Νέναντ Μπογκντανοβιτς: Στόχος να διασφαλιστεί η πολιτισμική και γλωσσική πολυμορφία

Συνέντευξη στον Αντώνη Γεωργίου
Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020» αποτελεί ένα σημαντικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα που στοχεύει στη στήριξη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, σε μια περίοδο που τα κονδύλια για τον Πολιτισμό σε εθνικό επίπεδο μειώνονται ή δεν αρκούν,  δίνοντας έτσι μια επιπρόσθετη ευκαιρία χρηματοδότησης. Μιλάμε  για το πρόγραμμα με τον Νέναντ Μπογκντάνοβιτς, εκτελεστικό διευθυντή του Ιδρύματος Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου και επικεφαλής του Γραφείου Δημιουργική Ευρώπη Κύπρου. Συζητούμε πώς το Γραφείο θα βοηθήσει ώστε να αλλάξει η άποψη, που επικρατεί, ότι μικροί οργανισμοί και ομάδες δεν μπορούν να απορροφήσουν κονδύλια και πώς θα μπορέσει το πρόγραμμα αυτό να βοηθήσει πραγματικά την πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου.

ΝΕΝΑΝΤ ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΟΒΙΤΣ

Ενθαρρύνουμε τους οργανισμούς να συμμετέχουν πιο ενεργά στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»

Τι ακριβώς είναι το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020» (Creative Europe);

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» της ΕΕ υποστηρίζει τον ευρωπαϊκό πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να αυξήσουν τη συμβολή τους στην απασχόληση και την ανάπτυξη. Με προϋπολογισμό ύψους 1,46 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014 – 2020, θα υποστηρίξει δεκάδες χιλιάδες καλλιτέχνες και επαγγελματίες, καθώς και oργανώσεις που δραστηριοποιούνται στις τέχνες του θεάματος, στις καλές τέχνες, στις εκδόσεις, στις ταινίες, στην τηλεόραση, στη μουσική, σε διατομεακές τέχνες, στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς και στη βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών . Η χρηματοδότηση θα τους επιτρέψει να δραστηριοποιηθούν σε όλη την Ευρώπη, να απευθυνθούν σε νέα ακροατήρια και να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται στην ψηφιακή εποχή.

Χωρίζεται σε κάποια υποπρογράμματα;

Αποτελείται από το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός», το οποίο στηρίζει τους oργανισμούς του πολιτιστικού τομέα που ασχολούνται με τις παραστατικές και εικαστικές τέχνες ή λογοτεχνία και το υποπρόγραμμα MEDIA, για οργανισμούς οπτικοακουστικού τομέα που ασχολούνται με παραγωγούς ταινιών , τηλεόρασης ή βιντεοπαιχνίδια, καθώς και από τις διατομεακές δράσεις όπως τους εγγυητικούς μηχανισμούς για διευκόλυνση χρηματοδότησης και επαρκής κεφαλαιοποίησης των πολιτιστικών και των δημιουργικών επιχειρήσεων .

Τι προωθεί μέσω αυτών των προγραμμάτων η Ευρωπαϊκή Eνωση;

Η Δημιουργική Ευρώπη στοχεύει να διασφαλιστεί, να αναπτυχθεί και να προωθηθεί η ευρωπαϊκή πολιτισμική και γλωσσική πολυμορφία και να αναδειχθεί η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης. Ταυτόχρονα θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα, ιδίως εκείνη του οπτικοακουστικού τομέα, με σκοπό την προώθηση έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020.

