Οι νέες τεχνολογίες σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο θα αποτελέσουν το αντικείμενο συζήτησης των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ κατά τη διάρκεια της άτυπης συνάντησης των ΥΠΑΜ στις 28 και 29 Αυγούστου, ανακοίνωσε σήμερα η Φινλανδική Προεδρία. Τα θέματα συζήτησης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την τεχνητή νοημοσύνη και την επίδραση της αλλαγής του κλίματος στην άμυνα και την ασφάλεια.

Η σύνοδος θα προεδρεύεται από την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας Federica Mogherini. Η Φινλανδία, η οποία σήμερα ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπείται από τον Υπουργό Άμυνας Antti Kaikkonen.

Σύμφωνα με την Προεδρία η τεχνητή νοημοσύνη και η ψηφιοποίηση δημιουργούν θεμελιώδεις αλλαγές στην κοινωνία, με επιπτώσεις που εκτείνονται επίσης στην άμυνα. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της, η Φινλανδία στοχεύει να ενθαρρύνει τη συζήτηση σχετικά με τις επιπτώσεις των εξελίξεων και να ενθαρρύνει την εκμετάλλευσή τους στην ανάπτυξη της άμυνας της ΕΕ.

“Οι νέες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζουν το λειτουργικό περιβάλλον της άμυνας. Χρειαζόμαστε συνεργασία για την προώθηση και αξιοποίηση αυτών των νέων τεχνολογιών. Η ΕΕ μπορεί να επηρεάσει την πορεία των διεθνών εξελίξεων “, δήλωσε ο Φινλανδός Υπουργός.

Οι Υπουργοί Άμυνας θα συζητήσουν τη συνολική κατάσταση μαζί με κορυφαίους εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα. Οι συνομιλίες θα επιδιώξουν μια βαθύτερη κατανόηση τόσο των ευκαιριών όσο και των προκλήσεων που μπορεί να προσφέρει η ΑΙ και οι νέες τεχνολογίες στον τομέα της άμυνας. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Εθνών και μια ομάδα εμπειρογνωμόνων (Global Tech Panel) που προσκλήθηκε από την Ύπατο Εκπρόσωπο Mogherini. Οι υπουργοί θα ασχοληθούν επίσης με δεοντολογικά και νομικά ζητήματα που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση.

Αμυντική συνεργασία – ακρογωνιαίος λίθος της συνολικής ασφάλειας
——————-
“Τα τελευταία χρόνια έχουν ληφθεί σημαντικά μέτρα για την εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας της ΕΕ”, η Φινλανδία ανακοίνωσε ότι “υποστηρίζει αυτές τις εξελίξεις κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της” και υπογραμμίζει “το ρόλο της ΕΕ στην καθιέρωση αμυντικής συνεργασίας”.

Η αμυντική συνεργασία της ΕΕ συνίσταται στην ενίσχυση της άμυνας των κρατών μελών της με την αξιοποίηση μέσων της ΕΕ. Τα τελευταία χρόνια, η αμυντική συνεργασία έχει καταστεί πιο εκτεταμένη και καλύπτει ευρύτερο φάσμα τομέων. Η ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας μπορεί, για παράδειγμα, να συμβάλει στη βελτίωση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας. Στην πράξη, διευκολύνει την μετακίνηση στρατευμάτων και εξοπλισμού στην Ευρώπη. Η ΕΕ εργάζεται σε στενή συνεργασία με τους εταίρους της για την ανάπτυξη αμυντικής συνεργασίας. Εκπρόσωποι του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ θα συμμετάσχουν επίσης στη συνάντηση του Ελσίνκι.

“Η αμυντική συνεργασία έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να το εξετάσουμε από πολλές οπτικές γωνίες και με γνώμονα και το μέλλον”, συμπλήρωσε ο Antii Kaikkonen.

Κατά την πρώτη σύνοδο εργασίας τους την Πέμπτη, οι Υπουργοί Άμυνας θα συζητήσουν επιπλέον τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ασφάλεια και την άμυνα, θα ακολουθήσουν συνομιλίες για την ασφάλεια στη θάλασσα και η ημέρα θα τελειώσει με τη συζήτηση για τις υβριδικές απειλές μαζί με τους υπουργούς Εξωτερικών. Οι υπουργοί θα αξιολογήσουν τα προκαταρκτικά αποτελέσματα και τις εμπειρίες των συζητήσεων που βασίζονται σε σενάρια που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο στο Ελσίνκι. Στόχος των συζητήσεων είναι να βρεθούν τρόποι για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την ευαισθητοποίηση των υβριδικών απειλών στην ΕΕ.