης».

Μέσα από την υλοποίηση του Έργου, αναφέρει, «το Πανεπιστήμιο μας θα ηγηθεί ενός διεθνούς, φιλόδοξου και  μεταρρυθμιστικού σχεδίου για τη δημιουργία ομάδων παραγωγής γνώσης στις οποίες θα συμμετέχουν ακαδημαϊκοί, φοιτήτριες και φοιτητές και διοικητικά στελέχη».

Στόχος του Έργου, σημειώνει, «είναι η ενίσχυση και η ευθυγράμμιση των στρατηγικών έρευνας και καινοτομίας των οργανισμών που συμμετέχουν, η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας παραγωγικών και περιφερειακών οργανισμών και η διάνοιξη νέων ευκαιριών μεταφοράς της γνώσης».

Πιο συγκεκριμένα, οι ομάδες γνώσεις θα:

  • Σχεδιάσουν κοινά, τυπικά και άτυπα, εκπαιδευτικά προγράμματα επιχειρηματικότητας για να ενθαρρύνουν τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους ερευνητές να σκέφτονται σαν επιχειρηματίες και να αναζητούν βιώσιμες προτάσεις για τις τοπικές και κοινωνικές προκλήσεις.
  • Εκπαιδεύσουν ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό έτσι ώστε να είναι σε θέση να εμπνεύσουν, να καθοδηγήσουν και να αναδείξουν άτομα ή ομάδες επίδοξων επιχειρηματιών ανάμεσα σε μια πολυσύνθετη κοινότητα φοιτητών και ερευνητών με διαφορετικά χαρακτηριστικά, παραστάσεις, γνώσεις και προσδοκίες.
  • Αναπτύξουν μια ισχυρή μεθοδολογία τακτικής αξιολόγησης των δραστηριοτήτων επιχειρηματικότητας με εφαρμογή σε όλα τα πανεπιστήμια που συμμετέχουν.
  • Εκπονήσουν ένα Συμπεριληπτικό Κείμενο Στρατηγικής αναφορικά με την Έρευνα και την Καινοτομία που να περιλαμβάνει την Επιχειρηματικότητα σε σχέση με τον Πολιτισμό, τα χρηματοδοτικά σχέδια και άλλες υποστηρικτικές δράσεις.

Μέσα από τον οδικό χάρτη δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του Έργου, επιδιώκονται και θα επιτευχθούν:

  • Η ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου για τη δημιουργία συλλογικής αριστείας, ευκαιριών ευέλικτης σταδιοδρομίας και πραγματικά συμμετοχικών διεργασιών
  • Η προώθηση ανταλλαγών με την ευρύτερη κοινωνία, με ισχυρές τοπικές αναφορές και διεθνή αντίκτυπο
  • Η αναζήτηση νέων μεθόδων και η διαμόρφωση προτάσεων ενός γενικευμένου μοντέλου θεσμικού μετασχηματισμού

«Η επιτυχία αυτού του έργου βασίζεται στη συμμετοχή και συνεισφορά στο έργο μεγάλου μέρους της πανεπιστημιακής μας κοινότητας. Συγχαίρω θερμά, και εύχομαι κάθε επιτυχία στο συνάδελφο Στέλιο Γιατρό που συντονίζει το Έργο, τους συνεργάτες του και όσους συνέβαλαν σε αυτή την επιτυχία. Το Πανεπιστήμιο μας, με σύγχρονη στρατηγική αντίληψη, σωστή προτεραιοποίηση στόχων και συγκροτημένη υλοποίηση δράσεων συνεχίζει με αυτοπεποίθηση στο δρόμο της αριστείας και της διεθνούς αναγνώρισης, προς όφελος των φοιτητριών και φοιτητών, των ερευνητών, των ακαδημαϊκών, των διοικητικών στελεχών του και της κοινωνίας», καταλήγει στο μήνυμά του ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.