Ποιος ο ρόλος των γραφείων «Δημιουργική Ευρώπη» που βρίσκονται στις διάφορες  ευρωπαϊκές χώρες;

Τα Γραφεία έχουν ως κύριους σκοπούς να προωθούν το πρόγραμμα σε ευρύ κοινό, να παρέχουν βοήθεια και πληροφόρηση σε ενδιαφερόμενους πολιτιστικούς και δημιουργικούς οργανισμούς, να ενθαρρύνουν τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών , οργανισμών και δικτύων του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα και να παρέχουν πληροφόρηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ανάλογους τομείς στην Κύπρο. Οι δραστηριότητες των Γραφείων θα περιλαμβάνουν δημόσιες παρουσιάσεις του προγράμματος σε γεγονότα (συνέδρια, φεστιβάλ, συμπόσια κτλ),  διοργάνωση σεμιναρίων , εργαστηρίων και ημερίδων , βοήθεια μέσω ατομικών συναντήσεων με οργανισμούς, δημιουργία και ενημέρωση της ιστοσελίδας, παραγωγή και διανομή ενημερωτικού υλικού, καθώς και ετοιμασία εκθέσεων και αναφορών για το πρόγραμμα.

Γιατί το ίδρυμα της Συμφωνικής Ορχήστρας ανέλαβε αυτόν το ρόλο στην Κύπρο;

Ως ένας οργανισμός του πολιτιστικού τομέα με δυνατή οργανωτική ικανότητα καθώς και πλούσια και πολυεπίπεδη δράση, το Iδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου επιλέγηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει αυτό το σημαντικό έργο. Νιώθουμε μεγάλη ευθύνη για τη διεκπεραίωση του σχεδίου δράσης του έργου και ταυτόχρονα ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη προς τον οργανισμό μας.

Πρακτικά μιλώντας ποιους αφορά το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»;

Oπως λέχθηκε προηγουμένως, το πρόγραμμα αφορά ένα ευρύ φάσμα των οργανισμών που ασχολούνται μεταξύ των άλλων με παραστατικές και εικαστικές τέχνες, την αρχιτεκτονική, τα αρχεία, τις βιβλιοθήκες και τα μουσεία, τα καλλιτεχνήματα, τα οπτικοακουστικά προϊόντα (όπως ταινίες, τηλεόραση, βιντεοπαιχνίδια και πολυμέσα), την υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά, τα σχέδια, τα φεστιβάλ, τη μουσική, τη λογοτεχνία, τις εκδόσεις, το ραδιόφωνο, κ.ά.

Το Γραφείο φιλοξενείται στο κτίριο των Πολιτιστικών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στην οδό Ιφιγενείας 27, Λευκωσία. Η ομάδα του Γραφείου αποτελείται από τους λειτουργούς υποπρογραμμάτων που είναι η κα Γιάννα Αμερικάνου για MEDIA, τηλ. 22463105, [email protected] και η Δρ Aντρη Χατζηανδρέου για το «Πολιτισμός», τηλ.22463104, [email protected] Σύντομα θα λειτουργήσει και η ιστοσελίδα www.creativeeuropecyprus.eu .

Υπάρχει η άποψη πως είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει μια μικρή ομάδα ή ένας οργανισμός να ενταχθεί σε κάποια από τα προγράμματα, πως είναι πολύ γραφειοκρατική η όλη διαδικασία, τι πιστεύετε;

Η αλήθεια είναι ότι η διαδικασία αίτησης είναι αρκετά απαιτητική όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό και τις διαδικασίες αλλά και το γεγονός ότι όλες οι αιτήσεις αξιολογούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών και Πολιτισμού. Πρόκειται για ένα ανταγωνιστικό πρόγραμμα όπου σχετικά λίγα έργα γίνονται αποδεχτά για χρηματοδότηση. Υπάρχουν όμως διάφοροι τρόποι εμπλοκής των πιο μικρών οργανισμών, κυρίως ως εταίροι. Τα αντίστοιχα Γραφεία «Δημιουργική Ευρώπη» της Ιταλίας, Πολωνίας, Σλοβενίας και Σερβίας έχουν αναπτύξει τις βάσεις δεδομένων για εξεύρεση των εταίρων, οι οποίες είναι προσβάσιμες σε όλους τους πολιτιστικούς οργανισμούς από τις 39 χώρες που λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα (28 κράτη μέλη και 11 χώρες εταίρους). Η συμμετοχή ως εταίρος δεν προϋποθέτει μεγάλες επενδύσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Από την άλλη, όλη η διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός ευρωπαϊκού προγράμματος είναι ωφέλιμη για τον οργανισμό που αποφασίζει να συμμετέχει. Ακόμα και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, τα υποστηρικτικά έγγραφα που θα δημιουργηθούν παραμένουν στη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η επόμενη αίτηση γίνεται πολύ πιο εύκολη. Επίσης, η Επιτροπή στέλνει σε όλους τις αναφορές και σχόλιά της για την αίτηση μετά την αξιολόγηση, κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει στις μελλοντικές διαδικασίες αίτησης.

