Νέες μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, καταγγέλλει ο Σύνδεσμος Καταναλωτών.

Όπως αναφέρεται σε χθεσινή ανακοίνωση, τον Νοέμβριο η μέση τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων αυξήθηκε κατά 1,6 σεντ το λίτρο, ενώ και η τιμή του πετρελαίου κίνησης αυξήθηκε κατά 1,3 σεντ το λίτρο. Σημειώνεται επίσης ότι από την αρχή του έτους μέχρι το τέλος Νοεμβρίου η λιανική τιμή για τη βενζίνη αυξήθηκε συνολικά κατά 7,7 σεντ το λίτρο, ενώ η τιμή του πετρελαίου κίνησης και του πετρελαίου θέρμανσης αυξήθηκε κατά 5,8 σεντ και 2,1 σεντ το λίτρο αντίστοιχα. Αναφέρεται ακόμη ότι από τις αυξήσεις στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης για τον Νοέμβριο μόνο, οι καταναλωτές επιβαρύνθηκαν 29.768 ευρώ περισσότερα, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Για τη βενζίνη επιβαρύνθηκαν 17.261 ευρώ περισσότερα και για το πετρέλαιο κίνησης 12.507 ευρώ περισσότερα.

5,5 σεντ το λίτρο πιο πάνω από ΕΕ

Εν τω μεταξύ ο Σύνδεσμος Καταναλωτών επισημαίνει ότι η μέση λιανική τιμή πώλησης των καυσίμων στην Κύπρο, χωρίς τους φόρους, είναι μέχρι 5,5 σεντ το λίτρο πιο υψηλή από τον μέσο όρο της ΕΕ. Μάλιστα καταγγέλλει ότι αυτό «είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί», αφήνοντας σαφείς αιχμές για φαινόμενα ακρίβειας.

Όπως αναφέρεται, τον Νοέμβριο η μέση λιανική τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς τους φόρους, ήταν 0,550 σεντ το λίτρο, ενώ στην Κύπρο 0,554 σεντ. Επίσης στο πετρέλαιο κίνησης η μέση τιμή στην ΕΕ ήταν 0,606 σεντ το λίτρο, ενώ στην Κύπρο 0,642 σεντ. Ακόμη, στο πετρέλαιο θέρμανσης η μέση τιμή στην ΕΕ ήταν 0,554 σεντ, ενώ στην Κύπρο 0,609 σεντ.

«Παρατηρούμε ότι υπάρχει αισθητή απόκλιση της μέσης τιμής στην Κύπρο κατά 3,6 σεντ το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης και πολύ σημαντική απόκλιση στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 5,5 σεντ το λίτρο. Για τη βενζίνη 95 υπάρχει απόκλιση μόνο 0,4 σεντ το λίτρο. Η σημαντική απόκλιση στο πετρέλαιο θέρμανσης, προφανώς οφείλεται στη μη εισαγωγή νέων φορτίων πετρελαίου θέρμανσης λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών. Όμως, είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί η διαφορά των 5,5 σεντ το λίτρο. Επίσης είναι δύσκολο, λόγω απουσίας στοιχείων και πληροφοριών, να δικαιολογηθεί η διαφορά των 3,6 σεντ το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης», αναφέρεται.

Σημειώνεται ότι μετά τους φόρους η μέση τιμή της βενζίνης είναι 1,417 σεντ στην ΕΕ και 1,182 σεντ στην Κύπρο, στο πετρέλαιο κίνησης 1,337 σεντ και 1,252 σεντ. αντίστοιχα και στο πετρέλαιο θέρμανσης 0,805 σεντ και 0,826 σεντ.