Νομικές διαδικασίες Κομισιόν κατά Κύπρου και άλλων 18 κρατών μελών για καθυστερημένη εφαρμογή ψηφιακών νομοθεσιών

Νομικές διαδικασίες κατά της Κύπρου και ακόμα 18 κρατών μελών κινεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς δεν ανταποκρίθηκαν στους στόχους της ψηφιακής νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων και των τηλεπικοινωνιών.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, τα εν λόγω κράτη μέλη υποχρεούνται να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο δύο νέες δέσμες κανόνων, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση: την οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, και να ενημερώσουν την Επιτροπή σχετικά με την εν λόγω μεταφορά.

Και οι δύο οδηγίες είχαν συμφωνηθεί από κοινού από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης, και έπρεπε να έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως το τέλος του 2020, σύμφωνα με την Κομισιόν.

Η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία ΥΟΑΜ) στοχεύει στο να διασφαλίσει μια δίκαιη ενιαία αγορά για τις ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες, η οποία θα συμβαδίζει με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Συντονίζει τη νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ για όλα τα οπτικοακουστικά μέσα τα οποία περιλαμβάνουν τόσο τους παραδοσιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς όσο και τις υπηρεσίες βίντεο κατά παραγγελία, και θεσπίζει βασικά μέτρα προστασίας όσον αφορά το περιεχόμενο που κοινοποιείται σε πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο.

Οι χώρες οι οποίες δεν έχουν μεταφέρει την οδηγία αυτή στο εθνικό δίκαιο είναι η Κύπρος, η Τσεχία, η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Κροατία, η Ιταλία, η Σλοβενία και η Σλοβακία

Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών εκσυγχρονίζει τους κανόνες της ΕΕ στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, καθιστώντας τους κατάλληλους για την ψηφιακή εποχή.

Οι χώρες όπου έχει καθυστερήσει η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κανόνων του κώδικα είναι η Κύπρος, η Εσθονία, η Ισπανία, η Κροατία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβενία, η Σλοβακία και η Σουηδία.

Όπως κατοχυρώνεται στις Συνθήκες της ΕΕ, η διαδικασία επί παραβάσει προβλέπει ότι η Επιτροπή μπορεί να κινεί νομικές διαδικασίες κατά κρατών μελών που δεν διασφαλίζουν την έγκαιρη και ορθή μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό τους δίκαιο.

Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ήταν η 19η Σεπτεμβρίου 2020. Τον Νοέμβριο του 2020, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά 23 κρατών μελών διότι δεν κοινοποίησαν την πλήρη μεταφορά της αναθεωρημένης οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Μέχρι στιγμής, 15 κράτη μέλη έχουν κοινοποιήσει μέτρα μεταφοράς, δηλώνοντας ότι η κοινοποίησή τους είναι πλήρης, και 3 επιπλέον κράτη μέλη έχουν ανακοινώσει μερική κοινοποίηση. Η Επιτροπή αποστέλλει πλέον αιτιολογημένη γνώμη στην Τσεχία, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Κροατία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία.

Η προθεσμία για τη μεταφορά του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην εθνική νομοθεσία ήταν η 21η Δεκεμβρίου 2020. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές σε 24 κράτη μέλη στις 4 Φεβρουαρίου 2021. Μόνον η Βουλγαρία και η Δανία κοινοποίησαν την πλήρη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο έως τα τέλη Αυγούστου (μαζί με την Ελλάδα, την Ουγγαρία και τη Φινλανδία που είχαν ήδη μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο). Πρόσφατα, το Βέλγιο και η Γερμανία κοινοποίησαν επίσης την πλήρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και η κοινοποίησή τους βρίσκεται υπό αξιολόγηση. Το καλοκαίρι, η Τσεχία, και προσφάτως η Γαλλία, κοινοποίησαν μεγάλο αριθμό μέτρων με σκοπό τη μερική μεταφορά της οδηγίας, τα οποία επίσης αξιολογούνται. Η Επιτροπή αποστέλλει πλέον αιτιολογημένη γνώμη στην Εσθονία, την Ισπανία, την Κροατία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και τη Σουηδία, καλώντας τις να θεσπίσουν και να κοινοποιήσουν τα σχετικά μέτρα.

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να επανορθώσουν την κατάσταση και να θεσπίσουν εθνικά μέτρα μεταφοράς σχετικά με τις εν λόγω νομοθετικές πράξεις της ΕΕ. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις τους στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.