Μέσα από Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού προωθεί τη στήριξη και ανάπτυξη της αλιείας και άλλων συναφών επαγγελματικών δράσεων.

Του Χρήστου Χαραλάμπους

Μια νησιωτική περιοχή ήταν και παραμένει η Λεμεσός και σαν τέτοια, αναπόφευκτα, παρουσίαζε παλαιότερα μια έντονη δραστηριότητα στον τομέα της αλιείας και γενικότερα σε ό,τι είχε να κάνει με τη θάλασσα. Η ραγδαία, ωστόσο, ανάπτυξη, ιδιαίτερα της αστικής περιοχής, αλλοίωσε σε κάποιο βαθμό αυτό τον παραδοσιακό χαρακτήρα στρέφοντας το ενδιαφέρον των δραστηριοτήτων σε άλλους τομείς. Κι όμως η θάλασσα και ο πλούτος της εξακολουθούν να είναι εκεί όπως και οι άνθρωποι, οι οποίοι (μέσα από διαφορετικά  πλέον δεδομένα) ασχολούνται επαγγελματικά, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με το θαλασσινό στοιχείο και ό,τι μπορεί να παραχθεί από αυτό.

Σε μια προσπάθεια να αναδειχθεί στις πραγματικές του διαστάσεις ο θαλασσινός χαρακτήρας της Λεμεσού και παράλληλα να στηριχθούν και να αναπτυχθούν οι επαγγελματικές δραστηριότητες που καλύπτουν αυτό τον τομέα, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού (ΑΝΕΛΕΜ) συμμετέχει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την Κυπριακή Δημοκρατία και αφορά ποσόν 3 εκ. περίπου ευρώ.

Αυτή η πρωτοβουλία προσβλέπει στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη των επαγγελματιών ψαράδων και όσων επαγγελματικά ασχολούνται με τη διάθεση ή μεταποίηση αλλά και προβολή και ανάδειξη του αλιευτικού πλούτου και της θαλασσινής ιστορίας και παράδοσης της Λεμεσού και γενικότερα της Κύπρου. Θεωρείται, δε, βέβαιο ότι μέσα από την εφαρμογή αυτού του Προγράμματος θα υπάρξει αύξηση της απασχόλησης κυρίως στις παράκτιες κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και γενικότερα τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας και κατά συνέπεια θα δημιουργηθούν και νέες θέσεις εργασίας.

Μιλώντας στην «Κυριακάτικη Χαραυγή» και αναλύοντας τους στρατηγικούς στόχους, ο διευθυντής της ΑΝΕΛΕΜ, Ράκης Πιερίδης, επισημαίνει ιδιαίτερα το γεγονός ότι «θα αναδειχθεί η αυθεντικότητα και ο χαρακτήρας της επαρχίας Λεμεσού ως μιας ιστορικά αλιευτικής περιοχής και μέσα από αυτή την προβολή θα προωθηθεί η εδαφική συνοχή, η κοινωνική ευημερία και η πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής».

Παράλληλα θα προωθηθεί η διασύνδεση της θαλάσσιας αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας με τη μεταποίηση και τον αλιευτικό τουρισμό, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη διατήρηση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της καινοτομίας και της διά βίου εκπαίδευσης. Η ανάπτυξη περισσότερων παραγωγικών ή μη κλάδων και δραστηριοτήτων, όπως είναι ο αλιευτικός τουρισμός, οι παραδοσιακές αλιευτικές δραστηριότητες, η παραγωγή και η προβολή των τοπικών αλιευτικών προϊόντων και οι αλιευτικές πολιτιστικές δραστηριότητες, περιλαμβάνονται επίσης στους στρατηγικούς στόχους.

Από την Αμαθούντα και το Ακρωτήρι μέχρι το… Τρόοδος

Επικαλούμενος το γεγονός ότι ο μισός σχεδόν πληθυσμός της επαρχίας Λεμεσού κατοικεί σε αλιευτικές περιοχές, αλλά και το ότι η περιοχή παρέμβασης διαθέτει φυσικό περιβάλλον με διευρυμένη βιοποικιλότητα, ο κ. Πιερίδης κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην περιοχή Ακρωτηρίου, όπου φιλοξενούνται πολλά είδη χλωρίδας και πανίδας, όπως και στις εκτάσεις που περιλαμβάνονται στο Δίκτυο Natura 2000 ή προστατεύονται από τη συνθήκη Ramsar, αλλά και στην περιοχή της Αρχαίας Αμαθούντας που περιλαμβάνεται στην κοινότητα Αγίου Τύχωνα και αποτελεί Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή.

Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την περιοχή Αμαθούντας, επισημαίνεται ότι εκεί έχει κατασκευαστεί ο πρώτος τεχνητός ύφαλος στην Κύπρο, ενώ το βυθισμένο αρχαίο λιμάνι αποτελεί ιστορικό μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τον αλιευτικό τομέα, σύμφωνα και με στοιχεία του 2015, στην περιοχή παρέμβασης εντοπίζονται δύο αλιευτικά καταφύγια, στα οποία ελλιμενίζονται περίπου 65 σκάφη παράκτιας αλιείας και οκτώ πολυδύναμα σκάφη, δύο τράτες χωρικών και πέντε διεθνών υδάτων, ενώ τονίζεται ότι στην ευρύτερη περιοχή δραστηριοποιούνται πολλές επιχειρήσεις άρρηκτα συνδεδεμένες με τα αλιευτικά προϊόντα και τις υπηρεσίες του αλιευτικού κλάδου, όπως ψαροταβέρνες, ψαραγορές, μεταποιητικές μονάδες αλιευτικών προϊόντων και ιχθυοκαλλιέργειες γλυκών και αλμυρών υδάτων.

Πιο συγκεκριμένα -και με βάση την πρόσκληση για την υποβολή της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων- οι αλιευτικές περιοχές που καταγράφονται στην επαρχία της Λεμεσού είναι η περιοχή του Δήμου Λεμεσού και οι κοινότητες Ακρωτηρίου, Μονής,  Πεντακώμου, το Πισσουρίου και Φοινιού. Παράλληλα, όμως, έχουν καταγραφεί και άλλες περιοχές με αξιόλογους ανθρωπογενείς, φυσικούς και οικονομικούς πόρους, που συντελούν στη βιώσιμη αλιευτική ανάπτυξή τους. Αυτές είναι ο Δήμος Γερμασόγειας, ο Άγιος Τύχωνας, η Αυδήμου, η Επισκοπή, το Μοναγρούλι και η Τριμίκλινη, που προτάθηκαν και εγκρίθηκαν τον Ιούνιο του 2017 από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος.

Ένα ευρύ φάσμα δράσεων

Αναφερόμενος σε κάποιες δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος, κάποιες από τις οποίες αναμένεται να προκηρυχθούν στα μέσα του 2018, ο διευθυντής της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχίας Λεμεσού επισημαίνει, μεταξύ άλλων, και τι ακόλουθες:

– Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός χώρων εστίασης και αναψυχής στον τομέα της αλιείας

– Ενίσχυση της εμπορίας και της μεταποίησης των αλιευτικών προϊόντων

– Βασικές υποδομές αλιευτικών περιοχών (αναπλάσεις ή και αναβαθμίσεις παραλιακών μετώπων)

– Σχέδιο χορηγιών αλιευτικού τουρισμού

– Κατάρτιση απασχολουμένων στον αλιευτικό κλάδο σε θέματα διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων τους και βελτίωσης των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων

– Εκπαίδευση για απόκτηση πιστοποιητικού κυβερνήτη ακτοπλοϊκού σκάφους

– Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με θέμα τη θάλασσα και την αλιεία

– Δραστηριότητες συνεργασίας διακρατικού και διατοπικού χαρακτήρα

Σημειώνεται ότι δικαιούχοι του Προγράμματος είναι τα μέλη της ΑΝΕΛΕΜ, καθώς και οι επιχειρήσεις που συνδέονται με τον αλιευτικό κλάδο και εδρεύουν στις εμπλεκόμενες περιοχές. Το Πρόγραμμα καλύπτει επίσης δικαιούχους των υπολοίπων δράσεων όπως οι αλιείς (επαγγελματίες Α’ και Β’ κατηγορίας), οι ιδιοκτήτες πολυδύναμων αλιευτικών σκαφών, υδατοκαλλιεργητές, μεταποιητές, συλλογικές οργανώσεις και ιδιωτικοί φορείς.