Nέα Στρατηγική για Αναπηρία εγκαινιάστηκε στη Λευκωσία

Με στόχο να καταστεί «ορόσημο» και «καταλύτης» για τη λήψη πρόσθετων μέτρων υποστήριξης των Ευρωπαίων πολιτών με αναπηρίες, εγκαινιάστηκε τη Δευτέρα η «Στρατηγική της Λευκωσίας», η νέα Στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) για την περίοδο 2017 – 2023.

Το διήμερο συνέδριο, που ξεκίνησε σήμερα, στο συνεδριακό κέντρο, στη Λευκωσία, με τίτλο «Ανθρώπινα Δικαιώματα: Μία Πραγματικότητα για Όλους», εντάσσεται στις δράσεις της Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του ΣτΕ και φιλοξενείται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τις εργασίες του συνεδρίου χαιρέτισαν το πρωί η Υπουργός Εργασίας Ζέτας Αιμιλιανίδου, ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΣτΕ Nils Muižnieks και η Διευθύντρια Ανθρώπινης Αξιοπρέπειας και Ισότητας του ΣτΕ Marja Ruotanen.

Στο χαιρετισμό της η Υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου είπε ότι η Στρατηγική του ΣτΕ πρέπει να μεταβληθεί σε ένα δίχτυ ασφάλειας για τα άτομα με αναπηρίες, αλλά και για όσους βρίσκονται στα κέντρα λήψης αποφάσεων και στην παροχή υπηρεσιών, ώστε να γίνονται ορθές και ενημερωμένες επιλογές.

Η νέα Στρατηγική που εγκαινιάζεται στη Λευκωσία «ελπίζουμε ότι θα σας εμπνεύσει, θα σας εφοδιάσει με πρόσθετες γνώσεις, νέες ιδέες και υψηλούς στόχους, που θα μεταφέρετε στις χώρες σας και μεταλαμπαδεύσετε σε όλους τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους σε θέματα αναπηρίας», είπε η Υπουργός, απευθυνόμενη στους συνέδρους.

Στόχος, είπε, είναι να καλλιεργήσουμε στο κοινωνικό σύνολο τις στάσεις, αντιλήψεις και αξίες που θα εγγυώνται ότι η αναπηρία τυγχάνει αποδοχής, σεβασμού και αναγνώρισης, ως μέρος της ανθρώπινης διαφορετικότητας.

Σύμφωνα με τη Ζέτα Αιμιλιανίδου, η Κυπριακή Δημοκρατία, ως κράτος μέλος του ΟΗΕ, του ΣτΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιμετωπίζει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες ως μέρος των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα διασφαλίζει μέσω των Διεθνών Συμβάσεων που έχει κυρώσει, με κορωνίδα τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Η Στρατηγική του ΣτΕ επικεντρώνεται σε πέντε τομείς, που είναι η ισότητα και κατάργηση των διακρίσεων, η ενημέρωση, η προσβασιμότητα, η ισότητα ενώπιον του νόμου και η απαλλαγή από την εκμετάλλευση, τη βία και την κακομεταχείριση.

Ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Nils Muižnieks ανέφερε από την πλευρά του ότι οφείλουμε να είμαστε πιο τολμηροί σε ό,τι αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες. Κάλεσε παράλληλα τα κράτη που δεν έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, να το πράξουν.

«Η επιπρόσθετη προστασία που χρειάζονται τα άτομα με αναπηρίες δεν είναι προαιρετική, δεν είναι μια πολυτέλεια», η οποία δίδεται σε καλούς καιρούς και αφαιρείται όταν υπάρχει δημοσιονομική στενότητα, είπε ο κ. Muižnieks. Πρόσθεσε ότι η προστασία αυτή είναι απαραίτητη για να εξουδετερώσει τα εμπόδια που υπάρχουν στην πλήρη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες, σε ισότιμη βάση.

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις της λιτότητας στα ανθρώπινα δικαιώματα, ο Επίτροπος του ΣτΕ έφερε το παράδειγμα της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Εσθονίας, υπογραμμίζοντας ότι «τα άτομα με αναπηρίες πλήγηκαν πολύ σκληρά από την οικονομική κρίση» στις χώρες αυτές.

Συμπλήρωσε ότι εμπόδια υπάρχουν ακόμη και σε χώρες που δεν εφαρμόστηκε λιτότητα, όπως η Αυστρία, η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Νορβηγία, το Βέλγιο και άλλες.

