Νέος αποθηκευτικός χώρος για εναλλακτικά καύσιμα στο Βασιλικό

Πράσινο φως από το Τμήμα Περιβάλλοντος για χρήση τεμαχίου στην Τόχνη

 

Νέος αποθηκευτικός χώρος για αποθήκευση υλικών που χρησιμεύουν ως εναλλακτικά καύσιμα για την Τσιμεντοποιία Βασιλικού θα δημιουργηθεί στην περιοχή Βασιλικού. Το Τμήμα Περιβάλλοντος άναψε το πράσινο φως για διαμόρφωση τεμαχίου στην Τόχνη, το οποίο θα χρησιμεύσει για αποθήκευση εναλλακτικών καυσίμων και πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία για υποκατάσταση συμβατικών καυσίμων petcoke και coal και της ούμπρας, που είναι φυσικός πόρος. Με αυτόν τον τρόπο, όπως αναφέρεται στην Έκθεση Πληροφοριών που υποβλήθηκε στο Τμήμα Περιβάλλοντος, επιτυγχάνεται μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου.

Τα προς αποθήκευση υλικά είναι από συμβατικές πρώτες ύλες (π.χ. φθοριούχο ασβέστιο, ούμπρα), καθώς και εναλλακτικά καύσιμα (bales RDF) και εναλλακτικές πρώτες ύλες (π.χ. λάσπες από τον καθαρισμό αερίων από τη βιομηχανία παραγωγής χάλυβα (AFO), ερυθρά ιλύς από την παραγωγή αλουμίνας (σιδηραλουμίνα) και γυαλί συσκευασίας).

Στο εργοστάσιο της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού υπάρχει αδειοδοτημένος χώρος αποθήκευσης περίπου 15.000 τόνων. Η αύξηση της αξιοποίησής του ως εναλλακτικό καύσιμο που θα υποκαταστήσει ρυπογόνα συμβατικά καύσιμα petcoke και coal, και κατά συνέπεια των ποσοτήτων διαχείρισης των συγκεκριμένων υλικών, επιβάλλει την αύξηση των αποθηκευτικών χώρων ώστε να υπάρχει επάρκεια.

Η θέση που χρησιμοποιείται σήμερα ανήκει πλέον στην περιοχή που έχει παραχωρηθεί για την ανάπτυξη του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού και οι αρμόδιες Αρχές έχουν ζητήσει από την εταιρεία τη μετακίνηση των αποθηκευμένων ποσοτήτων. Η εταιρεία έχει εξεύρει ως εναλλακτική τοποθεσία προσωρινής αποθήκευσης χώρο εντός του λατομείου αργίλου της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού, ο οποίος έλαβε μεν έγκριση από την Περιβαλλοντική Αρχή, ωστόσο η Πολεοδομική Αρχή απέρριψε την αίτηση με το αιτιολογικό ότι η προσωρινή αποθήκευση εντός του λατομείου αργίλου δεν είναι σύμφωνη με τις εγκεκριμένες χρήσεις που προβλέπονται στο Χωροταξικό Σχέδιο της περιοχής Βασιλικού. Κατόπιν τούτου, η εταιρεία πρότεινε ως εναλλακτικό χώρο το συγκεκριμένο τεμάχιο.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος ζήτησε τις απόψεις των τοπικών Αρχών των δύο κοινοτήτων που εμπλέκονται άμεσα, που είναι η Τόχνη και το Ζύγι, οι οποίες εξέφρασαν επιφυλάξεις λόγω της εγγύτητας του χώρου με τις οικιστικές περιοχές και του γεγονότος ότι η περιοχή είναι ήδη βεβαρημένη. Παρόλα αυτά, το Κοινοτικό Συμβούλιο Τόχνης έδωσε τη συγκατάθεσή του ζητώντας αντισταθμιστικά από την Τσιμεντοποιία Βασιλικού. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ζυγίου περιορίστηκε στη διατύπωση ανησυχιών μεταξύ άλλων και για την πιθανότητα προσθήκης και άλλων υλικών στο μέλλον. Η Περιβαλλοντική Αρχή εξέδωσε θετική γνωμάτευση στις 20 Φεβρουαρίου 2023.

 

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Το Τμήμα Περιβάλλοντος γνωμάτευσε ότι δεν προκύπτουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του έργου, στο οποίο θα αποθηκεύονται τα υλικά χωρίς οποιαδήποτε διαχείριση. Σύμφωνα με την Περιβαλλοντική Αρχή, το τεμάχιο είναι κατάλληλο λόγω εγγύτητας για προμήθεια της Τσιμεντοποιίας με τα υλικά που χρησιμοποιεί ως εναλλακτικά καύσιμα.

 

Τάσος Περδίος

 

 

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.