Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε εξαιρέσεις στο διάταγμα για την αναστολή των εργασιών στα εργοτάξια στο ιδιωτικό τομέα και αυτές αφορούν εκτός από εργοτάξια για έργα στον τομέα της υγείας και τα αιτήματα που αφορούν επείγουσας φύσεως εργασίες, σε θέματα ασφάλειας και επικινδυνότητας.

Σε ανακοίνωση αναφέρεται ότι τα εργοτάξια τα οποία βάσει του Διατάγματος υποχρεούνται να αναστείλουν τις εργασίες τους, έχουν διορία μέχρι τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να καταστούν ασφαλή και πλήρως περιφραγμένα.

Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η μεταφορά και φορτοεκφόρτωση εμπορευματοκιβωτίων, καθόσον δεν περιορίζεται από το εν λόγω Διάταγμα.
Οι εξαιρέσεις θα δίνονται μόνο μετά από γραπτό αίτημα του ιδιοκτήτη στη ηλεκτρονική διεύθυνση minister@mcw.gov.cy και σχετικής έγκρισης από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.