Νέο ερευνητικό έργο εξασφάλισε το Ωκεανογραφικό Κέντρο

  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.


Τη συμμετοχή του ως ένας από τους δέκα εταίρους από χώρες της Μεσογείου, σε ένα σημαντικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την αποτελεσματική αξιοποίηση της υποβρύχιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου, εξασφάλισε το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το Ωκεανογραφικό Κέντρο εξασφάλισε χρηματοδότηση συνολικού ύψους €224.000 από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg MED 2014-2020 για την υλοποίηση ενός νέου ερευνητικού Έργου με το ακρώνυμο BLUEMED (“Plan/Test/Coordinate Underwater Museums, Diving Parks and Knowledge Awareness Centres, in order to support sustainable and responsible tourism development and promote Blue growth in coastal areas and islands of the Mediterranean”), στο οποίο συμμετέχουν δέκα ενεργοί εταίροι και τέσσερις συνεργαζόμενοι φορείς από πέντε διαφορετικές Μεσογειακές χώρες, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Κροατία και την Κύπρο. Συντονίστρια του Έργου για το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι η Δρ Γιάννα Σαμουήλ, Ειδική Επιστήμονας στο Ωκεανογραφικό Κέντρο.

Σύμφωνα με τη Δρα Γιάννα Σαμουήλ, τα νησιά και οι παράκτιες περιοχές της Μεσογείου χαρακτηρίζονται από την πλούσια φυσική και πολιτιστική κληρονομιά που διαθέτουν, κάτι που αποτελεί τη βάση στην τουριστική –κατά κύριο λόγο- οικονομία τους. Ταυτόχρονα όμως, καλούνται να αντιμετωπίσουν μια σειρά κοινών προκλήσεων, οι οποίες λειτουργούν συχνά ως ανασταλτικός παράγοντας ανάπτυξης.

«Συγκεκριμένα, η έλλειψη συντονισμένων πολιτικών, μεθοδολογιών και εργαλείων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της κάθε περιοχής, για την ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης, συμβάλλει αρνητικά στην άνοδο της οικονομίας, εν μέσω οικονομικής κρίσης. Παράλληλα, η αναποτελεσματική προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, σε συνδυασμό με την αδυναμία ανάδειξής της, βάζει φρένο στην τουριστική ανάπτυξη μέσα απ’ το μοντέλο του βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού. Λαμβάνοντας υπόψη και τα ανεπαρκή μέτρα αντιμετώπισης των καίριων προκλήσεων λόγω της κλιματικής αλλαγής, καθίσταται κατανοητή η ανάγκη συλλογικής αντιμετώπισης όλων των πιο πάνω, μέσα σ’ ένα περιβάλλον διακρατικής συνεργασίας», σημείωσε η Δρ Σαμουήλ.

Το ερευνητικό πρόγραμμα BLUEMED θέτει ως έναν εκ των στόχων του την προστασία και διατήρηση, με ενιαίο τρόπο, της υποβρύχιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των παράκτιων και παρακείμενων θαλάσσιων περιοχών της Μεσογείου. Παράλληλα, στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομίας των περιοχών αυτών, μέσω της προώθησης και υιοθέτησης του μοντέλου για τη βιώσιμη και υπεύθυνη τουριστική ανάπτυξη. Αναγνωρίζοντας τη θεμελιώδη ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, στοχεύει επίσης στην ευθυγράμμιση, στο σχεδιασμό και την αποτελεσματική εφαρμογή των σχετικών πολιτικών, όπως τη Σύμβαση της UNESCO του 2001, το πρωτόκολλο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών κ.λπ.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει στη σωστή αξιοποίηση και προστασία της υποβρύχιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω του σωστού σχεδιασμού, ελέγχου και συντονισμού των Υποβρύχιων Μουσείων, Καταδυτικών Πάρκων και των Κέντρων Ευαισθητοποίησης και Γνώσης.

Σημειώνεται ότι πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο θα πραγματοποιηθεί ενδελεχής μελέτη των βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται με την προστασία και ανάδειξη της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς, δίνοντας έμφαση στη λειτουργία επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων και αρχαίων ναυαγίων. Παράλληλα, επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση του κοινού στο συγκεκριμένο θέμα και η προώθηση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου.

Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος θα πραγματοποιηθούν πιλοτικές εφαρμογές στις περιοχές Capo Rizzuto και Baia bay στην Ιταλία, στο δυτικό Παγασητικό και τις Σποράδες στην Ελλάδα και στην περιοχή Cavtat στην Κροατία.

Οι δράσεις αυτές θα αφορούν συγκεκριμένα:

  1. Το σχεδιασμό ενός συστήματος διαδικασιών και πρακτικών πολιτικής, διαχείρισης, δικτύωσης και προώθησης των Υποβρύχιων Μουσείων, των Καταδυτικών Πάρκων και των Κέντρων Ευαισθητοποίησης και Γνώσης που θα δοθεί στις τοπικές/περιφερειακές αρχές.
  2. Την προώθηση καινοτόμων υπηρεσιών και τεχνολογιών κατάδυσης για ενίσχυση του καταδυτικού τουρισμού.
  3. Την αύξηση προσέλκυσης ατόμων που ενδιαφέρονται για τις καταδυτικές δραστηριότητες στις πιλοτικές περιοχές.
  4. Την ανάδειξη της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο ευρύτερο κοινό, μέσω της τρισδιάστατης (3D) απεικόνισης σε μουσεία και σε Κέντρα Ευαισθητοποίησης και Γνώσης.
  5. Τη δημιουργία web πλατφόρμας, για την ενιαία τουριστική προβολή και δικτύωση της υποβρύχιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία θα φέρει τον τίτλο «Υποβρύχιες Φυσικές και Πολιτιστικές Διαδρομές στη Μεσόγειο».

Το έργο έχει συνολική διάρκεια 3 ετών, με ημερομηνία έναρξης την 1η Νοεμβρίου 2016 και ημερομηνία λήξης την 31η Οκτωβρίου 2019, και συνολικό προϋπολογισμό €2.797.549.

Το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου, αναφέρεται στην ανακοίνωση, θα συμβάλει ουσιαστικά σε δράσεις που αφορούν την ανάπτυξη μεθοδολογιών, τρόπων αξιολόγησης, βασικών δεικτών απόδοσης, ερωτηματολογίων, καθώς και σε δράσεις που αφορούν τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. Ένα σημαντικό κομμάτι των δραστηριοτήτων στις οποίες εμπλέκεται το Ωκεανογραφικό Κέντρο αφορούν την πραγματοποίηση δειγματοληψιών και καταγραφή βιοποικιλότητας και διαφόρων περιβαλλοντικών παραμέτρων στο πλαίσιο εκπόνησης περιβαλλοντικών μελετών για τις πιλοτικές περιοχές.

Παράλληλα, μέσα απ’ τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα BLUEMED, το Ωκεανογραφικό Κέντρο θα έχει τη μοναδική ευκαιρία να συνεργαστεί με εταίρους που διαθέτουν ουσιαστική εμπειρία σε θέματα ενάλιας αρχαιολογίας, αποκομίζοντας έτσι σημαντικές γνώσεις στο συγκεκριμένο τομέα. Επίσης, μέσω της απόκτησης εμπειριών σε θέματα ανάπτυξης, διαχείρισης και ανάδειξης Υποβρύχιων Μουσείων, Καταδυτικών Πάρκων και Κέντρων Ευαισθητοποίησης και Γνώσης θα μπορέσει να συμβάλει ουσιαστικά στη μελλοντική εφαρμογή τους και στη χώρα μας.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.