Νέους κανόνες για διαφάνεια και διαχείριση στις βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις στον τουρισμό, προωθεί η Κομισιόν

Πρόταση για σειρά μέτρων για περισσότερη διαφάνεια στις βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις μεταξύ άλλων μέσα από πλατφόρμες όπως το AirBnB ή το Booking.com προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ανακοινώθηκε σήμερα. Στόχος, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, είναι η στήριξη των αρχών στην προσπάθεια να διασφαλιστεί η ισορροπημένη ανάπτυξη στον τουριστικό τομέα κατά βιώσιμο τρόπο.


Ειδικότερα, οι νέοι κανόνες θα βελτιώσουν τη συλλογή και την ανταλλαγή δεδομένων από οικοδεσπότες και διαδικτυακές πλατφόρμες. Με βάση αυτά τα δεδομένα, οι αρχές θα μπορούν να αναπτύξουν αποτελεσματικές πολιτικές όσον αφορά τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αφορούν τον τομέα της βραχυπρόθεσμης ενοικίασης.

Όπως σημειώνεται, πέρα από τα οφέλη για οικοδεσπότες και τουρίστες, οι βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις καταλυμάτων μπορούν δυνητικά να έχουν και αρνητικές επιπτώσεις για τοπικές κοινότητες, για παράδειγμα σε σχέση με την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτής στέγασης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν, οι νέοι κανόνες σχετίζονται με τη βελτίωση της διαφάνειας όσον αφορά την ταυτότητα και τις δραστηριότητες των οικοδεσποτών, καθώς και την διαφάνεια όσον αφορά τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται, να περιορίσουν τον κατακερματισμό των δεδομένων και να συμβάλουν στην πρόληψη των παράνομων καταχωρήσεων.

Σήμερα οι βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις αποτελούν το ένα τέταρτο όλων των τουριστικών διαμονών στην ΕΕ και ο αριθμός τους έχει αυξηθεί ιδιαίτερα τα καλοκαίρια του 2020 και του 2021 σε σχέση με το 2018. Οι βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις έχουν γίνει ένα κρίσιμο κομμάτι του οικοσυστήματος του τουρισμού για την ΕΕ, όπως σημειώνει η Κομισιόν.


Πιο συγκεκριμένα, το νέο πλαίσιο το οποίο προτείνει η Κομισιόν για την ανταλλαγή δεδομένων στον τομέα αυτό περιλαμβάνει:

– την εναρμόνιση των προδιαγραφών για τις καταχωρήσεις οικοδεσποτών και ακινήτων από τις εθνικές αρχές, ώστε τα συστήματα εγγραφής να είναι πλήρως διαθέσιμα στο διαδίκτυο και φιλικά προς τον χρήστη, να απαιτούν παρόμοιες πληροφορίες για τους ίδιους και τα ακίνητα, και να προνοούν μοναδικό αριθμό εγγραφής για κάθε οικοδεσπότη,

– την αποσαφήνιση των κανόνων που διασφαλίζουν πως οι αριθμοί καταχωρήσεων θα είναι δημόσια διαθέσιμοι και θα ελέγχονται, με τις πλατφόρμες να διευκολύνουν τη διαφάνεια και να προχωρούν σε τυχαίους ελέγχους για το αν οι οικοδεσπότες παρουσιάζουν τους σωστούς αριθμούς, και τις δημόσιες αρχές να μπορούν να αναστέλλουν εγγραφές και να ζητούν διαγραφές από τις πλατφόρμες για οικοδεσπότες που δεν συμμορφώνονται,

– εξορθολογισμό της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ ιστοσελίδων και δημόσιων αρχών, μεταξύ άλλων μέσω της ανταλλαγής δεδομένων μια φορά τον μήνα με αυτοματοποιημένο τρόπο για τον αριθμό διανυκτερεύσεων και επισκεπτών (προβλέπονται λιγότερες υποχρεώσεις για μικρές και πολύ μικρές πλατφόρμες),


– τη δυνατότητα της χρήσης των συγκεντρωμένων δεδομένων στις στατιστικές της Eurostat για τον τουρισμό που παράγει η Eurostat και στον επερχόμενο ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για τον τουρισμό και

– τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού πλαισίου του οποίου την εφαρμογή θα παρακολουθούν τα κράτη μέλη, θεσπίζοντας και τις απαραίτητες κυρώσεις για μη συμμόρφωση.

Αφού η πρόταση εγκριθεί από Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη θα έχουν δύο χρόνια για να δημιουργήσουν τους απαραίτητους μηχανισμούς για την ανταλλαγή δεδομένων.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.