Νοµική γνωµάτευση-καταπέλτης για το Ταµείο Συντάξεων ∆ήµου Πάφου

Ο δήµος πήρε από το Ταµείο και χρησιµοποίησε €1.160.000 χωρίς να ζητηθεί η συγκατάθεση του προσωπικού ή των συντεχνιών του

  • Νοµική γνωµάτευση που εξασφάλισαν οι συντεχνίες των εργαζοµένων θεωρεί ότι η συγκεκριµένη πρακτική συνιστά ποινικό αδίκηµα

Του Κώστα Νάνου

Ποινικές διαστάσεις θα έχει η επιλογή του ∆ήµου Πάφου να «βάλει χέρι» στο Ταµείο Συντάξεων των υπαλλήλων του.

Οι συντεχνίες προσέφυγαν σε νοµικό οίκο και εξασφάλισαν γνωµάτευση για το θέµα στην οποία γίνεται λόγος ακόµη και για κλοπή και άλλα σοβαρά ποινικά αδικήµατα τόσο από τον δήµαρχο, όσο και από τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και συνιστάται η καταγγελία τους στην Αστυνοµία και τον Γενικό Εισαγγελέα.

Σύµφωνα µε νοµική γνωµάτευση που εξασφάλισαν οι συντεχνίες των εργαζοµένων, η συγκεκριµένη πρακτική συνιστά ποινικό αδίκηµα.

Στο παρόν στάδιο, οι παραπονούµενοι προτρέπονται να υποβάλουν παράπονο στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σύµφωνα µε τον περί Προστασίας των Μισθών Νόµο του 2007 (35(1)/2007) και να το καλέσουν να επέµβει για την επίλυση του προβλήµατος.

Ergazomenoipafos

Θα ζητηθούν ακόµα και ποινικά µέτρα, αν χρειαστεί

Αναφέρεται ακόµα ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µπορεί να λάβει ποινικά µέτρα εναντίον των παραβατών και σε περίπτωση που ο Εισαγγελέας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ή το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή η Αστυνοµία παραλείψουν να λάβουν ποινικά µέτρα έχουν τα ακόλουθα δικαιώµατα:

1. Να καταχωρίσουν ιδιωτική ποινική υπόθεση.

2. Να καταχωρίσουν αγωγή για ανάκτηση των µη αποδοθέντων ποσών.

Ο λογαριασµός που υπήρχε στο όνοµα του Ταµείου δεν υπάρχει πλέον…

Έκλεισε και τον τραπεζικό λογαριασµό!

Σηµειώνεται ότι ο λογαριασµός που υπήρχε στο όνοµα του Ταµείου και φυλάγονταν οι εισφορές του δήµου-εργοδότη και των υπαλλήλων δεν υπάρχει πλέον.

Αντί αυτού, όπως ισχυρίζονται οι συντεχνίες, ο ∆ήµος Πάφου διατηρεί λογαριασµό στο όνοµά του µε το απόθεµα που δηµιουργήθηκε από τις εισφορές όλα αυτά τα χρόνια από την ίδρυση του Ταµείου µε Νόµο. Ο λογαριασµός δεν χρησιµοποιείται πλέον όπως ορίζει ο νόµος, δηλ. «προς όφελος των εργαζοµένων», αλλά κατά το δοκούν.

Ο ∆ήµος Πάφου-εργοδότης εδώ και χρόνια (από το 2015 µέχρι σήµερα) δεν καταβάλλει τις εισφορές του. Το έλλειμµα από 19% το 2016 έγινε 41% το 2019, ενώ σήµερα είναι πολύ µεγαλύτερο.

Αναφέρεται επίσης ότι από τον Μάρτιο του 2022 µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ποσό ύψους €1.160.000 δαπανήθηκε για έργο του Προϋπολογισµού Αναπτύξεως και συγκεκριµένα για την αγορά οικοπέδου από τον ∆ήµο Πάφου για την ανέγερση φοιτητικών εστιών. ∆ηλαδή, το απόθεµα και οι εισφορές των μελών (που κρατούνται κάθε µήνα από το µισθό τους) χρηµατοδότησαν τον Προϋπολογισµό Αναπτύξεως.

Σε µια άλλη εξέλιξη, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αρνείται να εγγράψει το Ταµείο και όπως καταγγέλλουν οι συντεχνίες, ο δήµαρχος και οι δηµοτικοί σύµβουλοι δεν στέλνουν τις δηλώσεις εντιµότητας στον Έφορο για να εγγραφεί το Ταµείο.

Με όλα αυτά, οι εργαζόµενοι όπως αναφέρουν οι συντεχνίες, αισθάνονται ότι τα χρήµατα που προορίζονται για τη σύνταξή τους είναι ασφαλισµένα και εγγυηµένα µόνο όταν είναι κατατεθειµένα σε λογαριασµό ή περιουσία στο όνοµα του Ταµείου.

Σήµερα το ταµείο διαθέτει το ποσόν των 16 εκατ. ευρώ, ενώ µε βάση την αναλογιστική µελέτη που έγινε ο δήµος οφείλει στο Ταµείο 12 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, ο δήµος αντί να µεριµνήσει ώστε να συµπληρώσει το ποσό που οφείλει στο Ταµείο δανείζεται από αυτό δίχως τη συγκατάθεση των εργαζοµένων.

Τις επόµενες µέρες θα ενηµερωθεί µε επιστολή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πάφου για τη νοµική γνωµάτευση των συντεχνιών. Θα αποσταλεί επίσης σε όλα τα αρµόδια κυβερνητικά τµήµατα, τις αντίστοιχες επιτροπές της Βουλής και ανεξάρτητους θεσµούς της ∆ηµοκρατίας.