Αρκετοί θεωρούν πως δεν υπάρχει η απαραίτητη διαφάνεια σε αυτά τα προγράμματα.

Η αποστολή μας είναι με κάθε τρόπο να ενθαρρύνουμε τους κυπριακούς οργανισμούς να συμμετέχουν πιο ενεργά. Το κοινό σύντομα θα μπορεί να ενημερώνεται μέσω της ιστοσελίδας μας, καθώς και μέσω της σελίδας μας στο Facebook,η οποία έχει ήδη πέρα από 1200 φίλους. Επιπρόσθετα υπάρχουν και οι κεντρικές ιστοσελίδες της Εκτελεστικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) όπου δημοσιεύονται όλες οι προκηρύξεις καθώς και η Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ).

Η Κύπρος απορρόφησε κάποιο σημαντικό κονδύλι από τη συμμετοχή της όλα αυτά τα χρόνια σε ευρωπαϊκά προγράμματα για τον Πολιτισμό;

Στα προηγούμενα χρόνια πολλοί οργανισμοί έχουν στηριχθεί από τα προγράμματα «Πολιτισμός» και MEDIA. Εξ όσων γνωρίζω από το πρόγραμμα «Πολιτισμός» χορηγήθηκαν το Iδρυμα Aρτος, η Στέγη Σύγχρονου Χορού Λεμεσού, το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών «Μίτος», η Πολιτιστική Κίνηση Λεμεσού «Επιλογή», ο πολιτιστικός οργανισμός «Ιδεόγραμμα» κ.ά.. Από το πρόγραμμα MEDIA να αναφέρω την εταιρεία οπτικοακουστικών παραγωγών ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΙΛΜΣ, AMP Film Works Ltd, Brave New Culture, Lychnari Productions, F .T. Forest Troop Ltd, Artimages και Odeon Κύπρου.

Πέραν από την ενημέρωση το Γραφείο σας μπορεί να βοηθήσει και σε πιο πρακτικά ζητήματα;

Η αποστολή του Γραφείου δεν είναι να συμπληρώνει τις αιτήσεις. Η βασική ιδέα του έργου, η ανάπτυξη των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων , η δημιουργία προϋπολογισμού και συνοδευτικών εγγράφων είναι εργασίες που πρέπει να γίνουν από κάθε αιτητή. Σε περίπτωση που χρειάζεται βοήθεια στην ερμηνεία των κανονισμών ή διευκρινίσεις, το Γραφείο θα προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια, επικοινωνώντας με τα κεντρικά γραφεία στις Βρυξέλλες.

Η προσφυγική κρίση, πώς αντικρίζεται, αν αντικρίζεται, σε τέτοια προγράμματα;

Τον τελευταίο καιρό η Ευρώπη δέχθηκε εκατομμύρια πρόσφυγες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρωτοπορεί στις πρωτοβουλίες οι οποίες ενθαρρύνουν όλα τα κράτη μέλη να δεχθούν τους ανθρώπους οι οποίοι βρέθηκαν χωρίς στέγη λόγω πολέμου στη Συρία και σε άλλες χώρες. Ενδεικτικά να αναφέρω την πρόσφατη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά στις δραστηριότητες που έχουν ως στόχο την ένταξη των μεταναστών

(Στην φωτογραφία Νέναντ Μπογκντάνοβιτς, Γιάννα Αμερικάνου, Άντρη Χατζηανδρέου)

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.