∆εν πρόλαβαν να ανακοινώσουν τα ηµίµετρά τους οι Ευρωπαίοι ενάντια στην Τουρκία και βγήκε το ∆ΗΚΟ να πανηγυρίσει πως αυτού του είδους η πολιτική µέτρων έναντι της Τουρκίας αποτελούσε βασικό πυλώνα της Νέας Στρατηγικής που πρότειναν το 2016 για το Κυπριακό.

Άµα τα βρίσκουν µε τον Αναστασιάδη και στο Κυπριακό, εµείς τώρα τι να πούµε. ∆εν ξέρω ποιου πρέπει να είναι καµάρι, του ∆ΗΚΟ ή του Αναστασιάδη; Μάλλον ορθά χαίρεται το ∆ΗΚΟ γιατί τους βρήκε ο Αναστασιάδης. Και οι ∆ΗΚΟϊκοί που κάποτε τον φώναζαν ΑναΝστασιάδη, τώρα µπορούν να τον φωνάζουν Τασσιάδη, αφού τα βρήκανε. Και επιτέλους εµείς βλέπουµε τα δείγµατα γραφής της Νέας Στρατηγικής, µε την Τουρκία να βολτάρει και να επιβάλλει τετελεσµένα. Η διχοτόµηση θα διασφαλίσει ότι δεν θα παραδώσουµε κοινότητα. Μας φτάνει και µισό κράτος, όπως το παραλάβαµε.

Παλµ