Με το επιχείρηµα της ευθύνης…

Από τον πλευρά του ∆ήµου Πάφου προβάλλεται το επιχείρηµα ότι µε βάση τη σχετική νοµοθεσία έχει την ευθύνη διαχείρισης του Ταµείου και όποιο ποσό χρησιµοποιήθηκε για την αγορά τεµαχίου θα επιστρέψει στο ταµείο και µάλιστα µε τόκο πολύ υψηλότερο από αυτόν που θα µπορούσαν να προσφέρουν οι εµπορικές τράπεζες, ακόµη και αν ήταν θετικά τα επιτόκια.

Προβάλλεται επίσης το επιχείρηµα ότι τα χρήµατα από το Ταµείο θα αξιοποιηθούν χωρίς κανένα κόστος για τους δικαιούχους και µάλιστα για ένα σκοπό από τον οποίο θα υπάρξει κοινωνικό όφελος.

Τόσο ο δήµαρχος Πάφου, όσο και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είχαν διαβεβαιώσει µε δηµόσιες δηλώσεις τους ότι όλοι οι δικαιούχοι του Ταµείου καλύπτονται πλήρως και δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν ελλείµματα.

Ποινικές διαστάσεις

Ποινικές διαστάσεις θα έχει η επιλογή του ∆ήµου Πάφου να «βάλει χέρι» στο Ταµείο Συντάξεων των υπαλλήλων του από το οποίο πήρε 1.160.000 ευρώ για να αγοράσει τεµάχιο γης και να ανεγείρει φοιτητικές εστίες για το ΤΕΠΑΚ.

Ανάλογο θέµα είχε προκύψει και πριν από 4 περίπου χρόνια, όµως λόγω αντιδράσεων ο ∆ήµος Πάφου τότε δεν προχώρησε. Πρόσφατα όµως, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, χρησιµοποιήθηκε το ποσόν του 1.160.000 ευρώ χωρίς να ζητηθεί η συγκατάθεση του προσωπικού ή των συντεχνιών του.

Αυτή τη φορά, όµως, παρά τις αντιδράσεις που υπήρξαν από τις συντεχνίες, ο ∆ήµος Πάφου επικαλούµενος νοµική γνωµάτευση πήρε αυτό το ποσό.

Faidwnasfaidwnos 1

Τεταμένες και κακές οι σχέσεις του δημάρχου με τις συντεχνίες

Οι σχέσεις του δημάρχου Πάφου με το συνδικαλιστικό κίνημα είναι τεταμένες τα τελευταία χρόνια και ουσιαστικά δεν υπάρχει καμιά επι­κοινωνία. Οι συντεχνίες καταγγέλ­λουν ότι αγνοούνται συστηματικά και δεν απαντώνται καν οι επιστο­λές τους.

Οι συντεχνίες δηλώνουν ότι για όλα τα ζητήματα που προκύ­πτουν θα υπάρξουν καταγγελίες στο Υπουργείο Εργασίας. Αυτό το διάστημα είναι σε αναμονή για τα θέματα που είχαν αναδείξει και στη δίωρη στάση εργασίας που είχαν πραγματοποιήσει τον Ιούλιο. Οι συ­ντεχνίες, όπως τον Ιούλιο, ακολου­θούν και τώρα τις διαδικασίες του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και αναμένουν διαμεσολάβηση από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας.

Δήμος Πάφου και συντεχνίες είχαν καταλήξει σε συμφωνία από τον περασμένο Δεκέμβριο, η οποία όμως όπως καταγγέλλουν δεν υλοποιήθηκε. Η συμφωνία προ­έβλεπε μεταξύ άλλων ότι ο δήμος θα προχωρούσε στην πλήρωση 22 θέσεων εργατών μέχρι 31 Ιανουα­ρίου 2022, την πλήρωση 3 θέσεων προαγωγής γραμματειακών λει­τουργών μέχρι 31 Μαρτίου 2022, την καταβολή καθυστερημένων οφειλών στο Ταμείο Ευημερίας άμεσα και δημιουργία νέων κανο­νισμών λειτουργίας επίσης μέχρι 31 Μαρτίου. Ακόμη σε σχέση με το ωράριο Τροχονομίας, θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί συνάντηση εντός Ιανουαρίου 2022 για διευθέτηση του θέματος λαμβάνοντας υπόψιν τις πρόνοιες του Περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας Νόμου του 2002 (Ν63(Ι)2002) στη μη καταβο­λή συνταξιοδοτικών ωφελημάτων.

Από όλες αυτές τις δεσμεύσεις προχώρησε μόνον κατά ένα μέρος η πλήρωση των κενών θέσεων ερ­γατών. Το συνδικαλιστικό κίνημα προτίθεται να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια διαβούλευσης μέσα από τις θεσμοθετημένες διαδικα­σίες των εργασιακών σχέσεων και θα λάβει τις αποφάσεις του αφού ενημερώσει λεπτομερώς όλους τους εργαζομένους.

Ο Επαρχιακός Γραμματέας της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ Πάφου, Δημήτρης Επιφανίου, κατήγγειλε πολλές φο­ρές μέχρι σήμερα ότι οι εργασιακές σχέσεις στον Δήμο Πάφου είναι απαράδεκτες και προειδοποίησε πως σε περίπτωση που δεν υπάρξει διάλογος με το δήμο, τότε θα κλιμα­κωθούν τα μέτρα.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.