€19,9 δις ΜΕΔ στη βάσανο των νέων νομοθεσιών

 

Στα 19,9 δισ. ευρώ ανέρχονται τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια τα οποία θα τεθούν το αμέσως επόμενο διάστημα στη βάσανο των νέων νομοθεσιών που προβλέπουν, μεταξύ άλλων, ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, ταχύρρυθμες εκποιήσεις, πωλήσεις δανείων σε τρίτους και τιτλοποιήσεις. Μάλιστα, με βάση στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε χθες η Κεντρική Τράπεζα, στα πιο πάνω περιλαμβάνονται δάνεια των εγχώριων νοικοκυριών ύψους 10,8 δισ. ευρώ καθώς και δάνεια των επιχειρήσεων ύψους 8,7 δισ. ευρώ (εκ των οποίων τα 7,7 δισ. ευρώ αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τον Μάρτιο τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις εγχώριες εργασίες των τραπεζών ανήλθαν στα 19,9 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 22 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, καταγράφοντας μείωση ύψους 2 δισ. ευρώ. Από την ανάλυση των στοιχείων φαίνεται ότι η μείωση οφείλεται, σχεδόν εξ ολοκλήρου, στο εργαλείο της ανταλλαγής ακινήτων έναντι χρέους, κάτι το οποίο οδήγησε επίσης στη μείωση του συνόλου των δανείων κατά 2,2 δισ. ευρώ (από 48,5 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα σε 46,3 δισ. ευρώ τον Μάρτιο). Μάλιστα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΚΤ, το εργαλείο της ανταλλαγής ακινήτων έναντι χρέους, το οποίο εφαρμόστηκε το προηγούμενο διάστημα κυρίως στις μεγάλες επιχειρήσεις, εφαρμόζεται πλέον και στα νοικοκυριά. Από την άλλη τα δάνεια τα οποία βρίσκονται κάτω από αναδιάρθρωση μειώθηκαν περαιτέρω στα 11,4 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 12 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα (-625,8 εκατ. ευρώ). Βάρος στις εκποιήσεις Εν τω μεταξύ, τα στοιχεία μαρτυρούν ότι οι τράπεζες σκοπεύουν να αξιοποιήσουν περισσότερο το εργαλείο των εκποιήσεων αντί των αναδιαρθρώσεων. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι προχώρησαν σε μείωση των προβλέψεών τους στα 9,7 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 11,8 δισ. ευρώ (-2,2 δισ. ευρώ). Αυτό μαρτυρεί ότι οι τράπεζες προσδοκούν ότι θα εισπράξουν περισσότερα χρήματα και με πιο γρήγορες διαδικασίες μετά την εφαρμογή των νέων νομοθεσιών. Νοικοκυριά Στα εγχώρια νοικοκυριά, τον Μάρτιο τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανήλθαν στα 10,8 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 11,4 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, καταγράφοντας μείωση ύψους 556,4 εκατ. ευρώ. Η μείωση φαίνεται ότι οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στο εργαλείο της ανταλλαγής ακινήτων έναντι χρέους, αφού το σύνολο των δανείων των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 562,7 εκατ. ευρώ (από 20,7 δισ. ευρώ σε 20,1 δισ. ευρώ). Από την άλλη, τα δάνεια τα οποία βρίσκονται κάτω από αναδιάρθρωση μειώθηκαν περαιτέρω στα 5,6 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 5,7 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα (-132,2 εκατ. ευρώ). Σημειώνεται ότι οι τράπεζες μείωσαν τις προβλέψεις τους στα 5 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 5,7 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα (-721,5 εκατ. ευρώ), κάτι που δείχνει ότι οι τράπεζες προσδοκούν ότι θα εισπράξουν περισσότερα χρήματα και με πιο γρήγορες διαδικασίες, μετά την εφαρμογή των νέων νομοθεσιών. Επιχειρήσεις Στις επιχειρήσεις τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανήλθαν στα 8,7 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 10,1 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, καταγράφοντας μείωση ύψους 1,5 δισ. ευρώ. Και σε αυτή την περίπτωση φαίνεται ότι η μείωση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο εργαλείο της ανταλλαγής ακινήτων έναντι χρεών, αφού το σύνολο των δανείων στις επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,4 δισ. ευρώ (από 19,3 δισ. ευρώ σε 17,9 δισ. ευρώ). Αντίθετα, τα δάνεια υπό αναδιάρθρωση μειώθηκαν στα 5,4 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 5,9 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα (481,2 εκατ. ευρώ), ενώ οι προβλέψεις των τραπεζών μειώθηκαν στα 4,1 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 5,9 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα (-1,8 δισ. ευρώ). Κωνσταντίνος Ζαχαρίου Πρωταθλητές ντιβέλοπερ και εταιρείες στο εμπόριο Ο μεγαλύτερος όγκος μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι συγκεντρωμένος σε εταιρείες κατασκευών, διαχείρισης ακινήτων και χοντρικού και λιανικού εμπορίου. Στην πρώτη θέση βρίσκονται οι κατασκευαστικές εταιρείες, όπου το σύνολο των δανείων ανέρχεται στα 4,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,9 δισ. ευρώ είναι μη εξυπηρετούμενα (ποσοστό 65,8%). Οι συσσωρευμένες προβλέψεις των τραπεζών ανέρχονται στα 1,4 δισ. ευρώ. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι εταιρείες στο χοντρικό και λιανικό εμπόριο, όπου το σύνολο των δανείων ανέρχονται στα 3,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 1,8 δισ. ευρώ είναι μη εξυπηρετούμενα (ποσοστό 47,1%). Οι συσσωρευμένες προβλέψεις των τραπεζών για τον κλάδο ανέρχονται σε 1,1 δισ. ευρώ. Στην τρίτη θέση βρίσκονται οι εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, όπου το σύνολο των δανείων ανέρχεται σε 3,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 1,4 δισ. ευρώ είναι μη εξυπηρετούμενα (ποσοστό 37,1%). Οι συσσωρευμένες προβλέψεις των τραπεζών ανέρχονται στα 754,2 εκατ. ευρώ. Στην τέταρτη θέση βρίσκονται οι εταιρείες παρασκευής και διαμονής φαγητού, όπου το σύνολο των δανείων ανέρχεται στα 2,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 611,1 εκατ. ευρώ είναι μη εξυπηρετούμενα (ποσοστό 27,6%) – προβλέψεις 265,8 εκατ. ευρώ. Στην πέμπτη θέση βρίσκονται οι βιομηχανίες, όπου το σύνολο των δανείων ανέρχεται στα 1,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 665,9 εκατ. ευρώ είναι μη εξυπηρετούμενα (ποσοστό 46,4%) – προβλέψεις 374,7 εκατ. ευρώ.