Νέες ρυθμίσεις στα τέλη κυκλοφορίας

Του Αντώνη Αντωνίου*

Προσχέδιο Νομοσχεδίου για Νέες Ρυθμίσεις στα Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων που εγγράφονται για πρώτη φορά στην Κύπρο τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση.
Σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο, η διαφοροποίηση των σχετικών νομοθεσιών κρίνεται επιτακτική, ώστε να προωθηθούν τεχνολογικά αναβαθμισμένα οχήματα για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εκπομπή CO2 και ατμοσφαιρικών ρύπων.

Οι τέσσερις βασικές πρόνοιες του Νομοσχεδίου προβλέπουν:
1. Την κατάργηση του Φόρου Κατανάλωσης για όλα τα οχήματα.
2. Αύξηση του τέλους, περίπου κατά 30%, της παραμέτρου που βασίζεται στις εκπομπές CO2.
3. Εισαγωγή νέου τέλους, που θα βασίζεται στην παράμετρο των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων (οξείδιο του αζώτου, αιωρούμενα σωματίδια) και θα κυμαίνεται από 0 έως 600 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψιν την αντιρρυπαντική τεχνολογία κατά την περίοδο κατασκευής του οχήματος.
4. Κίνητρο για απόσυρση οχήματος μεγάλης ηλικίας (15 ετών και άνω) και εγγραφή καινούργιου, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (μηδενικό τέλος κυκλοφορίας για περίοδο 5 ετών).

Η υιοθέτηση μέτρων, που λειτουργούν ως κίνητρο για προώθηση τεχνολογικά αναβαθμισμένων οχημάτων, για μείωση των αρνητικών επιπτώσεων, είναι προς την ορθή κατεύθυνση.
Ταυτόχρονα, όμως, οι όποιες αλλαγές πρέπει να στοχεύουν στην απλοποίηση του φορολογικού συστήματος και στην άρση υφιστάμενων στρεβλώσεων και όχι στη δημιουργία νέων.

Με μια πρώτη ανάλυση των προνοιών του προσχεδίου του Νομοσχεδίου, εντοπίζονται στρεβλώσεις που θα προκαλέσουν αντιδράσεις και αναστάτωση στο εμπόριο αγοραπωλησίας οχημάτων.

Για αρκετές κατηγορίες μεταχειρισμένων οχημάτων, που θα εγγράφονται με την προτεινόμενη Νέα Ρύθμιση, θα καταβάλλεται ετήσιο τέλος κυκλοφορίας 3 έως και 4 φορές περισσότερο από το τέλος που καταβάλλεται σήμερα για τα αντίστοιχα, ίδιου τύπου, εγγεγραμμένα οχήματα.
Αυτό θα λειτουργήσει αρνητικά για τους καταναλωτές και θα πλήξει τις χαμηλά αμειβόμενες ομάδες του πληθυσμού μας, που αδυνατούν να αγοράσουν ένα καινούργιο αυτοκίνητο.

Το αρμόδιο Υπουργείο, αφού ολοκληρώσει τον δημόσιο διάλογο, ακούγοντας τις απόψεις όλων των εμπλεκομένων φορέων, οφείλει να βελτιώσει τις πρόνοιες του Νομοσχεδίου, ώστε αυτό να είναι μεν προσαρμοσμένο στη Νέα Ρύθμιση του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών, αλλά την ίδια στιγμή να μην στραγγαλίζει τον μέσο και χαμηλά αμειβόμενο καταναλωτή.

*Αντιπρόεδρος Δημοκρατικού Κόμματος

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.