Ζητούν άρση της αδικίας εις βάρος τους και εφαρμογή της νομοθεσίας.

Την καταπολέμηση οποιασδήποτε μορφής αδικίας εις βάρος των συμβασιούχων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και την προάσπιση της αξιοπρέπειας και των εργασιακών δικαιωμάτων τους έχει ως στόχο η νεοσύστατη Παγκύπρια Συντεχνία Εργοδοτουμένων, Αυτο-Εργοδοτουμένων, Ορισμένου Χρόνου, Αόριστου Χρόνου και Συμβασιούχων, «Ισότητα».


Το βασικότερο πρόβλημα άνισης μεταχείρισης είναι ότι οι συγκεκριμένοι δημόσιοι υπάλληλοι ασκούν ακριβώς τα ίδια καθήκοντα και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους συναδέλφους τους που διορίστηκαν βάσει των προνοιών του Νόμου περί Δημόσιας Υπηρεσίας και υπηρετούν σε μόνιμες θέσεις, εντούτοις όμως δεν απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και ωφελήματα, γεγονός που αντίκειται στο Άρθρο 28 του Συντάγματος, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/70/ΕΚ, η οποία ναι μεν ενσωματώθηκε από το 2003 στο εσωτερικό δίκαιο, αλλά η Κυπριακή Δημοκρατία δεν συμμορφώθηκε με αυτήν.

«Αντιμετωπιζόμαστε ωσάν να είμαστε κατώτεροι ποιοτικά υπάλληλοι»

Όπως ανέφερε σε χθεσινή διάσκεψη Τύπου ο πρόεδρος του ιδρυτικού Συμβουλίου της «Ισότητας», Νικόλας Παναγίδης, κατά παράβαση της αρχής της μη διάκρισης και της αναλογικότητας, οι όροι απασχόλησης αυτών των εργαζομένων κατά το χρόνο που ήταν εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου ήταν δυσμενέστεροι από τους όρους απασχόλησης των συναδέλφων τους που διορίστηκαν σε αντίστοιχες/όμοιες μόνιμες θέσεις με βάση τις πρόνοιες του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και η αδικία αυτή συνεχίζει να συντελείται μέχρι σήμερα. «Ακόμα και σήμερα εξακολουθούμε να μην έχουμε τα ίδια δικαιώματα, να αντιμετωπιζόμαστε ωσάν να είμαστε κατώτεροι ποιοτικά υπάλληλοι και να μην θεωρούμαστε καν δημόσιοι υπάλληλοι…», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Παναγίδης.

 

Δεν έχουν δικαίωμα ανέλιξης

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παναγίδης, μεταξύ άλλων προβλημάτων ανισότητας οι μη μόνιμοι δεν έχουν δικαίωμα ανέλιξης και προαγωγής, έχουν λιγότερες άδειες (20 μέρες με περιορισμούς), στην αξιολόγησή τους ο καλύτερος βαθμός είναι το «πολύ ικανοποιητικός», ενώ στους μόνιμους υπαλλήλους ο βαθμός πάει μέχρι το «εξαίρετος». Επίσης η εισφορά του εργαζόμενου στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέρχεται στο 7,8% σε αντίθεση με τους μόνιμους που φθάνει στο 3,9%. Η νεοσύστατη συντεχνία απέστειλε επιστολές με τα αιτήματά της σε όλους τους προεδρικούς υποψηφίους και αναμένει τις απαντήσεις τους.

Χωρίς δημοσιονομικό κόστος το αίτημα

Η νεοσύστατη συντεχνία με την επωνυμία «Ισότητα» απέστειλε επίσης επιστολή προς τη Διευθύντρια Τμήματος Διοίκησης και Προσωπικού και παραπέμποντας στο σχετικό Νόμο αλλά και σε σχετική δικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, υποδεικνύει πως οι εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου θα έπρεπε να έχουν τα κατά αναλογία ίσα δικαιώματα με αυτά που έχουν οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, κάτι που δεν συμβαίνει σήμερα. Η συντεχνία θεωρεί παράλληλα ότι το αίτημα αυτό δεν επιφέρει δημοσιονομικό κόστος. Σπύρος Σωτηρίου