Στόχος του Υπουργείου Υγείας είναι όπως οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Νέου Κρατικού Χημείου ολοκληρωθούν το 2023.

Στο παρόν στάδιο η ανέγερση του νέου κτιρίου του Γενικού Χημείου του Κράτους ευρίσκεται στο στάδιο της επικαιροποίησης της αρχικής κτιριολογικής μελέτης, ώστε να καταστεί δυνατή η προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου σε εργολάβο με τη μέθοδο μελέτης κατασκευής και δωδεκαετούς συντήρησης, για τελικά αρχιτεκτονικά σχέδια, μέχρι το τέλος του 2019.

Το Υπουργείο Υγείας είχε ανησυχίες κατά πόσον τα 18 δεκάρια που διέθετε το Τμήμα Δασών ήταν αρκετά για την εύρυθμη λειτουργία του νέου κτιρίου του Γενικού Χημείου του Κράτους, αφού ο αρχικός προσφερόμενος χώρος ήταν της τάξεως των 70 δεκαρίων.

Μετά από διαβουλεύσεις με το Τμήμα Δασών, κάτω από την αιγίδα των Υπουργών Υγείας και Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, παραχωρήθηκε ακόμα μισό δεκάριο (ώστε να μην επηρεάζεται δασικός χώρος) και έγινε μερική τροποποίηση της κτιριολογικής μελέτης, ώστε η τοποθέτηση του κτιρίου στον διαθέσιμο χώρο να επιτρέπει αύξηση του χώρου στάθμευσης, αφού η δυσλειτουργία οφειλόταν στην έλλειψή του.

Με τη μείωση του εμβαδού από 70 δεκάρια που ήταν αρχικά σε 18,5, ο συντελεστής δόμησης μειώθηκε και δεν προβλέπει δυνατότητα ανέγερσης τριώροφου κτιρίου, όπως είναι οι ανάγκες του Γενικού Χημείου του Κράτους, γι’ αυτό και το Τμήμα αποτάθηκε στον αναπληρωτή διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως για την παροχή άδειας για παρέκκλιση.

Άννα Μισιαούλη