«Εύχομαι πραγματικά η Στρατηγική αυτή να δράσει καταλυτικά για να γίνει περισσότερη δουλειά για τα δικαιώματα των αναπήρων στο πλαίσιο του ΣτΕ», συνέχισε, λέγοντας παράλληλα πως «δεν έχουμε κάνει αρκετά, αλλά υπάρχουν κάποια ελπιδοφόρα σημάδια».

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα για την προώθηση της ισότητας και την κατάργηση των διακρίσεων, ιδιαίτερα δια μέσου της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, ο Επίτροπος υπενθύμισε στα κράτη την υποχρέωση που απορρέει από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για συμπερίληψη των παιδιών με αναπηρίες στη γενική εκπαίδευση.

Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο δια βίου αποκλεισμός ατόμων με αναπηρία ξεκινά με τον διαχωρισμό του σε «ειδικά» σχολεία ή «ειδικές» τάξεις, είπε. Αναφέρθηκε στη μικτή εικόνα που επικρατεί στα κράτη μέλη, από την Τσεχία όπου η χωριστή εκπαίδευση αποτελεί τον κανόνα μέχρι την Ισπανία όπου η πλειοψηφία των παιδιών έχουν ενταχθεί.

«Ελπίζω ότι η φωνή των ατόμων με αναπηρίες θα ακούγεται δυνατά και συχνά στο Συμβούλιο της Ευρώπης», είπε ο κ. Muižnieks. Κατέληξε, λέγοντας ότι η οικοδόμηση κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς δεν είναι δυνατή χωρίς τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες και των οργανώσεων που τους εκπροσωπούν.

Η νέα Στρατηγική για την Αναπηρία στοχεύει στη στήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών, ώστε να καταστεί η Ευρώπη ελεύθερη από περιορισμούς και τα άτομα με αναπηρίες να μπορούν να απολαμβάνουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους, είπε η Διευθύντρια Ανθρώπινης Αξιοπρέπειας και Ισότητας του ΣτΕ Marja Ruotanen.

Πρόσθεσε ότι η Στρατηγική αποσκοπεί να αναδείξει κοινούς στόχους, στους οποίους να προσβλέπουν όλα τα κράτη μέλη του ΣτΕ, καθώς και συγκεκριμένες δράσεις για την επίτευξή τους.

Σε αντίθεση με τη Σύμβαση του ΟΗΕ, η Στρατηγική για την Αναπηρία δεν δημιουργεί νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις για τα κράτη μέλη, συνέχισε η αξιωματούχος του ΣτΕ και είπε ότι οι εθνικές Κυβερνήσεις είναι αυτές που πρέπει να εφαρμόσουν τη Στρατηγική.

Σύμφωνα με την κ. Ruotanen, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες θα ετοιμάζει εκθέσεις ανά διετία προς την Επιτροπή Υπουργών του ΣτΕ, καταγράφοντας την πρόοδο που σημειώθηκε.

Κατά τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που ακολούθησε, με τη συμμετοχή αξιωματούχων από τα κράτη μέλη, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας Ανδρέας Ασσιώτης ανέφερε ότι η Κύπρος διαθέτει ένα πλούσιο νομοθετικό πλαίσιο για τη ρύθμιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω εκσυγχρονισμό των νομοθεσιών, συμπλήρωσε.

Είπε ότι στην Κύπρο υπάρχει ικανοποιητική προσβασιμότητα στα αεροδρόμια, ενώ σε άλλους τομείς, όπως τις ιστοσελίδες δημοσίων οργανισμών, καταγράφεται πρόοδος με ταχείς ρυθμούς. Όσον αφορά την προσβασιμότητα δημοσίων κτιρίων, ανέφερε ότι σημαντικός αριθμός στεγάζεται σε παλιά κτίρια, τα οποία δεν διαθέτουν κατάλληλους χώρους στάθμευσής ή ανελκυστήρες για τα άτομα με αναπηρίες.

Ο Γενικός Γραμματέας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας της Ελλάδα Δημήτριος Καρέλλας αναφέρθηκε από την πλευρά του στη δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, με το κομμάτι του πληθυσμού που αντιμετωπίζει ακραία φτώχεια, να υπολογίζεται στο 7% του πληθυσμού. Σε δηλώσεις του στο περιθώριο του συνεδρίου, ο κ. Καρέλλας είπε, εξάλλου, ότι όσον αφορά τους μετανάστες που βρίσκονται στην Ελλάδα και αντιμετωπίζουν κάποια μορφή αναπηρίας, η παρέμβαση για τη στήριξή τους γίνεται με τη συνεργασία της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες και ΜΚΟ.

Οι εργασίες του συνεδρίου συνεχίζονται και ολοκληρώνονται αύριο, Τρίτη.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.