Του Τάσου Περδίου

Την 1η Νοεμβρίου 2017, η Αρχή Λιμένων Κύπρου έστειλε μια επιστολή στον δήμαρχο Λάρνακας με την οποία, μέσες άκρες, ενημερώνει τον κ. Βύρα ότι μέσα στο λιμάνι Λάρνακας την εξουσία κατέχει η ΑΛΚ και ουδείς άλλος. “Η Αρχή Λιμένων διαχειρίζεται τους λιμενικούς χώρους ασκώντας τη δημόσια εξουσία που της ανατέθηκε και με γνώμονα πάντα την προστασία του δημοσίου συμφέροντος”, αναφέρεται στην επιστολή με την οποία η Αρχή Λιμένων λέει στην ουσία στον Δήμο Λάρνακας να σταματήσει να διαμαρτύρεται όταν δεν ενημερώνεται για το τι γίνεται μέσα στο λιμάνι με τις εταιρείες υδρογονανθράκων.

Μέσα στα στενότατα πλαίσια του γράμματος του νόμου, η Αρχή Λιμένων έχει δίκαιο. Με μια μικρή επιφύλαξη.

Στις 3 Νοεμβρίου 2015, ο Γενικός Ελεγκτής απέστειλε μια απαντητική επιστολή σε καταγγελία της δημοτικής ομάδας του ΑΚΕΛ στον Δήμο Λάρνακας με την οποία επισημαίνει ότι η εγκατάσταση της εταιρείας Medserv Cyprus μέσα στο λιμάνι Λάρνακας ήταν παράνομη και ότι αφού δεν εξασφαλίστηκε άδεια οικοδομής υπεύθυνος για την έκδοση της οποίας είναι ο Δήμος Λάρνακας. Σύμφωνα με τον Γενικό Ελεγκτή, με βάση το άρθρο 25 του Περί Οδών και Οικοδομών Νόμου, μπορεί οι κυβερνητικές αναπτύξεις να εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης άδειας οικοδομής, ωστόσο ο νόμος ορίζει ξεκάθαρα ότι σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία ανήκει στη Δημοκρατία εκμισθώνεται ή παραχωρείται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες άδειες προκειμένου να ανεγείρει οποιαδήποτε οικοδομή επί της κρατικής ιδιοκτησίας που του παραχωρήθηκε. Με λίγα λόγια, η εταιρεία Medserv, έχοντας αποκτήσει χρήση κρατικής περιουσίας, ήταν υποχρεωμένη να εξασφαλίσει άδεια οικοδομής. Αλλά δεν το έπραξε.

Τώρα τι να υποθέσουμε; Όταν ο κ. Δημητριάδης μαζί με την κυβέρνηση θέλουν να σκύβουν το κεφάλι μπροστά στα θέλω των πολυεθνικών εταιρειών και να μεταχειρίζονται το λιμάνι σαν τσιφλίκι τους, βάζουν μπροστά την Αρχή Λιμένων να επικαλείται τους νόμους και την εξουσία επί του λιμανιού και καθάρισαν. Όταν διαπράττονται εξόφθαλμες παρανομίες μέσα στο λιμάνι, πού είναι η Αρχή Λιμένων ως σπιτονοικοκυρά να λογοδοτήσει για τις παρανομίες μέσα στην αυλή της;

Αν είστε απόλυτοι κυρίαρχοι εντός του λιμανιού, είτε και απολύτως υπεύθυνοι για τις παρανομίες. Μονά, ζυγά δικά σας δεν γίνεται. Και επιτέλους, ο Δήμος Λάρνακας έχει έννομο λόγο επειδή έχει έννομη ευθύνη ως αρμόδια Πολεοδομική Αρχή. Η κοροϊδία έχει και τα όριά της…